Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 10-07-2020
Termy Jakuba w Oławie
9.03.2019

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na podatników obowiązek płacenia tak zwanego podatku dochodowego. Jest to podatek, który muszą płacić wszystkie osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli jakikolwiek dochód w danym roku podatkowym. Wysokość podatku dochodowego, który należy się państwu jest obliczana na podstawie corocznych zeznań podatkowych PIT, które składają podatnicy do urzędu skarbowego. W zależności od rodzaju opodatkowania jakie dotyczy danego podatnika, zasady oraz wielkości płaconego podatku są nieco inne. Najpopularniejszą metodą rozliczania się podatników jest tak zwana skala podatkowa, z którą związana jest między innymi kwota wolna od podatku.

Siechnice: Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku – co to takiego?

Kwota wolna od podatku jest pojęciem, które dotyczy jedynie podatników, którzy rozliczają swoje przychody na formularzach PIT-36 oraz PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Innego rodzaju przychody nie uprawniają podatnika do korzystania z kwoty wolnej. Kwota wolna od podatku jest ściśle określoną kwotą pieniędzy. Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym uzyska dochód niższy od kwoty wolnej, wtedy jest on całkowicie zwolniony z płacenia podatków. W roku 2018 kwota wolna od podatku została podniesiona i aktualnie wynosi 8 000 złotych. Czyli osoba, której dochód(przychód minus koszty) okaże się mniejszy niż 8 000 złotych, nie zapłaci podatku dochodowego.
 

W jakim celu istnieje kwota wolna od podatku

Instytucja kwoty wolnej od podatku ma przede wszystkim jeden cel. Dzięki niej najbiedniejsi ludzie w Polsce nie będą musieli płacić podatku dochodowego. Oznacza to, że więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeni. Jednak kwota wolna w Polsce nie jest niestety zbyt wysoka. Aktualnie korzysta z niej niezbyt wiele osób. W zasadzie najczęściej korzystają z niej studenci, którzy pracują dorywczo oraz osoby pracujące sezonowo. Wielu ekspertów uważa, że omawiana kwota powinna być wyższa. Przy kwocie wolnej równej 8 000 złotych jedynie 16% Polaków jest z niej zwolnionych.
 

Kwota wolna od podatku w przeszłości

Jak już wspomniano wyżej, aktualna kwota wolna od podatku wynosi 8 000 złotych. Jednak jeszcze przed rokiem wynosiła ona 6 600 złotych. Natomiast przed dwoma laty, polscy podatnicy mieli kwotę wolną od podatku o wysokości 3 091 złotych. Taka wysokość kwota była utrzymywana przez kolejne rządy od roku 2009 do 2015. Dopiero niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o tym, że obowiązująca na poziomie 3 091 złotych kwota wolna jest sumą poniżej minimum egzystencjalnego sprawił, że kwotę wolną zaczęto podnosić.
 

Co w przypadku dochodu przekraczającego 8 000 złotych?

Jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym dochód wyższy od kwoty wolnej od podatku, musi zapłacić podatek dochodowy. Jednak takiemu podatnikowi przysługuje kwota zmniejszająca podatek, która przedstawia się następująco w zależności od osiąganych dochodów:

  • Dla podstawy opodatkowania od 8 000 zł do 13 000 zł kwota zmniejszająca podatek obliczana jest ze wzoru: 883,98 zł x (podstawa opodatkowania - 8 000zł)/5000 zł;
  • Dla podstawy opodatkowania od 13 000 zł do 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł;
  • Dla podstawy opodatkowania od 85 528 zł do 127 000 zł kwota zmniejszająca wyliczana jest według wzoru: 556,2 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/41 472 zł;
  • Dla podstawy opodatkowania wyższej od 127 000 zł kwota zmniejszająca nie jest stosowana.
     

Pamiętaj o złożeniu PITu

Pamiętajmy o tym, że każdy podatnik, który osiągnął dochód ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Osoby, które osiągnęły dochód niższy od kwoty wolnej, także mają obowiązek złożyć formularz PIT w urzędzie skarbowym, czy też wypełnić PIT online. Pamiętajmy o odpowiednich terminach składania deklaracji. W przypadku osób, których dotyczy kwota wolna, muszą złożyć swój formularz PIT do 30 kwietnia.


Wczytuję komentarze...