Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 03-06-2020
Termy Jakuba w Oławie
2.11.2018

GOPS: Dofinansowanie do ciepła sieciowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zachęca do składania wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie od listopada do grudnia 2018 roku.

Siechnice: GOPS: Dofinansowanie do ciepła sieciowego

13 września Gmina Siechnice i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zawarły porozumienie o przekazaniu darowizny pieniężnej na dofinansowanie ciepła sieciowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

  • w trudnej sytuacji finansowej,
  • stale zamieszkujące teren gminy i korzystają z ciepła sieciowego produkowanego przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód, który uprawnia do otrzymania pomocy finansowej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej to 1 802,15 zł,
  • dla osoby w rodzinie to 1 287,25 zł (na osobę).

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tzn. październik 2018 r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach (ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna) od 1 listopada (środa). Aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu należy złożyć wniosek do 15 dnia miesiąca. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnym miesiącu (włącznie do grudnia 2018 roku).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPSu pod numerem tel. (71) 311 39 68.

Wczytuję komentarze...