Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 08-03-2021
Reklama w serwisie · Kup banner online
27.11.2019

Faktoring w Polsce. Jaki jest najczęściej wybierany rodzaj faktoringu przez polskiego przedsiębiorce?

Moment wszczęcia procedury windykacyjnej jest trudny zarówno dla dłużnika jak i przedsiębiorstwa, które do tej pory chciało uniknąć specyfiki tego procesu, a jednak jest do tego zmuszone, chcąc zadbać o płynność finansową swojej działalności. Kategorie faktoringu są ściśle powiązane ze sposobem zawiadamiania kontrahenta o zawartej umowie między faktorem a faktorantem. Co należy o tym wiedzieć?

Siechnice: Faktoring w Polsce. Jaki jest najczęściej wybierany rodzaj faktoringu przez polskiego przedsiębiorce?

Faktoring jawny vs tajny

Najpopularniejsze rodzaje faktoringu w Polsce, kategoryzowane są ze względu na formę powiadomienia dłużnika o tym, kto aktualnie "ściąga" jego należności. Wśród nich znajdują się:

 • faktoring jawny, zwany także otwartym lub notyfikowanym informuje kontrahenta o tym, że została zawarta umowa między faktorem, a faktorantem, na podstawie której postępowania windykacyjne i egzekwowanie należności prowadzone są przez podmiot niezależny w dotychczasowych transakcjach handlowych. Jest to najczęstsza forma faktoringu pełnego lub niepełnego. Praktyka pokazuje, że to bank lub niezależna instytucja finansowa zawiadamiają kontrahentów swojego klienta o tym, że są nowymi wierzycielami transakcji i od tej pory obowiązuje nowy rachunek do wpłaty należności;
 • faktoring tajny jest sytuacją odwrotną do opisanego procesu jawnego i ma ścisły związek z zastosowaniem formy faktoringu niepełnego. Jeśli bowiem wypłacone faktorantowi pieniądze, udzielone są na zasadzie regresu, to kontrahent swoją należność musi uiścić na konto przedsiębiorcy. Dłużnik nie zostaje więc powiadomiony o zmianach w wierzytelności, ponieważ to firma wystawiająca fakturę dba o doprowadzenie procesu windykacyjnego do końca.
   

Kategorie faktoringu ze względu na zasięg terytorialny

Popularne formy faktoringu mają także swój zasięg terytorialny, czyli obszar, na jakim umowa między stronami transakcji obowiązuje. Wśród nich wyróżnić należy:

 • faktoring krajowy jest propozycją kierowaną do rodzimych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski, tutaj odprowadzają podatki i oferują swoje usługi lub produkty. Ta forma finansowania może zwiększyć bezpieczeństwo transakcji krajowych, oraz poprawić płynność finansową firmy lub eliminację zatorów płatniczych. Faktoring krajowy może być proponowany zarówno w formie pełnej, niepełnej jak i mieszanej;
 • faktoring międzynarodowy to usługa kierowana do firm, działających na rynkach zagranicznych i tam też dokonujących wymiany handlowej. Specyfika płatności w takim zakresie usług wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na spłatę, co jest często uzależnione od przewalutowania wyznaczonych kwot, dlatego faktoring w tym przypadku pozwala na zachowanie płynności finansowej, podczas oczekiwania na finalizację płatności. Popularne formy faktoringu międzynarodowego to eksportowy (kierowany do przedsiębiorców wysyłających swoje towary za granicę), oraz importowy (dla firm, które zajmują się sprowadzaniem towarów do Polski).
   

Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

Ostatnim, a zarazem najważniejszym etapem transakcji faktoringu jest moment rozliczenia między faktorem, a faktorantem. W zależności od wypracowanych metod, to banki lub niezależne instytucje finansowe narzucają formę wypłaty pieniędzy, przedstawiając to w swoich propozycjach ofertowych, na które decydują się przedsiębiorcy. Najpopularniejsze rodzaje faktoringu w Polsce ze względu na rozliczenie stron to:

 • faktoring dyskontowy (przyspieszony) - podpisanie umowy wiąże się często z wypłatą środków na konto faktoranta. Otrzymuje on pieniądze za przekazanie faktur, będących podstawą wierzytelności, pomniejszonych o prowizję podmiotu;
 • faktoring zaliczkowy (awansowy) wiąże się z wypłatą transz za usługę pobierania należności. Pierwsza zaliczka przekazana jest na konto przedsiębiorcy po podpisaniu umowy, zaś druga, po ściągnięciu zadłużenia od kontrahenta.
 • faktoring wymagalnościowy jest najdłuższym trybem oczekiwania na pieniądze od wierzyciela, ponieważ te trafią na konto faktoranta dopiero po pobraniu całkowitej kwoty od dłużnika.

Źródło danych o faktoringu w Polsce: https://www.bibbyfinancialservices.pl/