Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 18-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Czym jest przetarg na mieszkanie? Jak wziąć w nim udział?

Udział w przetargu na mieszkanie to jedna z możliwości zakupu nieruchomości na rynku wtórnym. Jakie są rodzaje przetargów mieszkaniowych? Do kogo są kierowane? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Siechnice: Czym jest przetarg na mieszkanie? Jak wziąć w nim udział?

Czym są przetargi mieszkaniowe i kto może wziąć w nich udział?

Przetargi mieszkaniowe to licytacje, których przedmiot, jak wskazuje nazwa, stanowi mieszkanie. Kto jest ich organizatorem? Otóż, są to między innymi spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego. Powody sprzedaży posiadanych przez nie nieruchomości mogą być naprawdę różne, a przykładem może być licytacja mieszkań służbowych należących do spółki Skarbu Państwa, czy sprzedaż lokali będących własnością spółdzielni po śmierci ich dotychczasowych najemców.

Kto może kupić mieszkanie w ramach przetargu? Otóż, uzależnione jest to przede wszystkim od rodzaju licytacji, ponieważ determinuje on to, kto może wziąć w niej udział. Organizowane są bowiem zarówno przetargi nieograniczone, w których uczestniczyć może każda osoba spełniająca wymogi formalne, jak i licytacje ograniczone. Te drugie mogą wskazywać konkretną grupę osób uprawnionych do udziału w przetargu (np. pracowników danej spółki) lub wyłączać konkretne osoby z udziału (np. pracowników danej spółdzielni oraz członków ich rodzin).

Gdzie szukać informacji o przetargach mieszkaniowych?

Aktualne przepisy prawa nakładają na organizatorów przetargów mieszkaniowych obowiązek umieszczenia informacji o przeprowadzanej licytacji nie tylko w ich siedzibie (w miejscu ogólnodostępnym), ale również publikacji ogłoszenia "w sposób zwyczajowo przyjęty". W praktyce oznacza to opublikowanie go w lokalnej prasie bądź jej internetowych odpowiednikach. Szukając informacji o przetargach mieszkaniowych warto odwiedzić także stronę Listaprzetargow.pl, ponieważ znajdują się tam zawsze aktualne informacje o licytacjach odbywających się na terenie całej Polski. Istotne jest także to, że znaleźć tam można nie tylko ogłoszenia przetargów mieszkaniowych, ale również licytacji, których przedmiotem są działki, domy, lokale użytkowe, czy garaże.

Formalności związane z udziałem w przetargu mieszkaniowym

Decydując się na wzięcie udziału w przetargu mieszkaniowym trzeba spełnić wymagania określone przez jego organizatora. Oznacza to, że po dokonaniu oględzin licytowanej nieruchomości należy skompletować wymagane dokumenty oraz dokonać wpłaty wadium. Stanowi ono opłatę zabezpieczającą organizatora licytacji, a jej uiszczenie umożliwia wzięcie udziału w przetargu. W przypadku jego wygrania wadium zaliczane jest na poczet sumy zakupu nieruchomości, a osoby, którym nie udało się wylicytować mieszkania otrzymują zwrot wadium. Zwycięzca wpłaca natomiast brakującą sumę, po czym może umówić się na podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości.

Podsumowując należy stwierdzić, że przetarg mieszkaniowy to licytacja umożliwiająca zakup mieszkania na rynku wtórnym. Z reguły pozwala nabyć nieruchomość poniżej ceny rynkowej, jednak należy wziąć pod uwagę to, że lokal może wymagać przeprowadzenia remontu.