Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 25-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
4.09.2013

Stypendia: Socjalne i Burmistrza

Jednostka Obsługi Szkół informuje, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium Burmistrza Siechnic za wybitne osiągniecia. Co zrobić i jakie warunki należy spełnić, aby dostać stypendia?

Siechnice: Stypendia: Socjalne i Burmistrza

Stypendium socjalne przysługuje uczniom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekaczać kwoty 456 zł netto. Dodatkowo rozpatrywanymi warunkami występującymi w rodzinie są:

  • bezrobocie, 
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alhoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Wniosek można pobrać w siedzibie Jednostki Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie. Dokumenty należy składać w siedzibie JOSz (Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17, pok. 116, I piętro).

W sprawie zapytań prosimy o kontakt z p. Ireną Nowicką: tel. (71) 311 39 66, email: [email protected]

Stypendium Burmistrza natomiast przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalnbości edukacyjnej, sportowej, artystycznej. Wnioski oraz dokumenty potwierdzające osiągniecia ucznia należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12. 

Więcej informacji udziela:

Jednostka Obsługi Szkół
ul. Żernicka 17, 
55-010 Święta Katarzyna
tel. (71) 311 39 66
e-mail: [email protected]

Godziny pracy JOSz:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:00 do 15:00
  • środa - 7:00 do 16:00
  • piątek - 7:00 do 14:00
Wczytuję komentarze...