Miasto i Gmina Siechnice

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-08-2019
Termy Jakuba w Oławie
instytucje publiczne
sport

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 (dawna ul. Świerczewskiego 40)
55-011 Siechnice


Oznaczone jako zamknięte

Zgłoś uwagę

Od 2 stycznia 2017 roku obiektami sportowymi w naszej gminie zarządza Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach jest podległą Burmistrzowi instytucją sportu i rekreacji działającą na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. Realizuje on zadania z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji, ale też utrzymania zieleni publicznej i terenów parkowych.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaliczamy:

 • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
 • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych,
 • zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
 • rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej,
 • tworzenie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej,
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego,
 • stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzonych zajęć,
 • współdziałanie w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami i stowarzyszeniami sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz szkołami,
 • promocja gminy w zakresie sportu i rekreacji,
 • obsługa turystyczna i prowadzenie informacji turystycznej,
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wykonywanie zleconych przez Gminę prac związanych z utrzymaniem gminnej zieleni publicznej i terenów parkowych.
 • Aktualności