Miasto i Gmina Siechnice

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 20-10-2018
10.09.2017

Zbiórka odpadów – jesień 2017

W dniach 25 września – 12 października 2017 r. na terenie Gminy Siechnice odbędzie się zbiórka objazdowa odpadów, w ramach której bezpłatnie odbierane są odpady segregowane. Podczas akcji w wyznaczonych miejscach mieszkańcy będą mogli pozbyć się m. in. odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, sprzętu elektronicznego. Zamieszczamy szczegółowy harmonogram zbiórki.

Siechnice: Zbiórka odpadów – jesień 2017

Odbiór odpadów obejmuje zbiórkę:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory.

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, na które zostaną ustawione w poszczególnych punktach kontenery zbiorcze. Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy winni złożyć odpady przy osłonach śmietnikowych.

Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe będą dostępne od 8:00 do 20:00 w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 25.09.2017
  • ul. Kwiatowa (przy osłonie śmietnikowej – pomiędzy blokiem nr 17 i 23),
  • skrzyżowanie ulic Henryka III i Sienkiewicza.
 • 26.09.2017
  • ul. Energetyczna (przy wjeździe na parkingi),
  • skrzyżowanie ulic Zacisze i Henryka III.

Więcej szczegółów (harmonogramy dla poszczególnych ulic) w załącznikach.

Zbiórka prowadzona jest przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.

 • Więcej
 • w kategorii inne
Wczytuję komentarze...