Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 22-05-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Księga wieczysta mieszkania - co zawiera i jak ją znaleźć?

Księga wieczysta jest najważniejszym dokumentem dotyczącym mieszkania. Znaleźć w niej można wiele istotnych informacji odnoszących się do nieruchomości, warto więc wiedzieć, jak z niej korzystać.

Siechnice: Księga wieczysta mieszkania - co zawiera i jak ją znaleźć?

Czym jest księga wieczysta?

Dla każdego mieszkania zakłada się osobną księgę wieczystą. Dokumentem tym rządzi zasada jawności, co oznacza, że każdy zainteresowany może zajrzeć do księgi, nawet jeśli nie jest na przykład właścicielem danego lokalu. Dostęp ten jest tym bardziej ułatwiony, ponieważ obecnie księgi wieczyste zakłada się online. Stanowią więc one swoisty rejestr publiczny, zawierający informacje odnoszące się do stanu prawnego nieruchomości.

Kiedy przydają się księgi wieczyste?

Dobrą praktyką jest weryfikacja księgi wieczystej zawsze wtedy, gdy stan prawny nieruchomości poddawany jest w wątpliwość. Istnieje zasada, zgodnie z którą w sytuacji gdy istnieją rozbieżności między stanem prawnym a rzeczywistym mieszkania, decydujące znaczenie będą mieć informacje zawarte w księdze. Ma to istotne znaczenie na przykład w postępowaniu przed organem administracji publicznej czy sądem. Podmioty te będą dociekać, czy działaliśmy z należytą starannością, jeśli dojdzie do sprawy, której przedmiotem będzie dane mieszkanie. Elementem takiej staranności będzie między innymi weryfikacja księgi wieczystej. Do dokumentu warto zajrzeć zawsze wtedy, gdy na przykład nabywamy mieszkanie, kupując je bądź dziedzicząc. Warto też sprawdzić księgę wynajmując lokal, aby zweryfikować czy osoba, która podaje się za właściciela nieruchomości, naprawdę nim jest.

Budowa księgi wieczystej i informacje w niej zawarte

Każda księga wieczysta ma taką samą budowę. Znajdują się w niej działy, w których umieszcza się konkretny zestaw informacji Dział I-O "Oznaczenie nieruchomości i I-Sp "Spis praw związanych z nieruchomością" dotyczy oznaczeń odnoszących się do samego mieszkania oraz praw bezpośrednio związanych z samym prawem własności. Tam też będą dostępne informacje o adresie mieszkania, jego metrażu, ilości pomieszczeń oraz o przeznaczeniu lokalu.

W Dziale II "Własność" sprawdzimy właściciela nieruchomości oraz przysługujące mu udziały. Ta część będzie zawierać informacje o wszystkich właścicielach, jeśli jest ich więcej. Kolejny Dział III "Prawa, roszczenia i ograniczenia" opisuje prawa rzeczowe oraz osobiste związane z mieszkaniem, a więc na przykład ewentualne służebności czy prawo dożywocia. Ostatni, nie mniej ważny dział IV "Hipoteka", opisuje zadłużenie nieruchomości, jeśli takie istnieje. Ten dział ma szczególne znaczenie dla osób kupujących mieszkanie, ponieważ nieruchomość nabywa się wraz z jej zadłużeniem.

Weryfikacja informacja w księdze wieczystej

Żeby sprawdzić informacje w księdze wieczystej należy posiadać jej numer. Nie zawsze jednak jest nam on znany. Wtedy warto zajrzeć na stronę Ksiegi-wieczyste.org, dzięki której można się dowiedzieć, jak znaleźć numer księgi opierając się na adresie mieszkania lub numerze działki. Potem sprawdzenie dokumentu jest już niezwykle łatwe, ponieważ można to zrobić 24/7 na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, skąd bezpłatnie pobierzemy dokument. Jeśli wolimy zweryfikować księgę stacjonarnie, możemy też umówić się na spotkanie w siedzibie sądu właściwego miejscowo, co jest jednak znacznie mniej wygodne a także czasochłonne.