Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 21-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Jak pracuje mentor biznesowy? Metody treningu dla przedsiębiorców

Mentor biznesowy zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w dążeniu do celu. Regularne sesje mentorskie pozwalają na przyspieszenie procesu nauki i zwiększają szansę na osiągnięcie sukcesu. Na czym konkretnie polega mentoring przedsiębiorców?

Siechnice: Jak pracuje mentor biznesowy? Metody treningu dla przedsiębiorców

Mentoring biznesowy dla każdego

Mentoring biznesowy jest skuteczny w prowadzeniu firmy niezależnie od tego, w jakiej branży ona funkcjonuje. Wiele problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym także jednoosobowych działalności gospodarczych, jest uniwersalnych. Dlatego gdy raz po raz napotykamy przeszkody, które wydają nam się "nie do pokonania", warto zwrócić się do doświadczonego specjalisty od mentoringu biznesowego. Pomoże on rozwikłać najbardziej skomplikowane problemy, wyciągnąć wnioski z poniesionych porażek i popełnionych błędów, a także podjąć działania naprawcze i rozpisać plan działania na przyszłość. 

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj kolejny artykuł: W czym pomaga mentor biznesowy?

Metody treningu dla przedsiębiorców

Każdy mentor swoją znajomość z mentee rozpoczyna od serii pytań, które pozwalają zrozumieć potrzeby konkretnego przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa. Następnie trener przechodzi do skupienia się na wartościach i zasobach reprezentowanych przez przedsiębiorcę czy przedsiębiorstwo, które chociaż były zauważane, to jednak nie w pełni z nich korzystano.

Spotkania mentoringowe polegają zatem na wykorzystywaniu tego istniejącego już wewnątrz przedsiębiorstwa potencjału i eksplorowaniu nowych dróg, które można podjąć celem zwiększenia swoich szans na osiągnięcie celu.

Każdy mentor posiada swój indywidualny sposób prowadzenia sesji oraz całego procesu. Jednak podstawowymi wyróżnikami spotkań z mentorem biznesowym jest z pewnością ich regularność oraz określony czas trwania. W trakcie tych spotkań mentor - po fazie wstępnej diagnozy, która może trwać od jednego do kilku spotkań, w zależności od stopnia skomplikowania problemu i wielkości przedsiębiorstwa. Skupia się na pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów, np. z zakresu poczucia indywidualnej odpowiedzialności, motywacji, relacji międzypracowniczych, poszukiwania potencjału. Dodatkowo także przedmiotem jego pracy jest opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz usunięcie blokad, jakie przedsiębiorca posiada w swojej podświadomości, a jakie mogą mu przeszkodzić w realizacji tej strategii. 

Mentorzy, bazując na swoim długoletnim doświadczeniu, mogą podpowiadać pewne konkretne rozwiązania, które sprawdziły się w analogicznych sytuacjach w innych przedsiębiorstwach. Zachowując oczywiście wszystkie standardy poufności, wykorzystują swoją wiedzę do zmaksymalizowania efektów, które osiągają ich mentee.

Kto może brać udział w sesjach mentoringowych?

Odpowiedź na to pytanie zależy od celu, jaki przedsiębiorstwo chce osiągnąć i problemu, jaki ma zostać zaadresowany. Np. często po pomoc do mentorów biznesowych zwracają się właściciele firm oraz indywidualnie menedżerowie różnego szczebla, którzy poszukują inspiracji w swoim życiu zawodowym i wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności zawodowych. Może być to związane np. z nieodpowiednim ich zdaniem tempem kariery lub "blokerami", które powstrzymują ich przed osiągnięciem kolejnych szczebli. 

Mentorzy biznesowi mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów również w szerszej skali: np. dotyczących relacji między pracownikami czy spadkiem ich motywacji, wynikającym z pewnych działań firmy lub zdarzeń na rynku. 

Dlatego sesje mentoringu przeprowadzane są albo indywidualnie i/lub indywidualnie z osobami, które mogą na tym zyskać i w przypadku których w konsekwencji może zyskać również przedsiębiorstwo. Warto jednak pamiętać, że przykład zazwyczaj idzie "od góry", dlatego w przedsiębiorstwach borykających się z trudnościami, najlepszym rozwiązaniem na początek jest indywidualne omówienie planów i oczekiwań z mentorem przez właściciela firmy, a dopiero potem przez menedżera/menedżerów.

Szukasz sprawdzonego mentora biznesowego? Zajrzyj na stronę: Ewa Błońska - indywidualne sesje mentoringowe