4.05.2017

Darmowe szkolenia zawodowe dla mieszkańców Dolnego Śląska

Firmy PROFESSIONAL Gracjan Grela oraz Eturia sp. z o.o. realizują na terenie Dolnego Śląska dwa projekty szkoleń zawodowych, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Siechnice: Darmowe szkolenia zawodowe dla mieszkańców Dolnego Śląska

Pierwszy z nich, Kształć się z nami! Zostań kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej I stopnia z licencją na broń, przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i zatrudnionych w wieku od 21 do 60 lat. Edycja III zaczyna się 10.05. W ramach kursu oferujemy 25 zajęć teoretycznych i praktycznych (m.in. samoobrona, strzelanie), zakończonych egzaminem na policji i wydaniem certyfikatu zgodnego ze wzorem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. Po odbytym kursie zapewniamy płatny staż dla wybranych uczestników oraz możliwość zatrudnienia.

Drugie szkolenie, Dolnośląska kuźnia kadr dotyczy przygotowania zawodowego dla Programistów/Operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) i skierowane jest zarówno do bezrobotnych, zatrudnionych, jak i biernych zawodowo (najlepiej do 24. roku życia). Oferty pracy roją się od ogłoszeń o nabór pracowników, którzy będą umieli obsługiwać technologię CNC, dość szybko staje się ona standardem. Nasze szkolenie obejmuje 80 h nauki, rozłożonej na 8 dni (z czego znakomita większość to zajęcia praktyczne). Zajęcia odbywają się w renomowanym centrum szkoleń CNC Numerika we Wrocławiu. Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin zewnętrzny, po którego zdaniu uczestnicy otrzymują certyfikat honorowany zarówno w Polsce jak i za granicą. Jak w pierwszym przypadku po zakończonym szkoleniu zapewniamy płatne staże dla wybranych uczestników.

Oba oferowane szkolenia są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie branż przemysłowej oraz ochroniarskiej na wykwalifikowanych pracowników. Wymienione wyżej zawody są wskazywane jako deficytowe, tak więc w branżach rodzi się ogromny potencjał kreowania nowych miejsc pracy.

Do udziału w szkoleniach szczególnie zaproszone są: osoby zamieszkałe na terenach o małej gęstości zaludnienia, kobiety na miejscach pracy stereotypowo postrzeganych za „męskie”, osoby młode u progu ścieżki zawodowej oraz osoby w gorszej sytuacji materialnej, których nie stać na odpowiednie wykształcenie zawodowe (koszty proponowanych szkoleń to 2-3 tysiące złotych).

  • Więcej
  • w kategorii praca
Wczytuję komentarze...