Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 31-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
19.05.2016

Program rewitalizacji – spotkanie

Co przeszkadza Ci najbardziej w Gminie?  Jaki problem należałoby jak najszybciej usunąć ? Gmina Siechnice rozpoczyna  właśnie opracowanie programu rewitalizacji i zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów oraz partnerów społecznych do włączenia się do procesu jego opracowania.

Siechnice: Program rewitalizacji – spotkanie

Rewitalizacja to szeroki program działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowany na obszarze zdegradowanym i wykorzystujący jego czasem niedostrzeżony potencjał. Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy, jak również jej otoczenia.

Czym jest  obszar  zdegradowany? Jest  przestrzenią, gdzie na problemy społeczne (takie jak np. ubóstwo, brak poczucia bezpieczeństwa) nakładają się inne bolączki (np. brak dostępu do kanalizacji, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, dzikie wysypiska śmieci w okolicy) i bariery utrudniające jego rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie. Działania rewitalizacyjne obejmą te obszary Gminy Siechnice, w których zidentyfikowano najwięcej problemów, a co za tym idzie, występuje najwięcej potrzeb rewitalizacyjnych.

Ważne aby dokument powstał przy mocnym wsparciu i zaangażowaniu lokalnej społeczności. Gorąco zapraszamy już dziś do udziału w pracach, wnoszenia uwag, dzielenia się opiniami oraz aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych. 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w formule warsztatów służące opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice odbędzie się w Sali Sesyjnej (III piętro) Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17:30.

Celem spotkania jest identyfikacja problemów i wytyczenie obszaru koncentracji działań rewitalizacyjnych w Gminie Siechnice. Program warsztatów przewiduje m.in. przedstawienie kluczowych wniosków płynących z diagnozy gminy, prezentację wyników badań ilościowych z mieszkańcami oraz wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Planowany czas trwania warsztatów to ok. 3 godziny, w tym przerwa kawowa.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu. Tylko Twój aktywny udział w pracach zagwarantuje objęcie Twego otoczenia programem!

Wczytuję komentarze...