Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 04-07-2020
Termy Jakuba w Oławie
24.03.2019

Odpowiedni sprzęt dźwignicowy jako rozwiązanie dla transportu wewnątrzzakładowego

W niejednym zakładzie spotyka się szczególne, jednostkowe wyzwania techniczne, wymagające opracowywania specyficznych, często prototypowych rozwiązań technicznych. Zagadnienia te bardzo często dotyczą operacji podnoszenia ładunków o dużym ciężarze oraz manipulowania nimi w procesach produkcyjnych, montażowych czy magazynowych. W takich sytuacjach podstawą jest odpowiedni dobór urządzeń transportowych oraz ich osprzętu, co pozwala zarówno na wykonanie zadań, jak i zapewnia bezpieczeństwo pracownikom.

Siechnice: Odpowiedni sprzęt dźwignicowy jako rozwiązanie dla transportu wewnątrzzakładowego

Sprawność transportu podstawą wydajności

Zarówno procesy produkcyjne w różnych branżach przemysłu, jak i czynności magazynowe, nie będę możliwe, jeśli w miejscu ich realizacji nie zostanie zapewniona odpowiednia infrastruktura techniczna, pozwalająca szybko i sprawnie tak podnosić, jak i przemieszczać różnego typu ładunki na poszczególnych etapach obróbki, montażu i składowania. Stałym wyposażeniem w wielu zakładach produkcyjnych są uniwersalne urządzenia dźwignicowe, takie jak suwnice czy żurawie, które, poprzez odpowiedni osprzęt, mogą być łatwo przystosowane do różnego typu ładunków. W powszechnym zastosowaniu, szczególnie na liniach produkcyjnych, są również przenośniki rolkowe i taśmowe, pozwalające obsługiwać stałe ciągi komunikacyjne.

W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak przetransportowanie obiektów o bardzo dużej masie, a także manipulowanie nimi w procesach montażu. Dotyczy to szczególnie branży wydobywczej, metalurgicznej, energetycznej, a także np. branży budowlanej czy branży produkcji środków transportu. W tych przypadkach mamy do przemieszczenia komponenty nie tylko o dużych gabarytach, lecz również dużej masie. Ponieważ często niemożliwe jest ich podwieszenie na haku dźwignicy, a tym samym zastosowanie uniwersalnych rozwiązań, opracowuje się specjalne rozwiązania techniczne, od podstaw dostosowane do określonego typu ładunków.

Rozwiązania transportu poziomego

W wielu przypadkach idealnym rozwiązaniem stają się różnego typu urządzenia kołowe, umożliwiające transport poziomy. Najmniej oporów podczas toczenia, szczególnie pod bardzo dużymi obciążeniami, zapewnia torowisko szynowe. W wielu zakładach już podczas ich budowy stosuje się optymalnie wytyczone szynowe ciągi komunikacyjne, dzięki którym może zostać zastosowana odpowiedniego rodzaju platforma transportowa. Urządzenia te, projektowane do konkretnych zastosowań, dają szerokie możliwości. Wystarczy przejrzeć ofertę wrocławskiej firmy Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o., producenta różnego typu urządzeń dźwignicowych.

Środki transportu poziomego, takie jak platformy transportowe, mogą być również projektowane do zastosowań bez torowiska – wyposażone są wówczas w swobodne koła skrętne, a pozwalają na transportowanie materiałów w dowolnym obszarze hali bądź placu. Oba typy urządzeń są najczęściej napędzane elektrycznie, z zastosowaniem akumulatora, kablozwijaka bądź prowadnika kablowego, a sterowane z użyciem radia, kasety na kablu, a często nawet automatycznie.

Rozwiązania na miarę potrzeb

Najważniejszym elementem w produkcji środków transportu wewnątrzzakładowego jest zaprojektowanie ich zgodnie z potrzebami procesu technologicznego. Część z nich ma formę rozwiązań uniwersalnych, niektóre jednak muszą wykazywać się szczególnymi parametrami, by sprostać działaniom produkcyjnym, a jednocześnie zapewnić wydajność i bezpieczeństwo. Przygotowanie projektu takiego urządzenia wymaga prześledzenia procesów oraz uczestniczących w nich osób, a także analizy stosowanych materiałów.


Wczytuję komentarze...