Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Co zrobić z gruzem po budowie lub remoncie?

Budowa, remont, rozbiórka – wszystkie te przedsięwzięcia kończą się zwykle nagromadzeniem dużej ilości odpadów. Są to najczęściej ciężkie, trudne w transporcie, a niekiedy toksyczne dla środowiska elementy. Odpadów tego rodzaju nie wolno wyrzucać do zwykłych śmietników komunalnych. Co zatem zrobić, by pozbyć się ich zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny dla środowiska?

Siechnice: Co zrobić z gruzem po budowie lub remoncie?

Jakie odpady powstają podczas remontu?

Elementem niemal każdej inwestycji budowlane jest gruz. Tworzą go betonowe elementy konstrukcji, w rozkruszone cegły, pustaki, dachówki, czy fragmenty posadzek. Te elementy stanowią tzw. gruz budowlany czysty, który można poddać recyklingowi. Nawet 90% tego materiału można wykorzystać ponownie – po rozkruszeniu i oczyszczeniu posłuży jako kruszywo budowlane. Jeśli elementy te są zabrudzone, np. dużą ilością starych powłok malarskich, czy pozostałościami po materiałach wykończeniowych, stanowią gruz budowlany zanieczyszczony. I on nadaje się do recyklingu, będzie wymagał jednak specjalnego przygotowania.

Pozostałe odpady budowlane, których nie można wyrzucać do przydomowych śmietników, to między innymi materiały izolacyjne, elementy instalacji, armatura sanitarna, a także wszelkie opakowania, zaprawy, kleje, narzędzia, czy ziemia lub piasek. Będą to także tzw. gabaryty – stare meble, ramy okienne, zużyte sprzęty i inne przedmioty o dużych rozmiarach.

Gdzie wyrzucać gruz i inne odpady po budowie?

Aby wyrzucić gruz bezpiecznie dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującym prawem, trzeba zamówić kontener na odpady budowlane od lokalnej firmy. Kontenery na gruz we Wrocławiu i okolicach oferuje firma Gruznet: https://www.gruznet.pl. Usługi takich firm kierowane są zwykle do przedsiębiorstw budowlanych i produkcyjnych (które posiadają numer BDO, przyznany na potrzeby ewidencji odpadów). Klienci indywidualni mogą wynająć kontener na przykład za pośrednictwem swojej ekipy remontowej – firmy tego rodzaju dysponują zwykle numerem BDO. 

Wielkość kontenera można dostosować do skali inwestycji. Najmniejsze pojemniki mają 2-3 m³, te największe nawet 30 i więcej. Także częstotliwość ich wywozu łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb.

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz gruzu?

Pamiętaj, że śmieci pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do śmietników komunalnych. Nie wolno ich oczywiście porzucać w miejscach do tego nieprzeznaczonych, takich jak łąki, czy tereny przydrożne. Odpadów budowlanych nie można także składować na własnej posesji, czy też na terenie firmy. Nieodpowiednia gospodarka odpadami grozi karami finansowymi od spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, a także wysokimi grzywnami, przewidzianymi przez Kodeks wykroczeń. W skrajnych sytuacjach, gdy odpady zagrażają zdrowiu lub życiu, sprawca musi się liczyć nawet z karą pozbawienia wolności. Przedsiębiorcy muszą się liczyć z dużo wyższymi grzywnami niż osoby prowadzące gospodarstwo domowe.

Niewielką ilość odpadów można zawieźć do punktu selektywnej zbiórki, czyli PSZOK-a. Punkty nie przyjmują jednak dużej ilości śmieci, trzeba je również dostarczyć własnym środkiem transportu. Tego rodzaju punkty są dostępne jedynie dla mieszkańców gminy – nie mogą z nich zwykle korzystać przedsiębiorstwa.