Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 21-10-2019
Termy Jakuba w Oławie
11.05.2014

Kogeneracja wspiera mieszkańców

Gmina Siechnice i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisali 7 maja br. porozumienie, zgodnie z którym KOGENERACJA przekaże gminie darowiznę na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. "Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie" jest realizowany w gminie już od siedmiu lat. Ze strony Gminy Siechnice Porozumienie podpisał Burmistrz Milan Ušák, a ze strony KOGENERACJI Członkowie Zarządu Spółki Roman Traczyk i Henryk Zajas.

Siechnice: Kogeneracja wspiera mieszkańców

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Siechnice korzystających z ciepła sieciowego produkowanego przez KOGENERACJĘ. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, KOGENERACJA przekaże gminie 10 tys. zł na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

O podziale środków zadecyduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wskaże najbardziej potrzebujące rodziny. "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wzorem lat ubiegłych będzie informował podopiecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej o możliwości obniżenia należności za ciepło poprzez otrzymanie dofinansowania. Uważam, że dla wielu gospodarstw domowych jest to bardzo duża pomoc i wsparcie." – mówi Joanna Bryłkowska-Hehn, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

"Nasza współpraca z Gminą Siechnice od wielu lat układa się pomyślnie, a realizowany od siedmiu lat Program przynosi korzyści dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Ogrzewanie produkowanym i dystrybuowanym przez nas ciepłem należy do najtańszych i najczystszych, a wspieranie społeczności lokalnych jest wpisane w działalność naszej Spółki" – mówi Wojciech Heydel z KOGENERACJI. Podczas spotkania podpisano dodatkowo umowę o współpracy Gminy Siechnice i KOGENERACJI S.A. na rzecz środowiska lokalnego. 

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest filarem działalności KOGENERACJI, której głównym akcjonariuszem jest francuska grupa energetyczna EDF. KOGENERACJA od trzech lat, jako jedyna spółka giełdowa z Wrocławia, jest notowana w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – RESPECT INDEX. Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie jest również realizowany we współpracy z gminą Wrocław.

KOGENERACJA jest właścicielem Elektrociepłowni Czechnica zlokalizowanej w Siechnicach i lokalnej sieci ciepłowniczej znajdującej się na terenie gminy.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do Grupy EDF w Polsce. W sezonie grzewczym ogrzewa ok. 60% mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Moc zamówiona przez odbiorców z Wrocławia to 971 MWt, a  przez odbiorców z  Siechnic i Świętej Katarzyny – 50 MWt. Zgodnie z koncesją łączna moc KOGENERACJI wynosi 1086,3 MWt i gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła zarówno dziś, jak i w przyszłości. Moc elektryczna to 365,8 MWe.

Informacja prasowa Kogeneracja S.A. 

Wczytuję komentarze...