Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 28-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
18.06.2015

KOGENERACJA dzieli się ciepłem

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisał 11 czerwca br. porozumienia z gminą Wrocław i gminą Siechnice. Na ich mocy wrocławski producent ciepła przekaże darowizny na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Siechnice: KOGENERACJA dzieli się ciepłem

Program prowadzony przez KOGENERACJĘ jest cenny nie tylko w wymiarze materialnym, ale także ze względu na przykład, jaki daje KOGENERACJA "dzieląc się ciepłem". To pokazuje, że w sposób systematyczny i zorganizowany może  pomagać każdy i, co istotne, dzięki współpracy z Miastem pomoc ta, będąca uzupełnieniem naszych działań, trafia do najbardziej potrzebujących  – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prowadzona od kilku lat akcja promocyjna KOGENERACJI spotyka się z dużym uznaniem środowiska lokalnego, ale przede wszystkim cieszy podopiecznych naszego Ośrodka. Dzięki temu wzrasta poczucie bezpieczeństwa socjalnego, co skutkuje pozytywną oceną instytucji świadczących usługi społeczne i realizatorów programu – mówi Joanna Bryłkowska-Hehn, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Programy adresowane do społeczności lokalnych to stały i ważny element naszej działalności. Z gminami Wrocław i Siechnice współpracujemy w tym zakresie od wielu lat.  Z satysfakcją obserwujemy, jak ta współpraca przekłada się na wymierne korzyści dla mieszkańców – mówi Wojciech Heydel, prezes Zarządu KOGERENACJI S.A.

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest wpisana w działalność KOGENERACJI, której głównym akcjonariuszem jest francuska grupa energetyczna EDF. KOGENERACJA od czterech lat, jako jedyna spółka giełdowa z Wrocławia, jest notowana w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - RESPECT INDEX. Działalność społeczna spółki została w tym roku uhonorowana „Białym Listkiem CSR” tygodnika Polityka. 

Obecnie w Elektrociepłowni Wrocław należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A trwa budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Pozwolą one na kilkukrotne obniżenie emisji tlenków siarki i azotu od 1 stycznia 2016 roku. 

KOGENERACJA S.A. 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do Grupy EDF w Polsce. W sezonie grzewczym ogrzewa ok. 60% mieszkań stolicy Dolnego Śląska. Zgodnie z koncesją łączna moc cieplna KOGENERACJI wynosi 1083,5 MWt i gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła zarówno dziś, jak i w przyszłości. Moc elektryczna to 368,58 MWe.

Grupa EDF w Polsce

EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. W Polsce Grupa EDF posiada dziś 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia około 3000 pracowników. Grupa EDF jest największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej. EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.

inf. prasowa

Wczytuję komentarze...