edukacja
instytucje publiczne

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Od roku szkolnego 2017/2018: Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

ul. Szkolna 4
55-011 Siechnice


Szkoła Podstawowa w Siechnicach nosi imię wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika.
Budynek, po powodzi w 1997 roku został odremontowany i zmodernizowany.
Dyrektorem placówki od 1 września 2012 roku jest mgr Anna Kuczyńska, wcześniej funkcję tę pełnił mgr inż. Krzysztof Młyńczak.
Oprócz zajęć dydaktycznych w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne oraz działa świetlica, w której odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne. Znaczną funkcję w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rozwijaniu kultury czytelniczej pełni szkolna biblioteka. W placówce dzieci mogą korzystać z opieki stomatologa, logopedy, pielęgniarki, psychologa i pedagoga.
Oprócz uczniów podstawówki do szkoły uczęszczają także dzieci z oddziałów przedszkolnych.