Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
sncobywatel
Posty: 16
Rejestracja: niedziela, 11 sierpnia 2013, 12:16

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: sncobywatel »

"2. Korzystnej decyzji „Kogeneracji S. A.” co do modernizacji elektrociepłowni."
o co chodzi z tą elektrociepłownia? kiedyś była mowa coś o zamknięciu. Co z tymi kominami które wpisały się w krajobraz Siechnic i są jakby nie patrzeć naszą wizytówką :) a druga sprawa przecież to wytwórca prądu i ogrzewania

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Nasza elektrociepłownia jest już mocno przestarzała. Części jej podstawowych urządzeń kończą się okresy eksploatacyjne. Trzeba je modernizować. Oczywiście Kogeneracja prowadzi bieżące remonty a nawet inwestycje (instalacja spalania biomasy) ale mają one charakter bieżący. Natomiast zakład potrzebuje inwestycji strategicznych. Parę lat temu mówiło się o roku 2016 jako krytycznym. Dziś podobno ta data graniczna przesunęła się na rok 2020.

Mówiło się też o różnych programach inwestycyjnych. Budowie nowej dużej elektrowni (nawet dwa bloki po 400 MW). O odejściu od węgla i przebudowie zakładu na zasilanie gazowe. O elektrowni szczytowej, itd.

Faktem jest,
że kilka lat temu Kogeneracja kupiła teren na której funkcjonowała niegdyś huta "Siechnice" (działki pomiędzy ul. Kościuszki, Opolską i linią kolejową do Jelcz);
że jeszcze wcześniej, przy okazji budowy wysokociśnieniowego, wschodniego obejścia gazowego aglomeracji wrocławskiej (biegnie skrajem siechnickiej strefy gospodarczej) wybudowano na tej nitce gazowej podejście pod gazowe zasilanie nowych bloków energetycznych. Brak jednak decyzji ostatecznych. Być może one już są ale nie są dostępne publicznie (prośba o uściślenie tych informacji przez kogoś z Kogeneracji).

Z punktu widzenia Siechnic los elektrociepłowni ma znaczenie strategiczne. Zdecydowanie większe niż uratowany, a znajdujący się przed kilku laty w podobnej sytuacji kombinat ogrodniczy (skrajne wyeksploatowanie techniczne). Firma ma:
znaczący udział w dochodach budżetu gminy (zwłaszcza w podatku od nieruchomości),
zatrudnia na bardzo dobrych warunkach finansowych znaczną ilość pracowników ( w tym kilkadziesiąt osób z samych Siechnic),
jest odbiorcom szeregu usług i produktów (w tym oferowanych przez firmy z naszej gminy),
utrzymuje w dobrym stanie szereg obiektów posiadających wybitne wartości kulturowe,
inwestując podnosi walory zamieszkiwania i prowadzenia działalności gospodarczej w naszym mieście (na przykład niedawna budowa nowoczesnej sieci ciepłowniczej w Siechnicach i Św. Katarzynie),
wspiera lokowanie się firm w Siechnicach (nowo powstałe na należącym do niej terenie byłej huty - centrum logistyki kolejowej),
Oczywiście są też i problemy.
Moim zdaniem jednak plusy zdecydowanie przeważają.
GRoman

sncobywatel
Posty: 16
Rejestracja: niedziela, 11 sierpnia 2013, 12:16

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: sncobywatel »

Dziękuję za informacje. Moim zdaniem energetyka powinna iść w kierunku węgla kamiennego przecież mamy swój krajowy. Nie możemy ulegać zachodowi to co nam narzucają przecież można przy dzisiejszych czasach zmodernizować czy na nowe wybudować zredukowaną emisyjnie elektrownie na węgiel kamienny. Z tego co się orientuje to we Wrocławiu przecież Kogeneracja zainwestowała i poprawiła jakość powietrza czemu nie u nas nie robią. No chyba że już się nie opłaca inwestowac

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Więcej o historii naszego zakładu energetycznego dowie się Pan z monografii M. Burak, GRoman Item donamus Sechenice villam ... dostępnej w naszej bibliotece. Jest też starsza publikacja z lat osiemdziesiątych będąca historią zakładów w Siechnicach i Wrocławiu, niestety bardzo trudno dostępna.
GRoman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

W okresie między świątecznym dostałem ciekawą publikacje będącą podsumowaniem jednego z realizowanych na naszym terenie projektów unijnych
„Studium spójności we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.
Pomimo uczonego tytułu warto do niej zajrzeć, gdyż stanowi kopalnię wiedzy o Aglomeracji Wrocławskiej, a tym i o naszej gminie.

Liderem projektu był Powiat Wrocławski wspierany przez Gminy Kąty Wrocławskie, Siechnice, Wołów i Wrocław. Realizatorem prac: Instytut Rozwoju Terytorialnego, Biuro Rozwoju Wrocławia, Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu oraz liczne grono ekspertów. Celem opracowania było stworzenie podstaw do wielopłaszczyznowego zarządzania przestrzenią przez jst. - jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwo). Dodatkowo zmierzano do zbudowania trwałej platformy współpracy między jednostkami jst. poprzez wymianę doświadczeń i wspólne opracowanie dokumentów strategicznych.

W pierwszej merytorycznej części autorzy poddali analizie dotychczas funkcjonujące pojęcia związane z Aglomeracją Wrocławską. Następnie w oparciu o te dane historyczne oraz o analizę statystyczną i funkcjonalną wytyczyli granice Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W strefie bezpośredniego wpływu Wrocławia znalazły się gminy, których stopień przynależności do WrOF określony został jako co najmniej wysoki (gminy te spełniły co najmniej 6 z 12 kryteriów). Nasza gmina spełniła 11 i zajęła w tym rankingu 2 miejsce po Kątach Wr., które spełniły wszystkie 12 kryteriów. Ostatecznie w skład WrOF zaliczono:
1. 3 gminy miejskie (Wrocław, Oleśnicę i Oławę),
2. 9 gmin miejsko-wiejskich (Trzebnica, Środa Śląska, Prusice, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Siechnice i Jelcz Laskowice),
3. 15 gmin wiejskich (Oleśnica, Oława, Żórawina, Kobierzyce, Kostomłoty, Miękinia, Wisznia Mała, Długołęka, Czernica, Zawonia, Dobroszyce, Domaniów, Borów, Jordanów Śląski, Mietków.
4. oraz warunkowo Wołów.
Obszar ten zamieszkuje około 1,2 miliona mieszkańców co stanowi 35 % wszystkich mieszkańców województwa.

Część kolejna poświęcona została pogłębionej analizie stanu obszaru dla wybranych sfery życia społecznego i gospodarczego wraz z wytycznymi dla strategii ich rozwoju. Szczegółowej analizie poddano polityki rozwoju poszczególnych gmin, stan i rozwój mieszkalnictwa i usług, rynek gruntów inwestycyjnych, transport i drogownictwo, środowisko przyrodniczo-kulturowe, kulturę, oświatę i wychowanie, rekreację i sport oraz tzw. zieloną infrastrukturę (tereny zielone). Analizy te wskazały na duże zróżnicowanie w rozwoju wchodzących w skład WrOF gmin. Różnice dotyczą nie tylko aktualnego stanu poszczególnych sfer życia społecznego i gospodarczego. Jeszcze wyraźniej ukazano je w zrealizowanych kierunkach rozwoju poszczególnych samorządów. Przy czym pewnym zaskoczeniem był fakt, iż WrOF jako całość w kilku dziedzinach wypada dziś gorzej niż średnia wojewódzka.

Wyniki projektu mogą mieć szerokie zastosowanie w polityce regionalnej oraz w polityce przestrzennej prowadzonej przez poszczególne samorządy. Jego efektem powinna być stosowna modyfikacja celów strategicznych oraz operacyjnych poszczególnych gmin. W dłuższym horyzoncie czasowym dokument ten powinien wpłynąć na pogłębienie integracji poszczególnych jst. z Wrocławiem i pomiędzy sobą. Dokument ujawnił niski stopień tej integracji oraz w wielu wypadkach sprzeczność celów zarówno strategicznych jak i operacyjnych realizowanych przez poszczególne gminy.

Z punktu widzenia naszej gminy dokument potwierdza słuszność przyjętej kilkanaście lat temu strategii jej rozwoju opartej na szybkiej rozbudowie funkcji mieszkaniowych i przemysłowo-usługowych oraz partnerstwie z pobliskim Wrocławiem, przy zachowaniu własnej suwerenności i maksymalnej samowystarczalności. Opracowanie to wskazuje również na trafność decyzji dotyczących Siechnic. Zarówno tych administracyjnych (nadanie praw miejskich, przeniesienie siedziby gminy), strategicznych (oparcie rozwoju na balansie pomiędzy rozwojem wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej a rozwojem bazy usługowo-produkcyjnej (w szczególności strefy gospodarcze). Jak i operacyjnych (budowa rynku i ratusza, gimnazjum, centrum sportowo-rekreacyjnego, strefy gospodarczej, Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, itd.). Zawarte w dokumencie informacje pozwalają również określić kierunki modyfikacji podstawowych kierunków rozwoju naszej gminy i Siechnic.

W jakich kierunkach należałoby pójść według omawianego dokumentu?

Skala ponad gminna!
1. W szczególności wskazuje on na potrzebę wykreowania kilku silnych centrów integracji w bezpośredniej bliskości Wrocławia. W opracowaniu wskazano potencjalne ich lokalizacje: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka, Kiełczów, Czernica, Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Jerzmanów, Leśnica – ostatnie dwa to nie pomyłka.
Proponowane lokalizacje mając charakter postulatywny operują miejscowościami o zróżnicowanym potencjale. Niektóre z nich już dziś znacząco wyprzedzają pozostałe: Leśnica, Oborniki Ślaskie, Kąty Wrocławskie i Siechnice. Inne będą musiały się mocno napracować.
2. Opracowanie podkreśla konieczność wspierania wszystkich realizowanych i projektowanych na terenie naszej gminy i Siechnic inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: dalsza rozbudowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, modernizacja linii kolejowej Wrocław – Opole przez Siechnice z koniecznym zabezpieczeniem możliwości jej przebudowy na linię wysokich prędkości na odcinku do Kotowic a dalej nowym przebiegiem na Oleśnicę, przywrócenie żeglowności Odry (do IV klasy), przebudowa drogi krajowej nr 94 (nowy 4 pasmowy przebieg od granicy Wrocławia do Siechnic), modernizacja drogi nr 395 Wrocław-Strzelin (do 4 pasów). Wskazuje na pilną potrzebę uruchomienia prawdziwej kolei aglomeracyjne z częstotliwością przejazdów pociągów co najmniej półgodzinną (pociąg do Wrocławia zarówno z: Żernik Wrocławskich, Świętej Katarzyny jak i Siechnic).
Wspólnego zadbania o środowisko oraz wykreowania „zielonego pierścienia wokół aglomeracji”.

Skala gminna!
Dokument wskazuje na niezwykle wysokie tempo rozwoju naszej gminy. Wyraźnie podkreśla, że z Kątami Wrocławskimi jesteśmy liderem we wrocławskiej aglomeracji. Jednocześnie pokazuje on obszary problemowe:
1. Przestrzega przed skutkami dalszego rozlewaniem się zabudowy na obszarze gminy i wskazuje na potrzebę jej pilnej koncentracji zabudowy mniejszych miejscowości.
2. Uzmysławia nam konieczność integracji obszaru leżącego wzdłuż drogi krajowej numer 94 (rejon Siechnic). Szczegółowa analiza wskazała na pilną potrzebę pełnej integracji funkcjonalnej Siechnic, Radwanice i Świętej Katarzyny, uzupełnionych o Groblice i Zębice Wrocławskie (do torów kolejowych). W tym celu trzeba pilnie przystąpić do sporządzenia studium integracji obszaru, w którym głównym celem będzie określenie problemów blokujących pełną integrację: przestrzennych (np. hałda byłej huty), infrastrukturalnych (zbyt mała liczba połączeń drogowych), społecznych (wzajemne uprzedzenia mieszkańców poszczególnych miejscowości, zróżnicowany poziom życia).
W dalszej kolejności należy przygotować Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru oraz plany miejscowe (szczególnie pilnie dla obszarów granicznych poszczególnych miejscowości).
3. Podkreśla konieczność dalszego rozwoju Siechnic i uczynienia z nich jednego z kreujących się pod Wrocławiem nowych centrów usługowych. Tym bardziej, że nasi bezpośredni konkurenci (Czernica i Żórawina) nie rokują tu zbyt dobrze. Warto skorzystać z tej rysującej się szansy i przekształcić Siechnice w ośrodek miejski o szerszej strefie oddziaływania, obejmującej nie tylko naszą gminę, ale w wybranych dziedzinach również: gminę Czernica, część gminy Oława (do Marcinkowic) oraz część gminy Żórawina (do Żurawiny włącznie). Taki kierunek działań pozwoli nam poszerzyć gamę usług w naszym mieście oraz znacząco podnieść oferowaną w nim jakość życia (wszak im większy potencjalny rynek obsługi, tym silniejszy obsługujący go ośrodek usługowy).
4. Wskazuje na braki i potrzeby w zakresie świadczonych w Siechnicach usług. W szczególności w zakresie szeroko rozumianych usług zdrowotnych, edukacyjnych, kultury i sportu, informatyzacji.
5. Proponuje szereg działań na rzecz rozwoju komunikacji i transportu. Czyniąc z nich jeden z podstawowych czynników dla dalszego rozwoju gminy i szerzej całego obszaru WrOF-u.

GRoman
PS. Gdyby ktoś był głębiej zainteresowany opracowaniem, to dysponuję jego wersja zdigitalizowaną.

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Dobre wieści napływają z Urzędu Wojewódzkiego.

W dorocznym konkursie na tzw. Schetynówki, tj. dofinansowanie do projektów budowy lub remonty dróg lokalnych, wniosek złożony przez władze naszej Gminy (przebudowa drogi Blizanowice - Trestno) znalazł się na 6. miejscu. Dofinansowane zostanie 9. pierwszych projektów. Przyznanie dofinansowania oznacza, że gminna inwestycja zostanie w 50 % sfinansowana przez budżet Państwa.

Dodatkowym sukcesem jest fakt, iż przebudowa dodatkowo zostanie dofinansowana z budżetu Powiatu Wrocławskiego (kwotą do 300 tys. zł) oraz z budżetu Gminy Czernica (kwotą 100 tys. zł). Dodatkowo o te kwoty obniżą się wydatki na tzw. wkład własny naszej Gminy.

Projekt musi zostać wykonany do końca 2016 roku. Dobrze by było, aby remont został wykonany w okresie trzech miesięcy wakacyjnych. Jest to zadanie trudne, ale przy dobrze przeprowadzonym przetargu (trzeba wybrać dobrą, silną firmę) możliwe do zrealizowania.

I najważniejsze, bardzo społecznie oczekiwane.
Dwupasmową drogą z Siechnic do Wrocławia przez Blizanowice – Trestno, to od września 2016 roku może być rzeczywistość a nie marzenie.
GRoman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Dziś rano każdy z nas, dojeżdżających w godzinach porannego szczytu z Siechnic do Wrocławia, mógł sam naocznie uzmysłowić sobie znaczenie jakie ma dla dojazdów do pracy i szkoły ma droga z Siechnic do Wrocławia przez Blizanowice i Trestno.

Niby nic, trochę śniegu (tak ze 3/5 centymetrów), trochę mrozy (- 7 o godzinie 7.00) i od razu dwa, trzy razy dłuższy korek na wszystkich dojazdach do Wrocka.

Trasa z Siechnic przez Blizanowice - Trestno w zdecydowanie w lepszej kondycji, choć i tu pojawiły się problemy (z Siechnic do pl. Społecznego we Wrocławiu zwykle jechałem 20/25 min, dziś przejechałem ją w 30 minut).

Jeśli jechałeś to Blizanowic przez ul. Polną to ruch był płynny. Dużo gorzej było, gdy jechałeś do Blizanowic przez Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Tu na zjeździe do Blizanowic wpadałeś w korek generowany przez ruch ze strony Czernicy. Podobno korek na Obwodnicy od jej strony sięgał aż do Odry.

Jakie wnioski?

Podobne do wczorajszych. Jak najszybsza przebudowa drogi Blizanowice - Trestno (na całej długości - od wału powodziowego w Blizanowicach do pętli w Trestnie). I rzecz nowa - konieczność przebudowania skrzyżowania Obwodnica - Blizanowice i wyposażenia go w pasy do skrętu do Blizanowic.
A to już zadanie dla Województwa Dolnośląskiego.

GRoman

icodalej
Posty: 108
Rejestracja: czwartek, 23 października 2008, 15:28

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: icodalej »

Wczorajsze i dzisiejsze korki to przede wszystkim skutek polityki i zaniedbań władz Wrocławia.
Opolska na odcinku od granicy miasta do Karwińskiej nie była oczyszczana ze śniegu (co zauważyłem już jadąc do Wrocławia po południu 02.01), była tylko trochę posypana. Było to o tyle kuriozalne, że DK94 na odcinku przez Radwanice i od Karwińskiej do centrum była mokra czarna a na tym odcinku były głębokie muldy ze śniegu i lodu. Lud rozpuścił się dopiero dzisiaj po południu. Podobna sytuacja była też na Buforowej. Wczoraj korek zaczynał się na początku Radwanic- tak źle na tym odcinku nie było już od lat.
Dzisiaj przed 9 wjeżdzałem do Wrocławia od strony Jagodna. Korek był praktycznie od ronda i skończył się .. w centrum a dokładniej na Hubskiej. Taki jest skutek celowych działań Wrocławia aby maksymalnie utrudnić wjazd do centrum miasta.

alopol
Posty: 8
Rejestracja: środa, 5 sierpnia 2015, 08:45

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: alopol »

Witam
1. Jak dokładnie przebiega ul. Jana Pawła II ? Jak Sportowa . Mapy pokazują co innego a co innego oznaczenia nr budynków np osiedla Agata.
2. Co z przyszłością ETERNITOWEGO dachu na ruderze w podwórku budynków Zielone Tarasy ( między ul. Jana Pawła, Fieldorfa i Zacisze ) ?
3. Czy da się jakoś rozwiązać dojście do budynku przy Jana Pawła 15 i 17 od strony urzędu gminy( przed zakończeniem przebudowy ul. Jana Pawła). W tym miejscu tworzy się ogromna kałuża i błoto co uniemożliwia w zasadzie dojście do ww. budynku
Pozdrawiam

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Pytania, które zadał "alopol" winny być skierowane do władz Gminy. Wiem, że nasz Forum jest uważnie czytane w Urzędzie Gminy. Należy się, że urzędnicy zareagują.
Pytanie pierwsze i trzecie są oczywiste i nie urzędnicy nie powinni mieć kłopotów z ich załatwieniem.
Większy problem widzę w pytaniu drugim.
Obiekt, którego ono dotyczy (tzw. chlewnia duńska) jest pozostałością funkcjonującego w Siechnicach do 1995 roku Zootechnicznego Instytutu Naukowego (rodowód jeszcze niemiecki sięga roku 1923) filii krakowskich "Balic".
Po likwidacji filii większość nieruchomości siechnickich "Kraków" sprzedał. Dziś pozostało im na terenie Siechnic około 10/12 ha, w tym wspomniana chlewnia duńska. Nikt jej nie chce kupić ze względu na cenę, która zdecydowanie odbiega od rzeczywistej wartości obiektu. Upraszczając dla kupującego nieruchomość ta ma wartość gruntu minus koszty rozbiórki obiektu, wywozu gruzu i utylizacji wysoce szkodliwego azbestu. Dla "Balic" jako jednostki publicznej obiekt ma określoną, niestety wysoką wartość księgową.
Wydaje się, że jedyną możliwą drogą do przymuszenia "Krakowa" do decyzji są oficjalne skargi mieszkańców do wszystkich możliwych adresatów: Wojewoda, Marszałek, Powiat, Gmina, RDOŚ, itd. A w ich wyniku wszczęcie procedury przymuszających (do zmiany dachu lub rozbiórki obiektu) poprzez stosowne władze.
Można również wykorzystać w tych kwestiach nadzór budowlany w Starostwie.
GRoman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Wątek "Siechnice-przyszłość miasta" skończył dziś pięć lat.
Czy dla tego typu inicjatywy to duża trwałość, czy mała?
Nie wiem!

Uruchamiając go, chciałem stworzyć nie tylko miejsce do dyskusji nad problemami Siechnic.
Chciałem również zainicjować rozmowę nad przyszłością naszego miasta.
Czy to się udało?

Miałem nadzieję, że w toku funkcjonowania wątku, pojawią się nowe osoby, które nie tylko zaangażują się w dyskusję ale również zechcą zaistnieć w życiu społecznym i politycznym naszej Gminy.
Nadal taką nadzieje mam!

Myślałem również, że wątek będzie trybuną do prezentacji swoich inicjatyw i poglądów przez tych, którzy już się zaangażowali w sprawowanie władzy w naszej Gminie. Pełnią funkcję radnych, kierują jednostkami organizacyjnymi gminy, sprawują władzę.
Nie udało się!

A jednak przez te pięć lat prawie dwieście tysięcy razy uruchomiono ten wątek. Prawie dwieście tysięcy razy ktoś zapoznał się z informacjami i opiniami w nim zamieszczonymi.
Wszystkim tym, którzy przez te minione lata wspierali mnie w redagowaniu wątku dziękuję!
I proszę o dalszą współpracę!
GRoman

esk
Posty: 3
Rejestracja: czwartek, 14 stycznia 2016, 09:13

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: esk »

Witam. Specjalnie założyłam konto, żeby napisać, że mimo, że się nie udzielam to regularnie czytam forum (myślę, że wiele osób tak robi). Bardzo doceniam regularne wpisy w tym wątku.

Z mojej strony wypatruję aktualizacji w sprawie zwiększenia liczby pociągów z Siechnic i Świętej Katarzyny i włączenie tych stacji do systemu Urban Card. A także utworzenie parkingów przy stacjach. Myślę, że to w części by rozwiązało problem z korkami.
Pozdrawiam.

felek
Posty: 5
Rejestracja: piątek, 4 stycznia 2013, 18:10

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: felek »

Kogeneracja - perspektywa

Zanosi się na zmianę właściciela. EDF chce wycofać się z Polski. Szukają pieniędzy na zbudowanie elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii.

sncobywatel
Posty: 16
Rejestracja: niedziela, 11 sierpnia 2013, 12:16

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: sncobywatel »

I bardzo dobrze niech Francuzi wracają do siebie teraz tylko ,żeby Polacy mądrze podeszli do sprawy jest szansa by energetyka wróciła we własne ręce kopalnie energetyka to wszystko powinno być we własnych rękach a nie w rękach kolonistów.

ODPOWIEDZ