Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
Michał Młyńczak
Posty: 33
Rejestracja: niedziela, 31 października 2010, 21:39

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Michał Młyńczak »

grom pisze: 1. w punkcie dotyczącym nazw ulic ustalono, że na terenie Siechnic będziemy posługiwać się przy ustalaniu nazw zasadami funkcjonującymi na terenie Wrocławia. Na przykład: jeśli ulice się krzużują to tylko jedna może kontynuować nazwę; ulica nie może się rozdwajać, czy "roztrajać"; w miarę możliwości nazwy grupujemy co do rodzaju (poeci i pisarze razem, krzewy i drzewa, itd); nadajemy również nazwy groblom (wałom) i mostom, itd.
Czy istnieje jakiś dokument (plik) w którym te zasady są przedstawione i czy można się nim zapoznać ?

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 17.02.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice JPRG


Zaproszenie

Informuję, iż w dniu 02. marca 2011 roku o godz. 18.00, w siedzibie Rady Miasta Siechnice (Hotel „Zębiec”, ul. Wiosenna 7), odbędzie się comiesięczne posiedzenie Rady Miasta. Program posiedzenia:
1. Głosowanie projektu nadania nazw ulic, mostów, grobli, itd. położonych na obszarze Siechnic.
2. Głosowanie projektu zmiany nazw ulic na obszarze Siechnic.
3. Przyjęcie opinii Rady Miasta w sprawie zmian w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w Gminie Siechnice.
4. Przyjęcie opinii Rady Miasta w sprawie zasad funkcjonowania sportu i dotowania klubów sportowych na obszarze Gminy Siechnice.
5. Przyjęcie opinii Rady Miasta w sprawie lokalizacji w Siechnicach nowych siedzib Policji i Poczty Polskiej.
6. Dyskusja nad koncepcją prac nad szczegółowym planem trzech kwartałów zabudowy w Siechnicach. W dyskusji weźmie udział Główny Architekt Gminy Siechnice Pan Witold Warczewski.
7. Sprawy porządkowe.
8. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia.

Na posiedzenie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką zebrania, szczególnie kandydatów na wakujące miejsce w Radzie Gminy Siechnice.

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Przepraszam - przesyłam poprawioną wersję porządku obrad Rady Miasta Siechnice - mamy bardzo obszerny program. Jeśli w trakcie posiedzenia przeieg dyskusji będzie wskazywał, że przekroczymy godz. 21.00, poproszę o tygodniową przerwę w obradach i dokończymy je w kolejną środę o tej samej godzinie.
z poważaniem GRoman
Grzegorz Roman Siechnice, dn. 17.02.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice JPRG


Zaproszenie

Informuję, iż w dniu 02. marca 2011 roku o godz. 18.00, w siedzibie Rady Miasta Siechnice (Hotel „Zębiec”, ul. Wiosenna 7), odbędzie się comiesięczne posiedzenie Rady Miasta. Program posiedzenia:
1. Dyskusja nad koncepcją prac nad szczegółowym planem trzech kwartałów zabudowy w Siechnicach. W dyskusji weźmie udział Główny Architekt Gminy Siechnice Pan Witold Warczewski.
2. Informacja na temat działań Straży Miejskiej w zakresie cywilizowania wspóżycialudzi i zwierząt domowych w Siechnicach.
3. Głosowanie projektu nadania nazw ulic, mostów, grobli, itd. położonych na obszarze Siechnic.
4. Głosowanie projektu zmiany nazw ulic na obszarze Siechnic.
5. Przyjęcie opinii Rady Miasta w sprawie zmian w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w Gminie Siechnice.
6. Przyjęcie opinii Rady Miasta w sprawie zasad funkcjonowania sportu i dotowania klubów sportowych na obszarze Gminy Siechnice.
7. Przyjęcie opinii Rady Miasta w sprawie lokalizacji w Siechnicach nowych siedzib Policji i Poczty Polskiej.
8. Sprawy porządkowe.
9. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia.

Na posiedzenie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką zebrania, szczególnie kandydatów na wakujące miejsce w Radzie Gminy Siechnice.

itron
Posty: 4
Rejestracja: niedziela, 20 lutego 2011, 23:40

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: itron »

"Proszę sie ubezpieczyć, poziom zero wynieść przynajmniej 20 cm powyżej korony ul. Henryka III i wspólnie z Radą Miejską zabbiegać o przygotowanie koncepcji, później projektu a na koniec realizację nowoczesnego systemu burzowo-melioracyjnego w Siechnicach. Stary niemiecki jest kompletnie zdewastowany, a to co się robi przy okazji przebudowy dróg nie tworzy spójnego systemu.
Z ewentualną powodzią na skalę 1997 r. to i tak sami sobie nie poradzimy, ale równie duże szkody w naszym mieniu może poczynić (i już to czasami widać) opad nawalny i zniszczona poniemiecka melioracja (stąd podnoszący się poziom wód gruntowych).

Grzegorz Roman"

Witam Panie Romanie,
Kiedy możemy się spodziewać tematu na obradach Rady w sprawie systemu burzowo-melioracyjnego w Siechnicach?

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Szanowny Panie!
Program posiedzenia Rady Miasta w marcu już jest przeładowany. Proponuję umieszczenie tematu kanalizacji burzowej i melioracji w Siechnicach na posiedzeniu kwietniowym. Moglibyśmy wtedy wypracować stosowne rekomendacje na wiosenne zebranie mieszkańców (tradycyjnie robimy dwa otwarte zebrania mieszkańców w roku - wiosną i jesienią). Problem melioracji będzie na pewno jednym z tematów tego zebrania, oczywiście z projektem stosownej uchwały zebrania.
Z poważaniem
Grzegorz Roman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 23. marca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice

Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz
Gminy Siechnice


Szanowny Panie Burmistrzu!

Postęp prac przy budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (w ostatnich dniach samorząd województwa podpisał umowę na budowę ostatniego odcinka połączenia Siechnice – Łany) wskazuje, iż najpóźniejszym terminem oddania do użytku tej niezwykle istotnej drogi jest okres pierwszej połowy 2013 roku. Stwarza to poważną szanse uzyskania dodatkowego połączenia z Wrocławiem dla większości mieszkańców naszej gminy. Waga tego dodatkowego połączenia jest tym istotniejsza, iż może ono być mniej zatłoczone niż połączenie ulicą Krakowską.
Nowe połączenie mogłoby przebiegać: Od strony Siechnic – Wschodnią Obwodnicą Wrocławia do Blizanowic; Tam zjazdem do drogi Blizanowice-Trestno; dalej we Wrocławiu – ul. ul. Opatowicką, Międzyrzecką i Na Niskich Łąkach lub Na Grobli do centrum miasta. Po wybudowaniu mostu Wschodniego z ul. Międzyrzeckiej można by było dostać się na Obwodnicę Śródmiejską – kierunki Biskupin i Ołtaszyn.
Uwzględniając odcinki w dobrym lub bardzo dobrym stanie (Siechnice- Blizanowice, zjazd z Obwodnicy w Blizanowicach i droga przez Trestno), nowe połączenie wymagało by stosunkowo niewielkich nakładów Gminy Siechnice (przebudowa do pełnych parametrów drogi Blizanowice-Trestno) oraz znacznie większych nakładów w Gminie Wrocław (modernizacja ul. ul. Opatowickiej i Międzyrzeckiej).
Mając na uwadze konieczność porozumienia się z sąsiednią gminą Wrocław; uzgodnienia i przeprowadzenia stosownych inwestycji proponuje pilne podjęcie działań zmierzających do wykorzystania pojawiającej się szansy (rozmowy z Wrocławiem). Ze względu na znaczenie projektu dla komunikacji aglomeracji wrocławskiej myślę, iż projekt miałby duże szanse na znalezieniu się na liście projektów dotowanych w przyszłym okresie programowania.
Panie Burmistrzu! Proszę jednocześnie o ponowne rozważenie zasadności zamknięcia dotychczasowego połączenia drogowego Siechnice – Blizanowice. Rozpoczęcie budowy skrzyżowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z drogą nr 94 i związane z nim wprowadzenie ruchu wahadłowego w Siechnicach jeszcze bardziej skomplikuje i tak trudny dojazd naszych mieszkańców do szkół i zakładów pracy. Jeśli nie byłoby możliwe całkowite otwarcie drogi, to proponuję dodanie da zakazu poruszania się tą drogą tabliczki, iż nie dotyczy to mieszkańców Gminy Siechnice).

Z poważaniem
Grzegorz Roman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Obiecałem sobie, że będę unikał "dokładania" władzom naszej Gminy. Łamie tę obietnicę, ale sprawa remontu ulic Kościelnej, Jarzębinowej i Ciepłowniczej wymaga komentarza. Choćby po to aby się nie powtórzyła. Prawie wszystko co w tej sprawie zrealizowała nasza gmina pod poprzednim Burmistrzem było nieprofesjonalne i wadliwe. Poczynając od:
- źle przeprowadzonych , wcześniejszych inwestycji drogowych - już wybudowana wcześniej ul. Staszica nie "trafiała" w ul. Jarzębinową,
- braku zrozumienia znaczenia dla Siechnic tego ciągu komunikacyjnego - główny ciąg komunikacyjny,
- braku docelowej wizji tego ciagu komunikacyjnego,
- złego projektowania - nie jednego a kilku projektów(zdaje się były trzy projekty),
- wyboru "złego" wykonawcy - najtańszy a nie dobry,
- itd.
Dziś świadomość wieloletniego, codziennego oglądania tej "fuszerki" działa na mnie szczególnie deprymująco. A jeśli dodam do tego to, że już się rozpada to zaczyna mnie to wkurzać.
Co dalej. Wzieliśmy duże dofinansowanie (tzw. schetynówki - nawiase mówiąc poprzedni burmistrz mógłby przestać przypisywać jedynie sobie ten sukces). Musimy więc odtrąbić sukces. Raczej będzie sie poprawić co się da (np. prawoskręt z Jarzębinowej w Ciepłowniczą można "wyłagodzić") i przyzwyczaić.
Pamiętajmy wszyscy i wyciagnijmy wnioski. Dobre przemyślenie, przedyskutowanie i przygotowanie inwestycji trwa o wiele dłużej niż jej realizacja.
A na koniec, o tym ze mogło być inaczej. Tekst załacznika do pisma, które poprzedni burmistzr otrzymał od Rady Miasta Siechnice we wrześniu 2007 roku:
"Załącznik 1

Koncepcja modernizacji głównej osi Siechnic
(od ul. ul. Kolejowa – Szkolna – Kościelna – Jarzębinowa – Ciepłownicza)

I. Wykaz zadań liniowych:

a) modernizacja uzbrojenia podziemnego (lub jego budowa) wszystkich ulic osi (zwłaszcza sieci burzowej, budowa sieci CO),
b) modernizacja nawierzchni ulic, jej wzmocnienie i poszerzenie (szerokość jezdni 7 metrów – minimalna 6,5 metra). Przekrój 7 m jezdnia, po 1,5 metra pasy zieleni wysokiej, po 1 m ścieżki rowerowe, po minimum 2 metry chodniki – razem minimum 15 - 16 metrów,
c) budowa i modernizacja chodników – całe pobocze,
d) wymiana oświetlenia (budowa brakującego odcinka przy ul. Szkolnej. Nowe stylowe, dostosowane do miejsc, na własnych nośnikach),
e) budowa małej architektury (przystanki, ławki, klomby, kosze, stojaki na rowery, reklama, kioski itd.),
f) zaprojektowanie i wykonanie nowej zieleni – wysokiej i niskiej, zwłaszcza ul. Szkolna,
g) przygotowanie koncepcji zabudowy wolnych działek przy osi, sprzedaż działek gminnych,
h) określenie standardów ogrodzeń i realizacja ich na nieruchomościach gminnych,
i) budowa parkingów,
j) uporządkowanie spraw parkowania pod sklepami i punktami usługowymi,
k) skablowanie napowietrznych linii energetycznych biegnących wzdłuż osi.

II. Wykaz zadań punktowych.

a) budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej (na wysokości stacji kolejowej). Dwie zatoki autobusowe, na dwa autobusy każda, dwa duże przystanki, kiosk,
b) modernizacja otoczenia stacji kolejowej,
c) przejęcie stacji kolejowej i jej modernizacja,
d) modernizacja skrzyżowania – Szkolna, Fabryczna, Kolejowa,
e) budowa parku przy ul. Szkolnej wraz z ogrodzeniem,
f) budowa deptaka wzdłuż budynku Szkolna 9 (2-3 metry chodnika plus 1-2 metry ścieżki rowerowej) – może ciąg pieszo-jezdny,
g) budowa parkingu obok budynku przy Szkolnej 5,
h) budowa placu Szkolna – 1-go Maja – Energetyczna,
i) budowa ronda Szkolna – Świerczewskiego,
j) budowa ronda Kościelna – Zacisze,
k) budowa ronda Jarzębinowa – Ciepłownicza,
l) zakup działki obok garaży,
m) modernizacja zespołu garaży,
n) kościół (wieża – dzwonnica, przebudowa fasady, otoczenia),
o) Rynek – budowa ratusza i bloku centralnego, sprzedaż pozostałych gruntów,
p) oświetlenie kościoła,
q) budowa ogrodzenia szkoły podstawowej, uporządkowanie posesji".

Pismo znalazłem porządkując ostatnio komputer, a napisałem 27. września 2007 roku , o godzinie 15 minut
06.
Postarajmy się (rządzący i rządzeni) nie robić więcej takich błędów. To nasze wspólne pieniądze!

z poważaniem
Grzegorz Roman

itron
Posty: 4
Rejestracja: niedziela, 20 lutego 2011, 23:40

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: itron »

Witam Panie Romanie,
dziękuje za odpowiedź w sprawie kanalizacji burzowej i niecierpliwie czekam na uchwałę.Mam jeszcze pytanie w sprawie ul.Henryka III. Regularnie odwiedzam nasz UG w sprawie budowy ulicy.Informowałam wraz z innymi mieszkańcami, że pieniądze które wydano na "rzekome" utwardzenie drogi było kompletnym marnotrawstwem naszych gminnych pieniędzy. Po tygodniu było to samo bagno. Dzieci idąc do szkoły brną w błocie, samochody muszą uważać aby nie zostawić zawieszenie... Czy mamy szanse aby cokolwiek było zrobione z tą ulicą?
Pozdrawiam
Beata Studnicka(Kwietniewska)
P.S.
Cieszę się, że w końcu ktoś informuje nas co się dzieje w Naszej Gminie. Super pomysł Panie Romanie i prosimy o dalsze informacje o bieżących sprawach...

denis
Posty: 21
Rejestracja: wtorek, 22 lutego 2011, 19:20

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: denis »

Szanowny Panie Grzegorzu,
W związku z zaplanowanymi na dzień 02 marca 2011 r. obradami Rady Miasta Siechnice chciałbym poruszyć jeden z tematów jaki będzie omawiany tj. zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w Gminie Siechnice. Przed remontem ulicy Jarzębinowej mieszkańcy ulic Henryka III oraz przyległych "pisarzy i poetów" korzystali z przystanku autobusowego przy ulicy Osiedlowej udając się do niego ulicą Sienkiewicza. Po zakończeniu tego "bubla" remontowego jesteśmy zmuszeni do 2 km, 2,5km "spacerku" ulicą Henryka III, która notabene jest w fatalnym stanie, następnie ulicą Zacisze do przystanku przy Jarzębinowej (900 L)lub Szkolnej (901), gdyż Sienkiewicza będąca łącznikiem Henryka III i Osiedlowej jest całkowicie rozkopana i absolutnie nie można nią przejść. Na czas remontu Jarzębinowej linia 901 miała pętlę przy TIMie co dla mieszkańców ulicy Henryka III było dużym udogodnieniem. Po zakończeniu tego "bubla" remontowego styczniu br. autobusy wróciły na swoja starą trasę, a do TIMu jest tylko kilka kursów dziennie. W trakcie spotkania z mieszkańcami Siechnic w Gimnazjum jesienią ubiegłego roku padło pytanie do ówczesnego burmistrza, czy należy pisać petycję do UG o pozostawienie po zakończeniu remontu Jarzębinowej kursów 901 do TIMu, odpowiedzią było zapewnienie, iż nie trzeba gdyż po zakończeniu tego remontu pętla 901 pozostanie przy TIMie, niestety rzeczywistość okazała się inna. Na forum.siechnice.pl w temacie zmiany w Polbusie Pan Michał Młyńczak napisał o propozycjach "4. Likwidacja kursu od pętli do TIM, z tego kursu korzystają głównie mieszkańcy Wrocławia a nie naszej gminy więc nie ma powodu dopłacać do ich biletów. To jest jednie 800 m do przejścia od nowej pętli utworzonej na strefie" co nie jest prawdą, gdyż z tego przystanku korzystają również mieszkańcy ulic Henryka III oraz "pisarzy i poetów", zarówno dorośli jak i młodzież ucząca się we Wrocławiu. Jeśli nie byłoby możliwości technicznych na pozostawienie pętli przy TIMie to mieszkańcy Henryka III również byliby usatysfakcjonowani propozycją, którą przedstawił Pan Michał "3. Pętla autobusowa nie na osiedlu w Siechnicach ale przy rondzie w strefie aktywności".
Szanowny Panie Grzegorzu w trakcie obrad Rady Miasta w lutym br. zaapelował Pan do radnych o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Siechnic korzystającymi z komunikacji miejskiej na temat
propozycji zmian w jej funkcjonowaniu, stąd pozwoliłem sobie zabrać głos jako mieszkaniec ulicy
Henryka III.
Panie Grzegorzu ogólnie znany jest Pan z dużego zaangażowania w polepszenie infrastruktury drogowej jak i komunikacyjnej w naszym mieście i mam nadzieję, że weźmie Pan pod uwagę przeprowadzając zmiany w komunikacji miejskiej opinie mieszkańców ulicy Henryka III.
Z wyrazami szacunku,
mieszkaniec jednej z ulic "pisarzy i poetów"
P.S.
Wypowiedź itron na temat stanu ulicy Henryka III jest przedstawiona w bardzo delikatnym tonie, to nie jest ulica tylko jedno wielkie " wertepowisko" ale to jest oddzielny temat i mam nadzieję, iż itron swoim postem wywoła dyskusję na ten temat, co doprowadzi do polepszenia stanu technicznego Henryka III, w czym myślę Pan Przewodniczący nam pomoże.

mike01
Posty: 20
Rejestracja: poniedziałek, 2 lipca 2007, 08:00

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: mike01 »

Co do ulicy Henryka III- o zgrozo!!!Faktycznie Itron napisał to w miarę łagodny sposób.Droga jest w tragicznym stanie dla jezdzących samochodów jak i pieszych.
Ostatnio próbowałem pojść na spacer z małym dzieckiem i niestety jazda wózkiem to jak droga przez mękę.Nie dość że trzeba uważać na wszystkie dziury aby nie przewrócic wózka to samemu trzeba patrzyć pod nogi aby nie wejść w jakąś ładną dziurę wypełnioną błotem z gliną.Wracając do domu z takiego spaceru człowiek wygląda jakby wracał z kursu survivalu.
Przy okazji nie można wspomnieć o okresie letnim kiedy jest pora sucha i bezdeszczowa.Jadące samochody ulicą Henryka III tworzą niesamowite chmury kurzu który potem osiada na pieszych idących tą drogą.
Skoro gmina zdecydowała się na przeznaczenie tych terenów pod zabudowę jednorodzinną i przeprowadziła już wszystkie niezbędne inwestycje(gaz,kanaliza,ciepłownia,woda,prąd) czas najwyższy aby zrobić porządek z drogą.
Wiem że wykonanie takiej inwestycji wiąże się z wydatkami ale skoro gmina zdecydowała się na rozwój to niech to będzie zaplanowane z głową.
Po co był remont istniejących głównych dróg w Siechnicach skoro nadawały się jeszcze do użytku przez kilka najbliższych lat.Nie można było zrobić w pierwszej kolejności nowych dróg jak Henryka III??Tym bardziej że w tych rejonach powstaje bardzo atrakcyjna inwestycja sportowo-rekreacyjna?
Dowiadywałem się jakiś czas temu w gminie o możliwość budowy tej drogi.Otrzymałem informację że projekt jest w fazie realizacji i planowane rozpoczęcie inwestycji miało się odbyć w 2011.
Ostatnio dzwoniłem ponownie do gminy w celu update'u informacji odnośnie drogi Henryka III i rozmawiałem w tej sprawie z kierownikiem od inwestycji Panem Budzowskim i dowiedziałem się że projekt drogi powstanie ale już sama droga nie.Podobno z braku dofinansowania w ramach tzw Schetynówki.
Na pytanie kiedy ta droga mogła by powstać zapadła cisza.
Panie Romanie.
Czy można coś zrobić z tą drogą aby korzystanie z niej nie było tak uciążliwe?
Bardzo proszę o przedstawienie problemu na obradach.
Zapewnę moją opinię podzielą inni mieszkańcy rejonów ulicy Henryka III.

Pozdrawiam,
mike01

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Szanowni Państwo!
Po kolei -
sprawa remontu budowy) ul.Henryka III.
Układ komunikacyjny Siechnic został parę lat temu zaprojektowany według klasycznych zasad. Ostatnie lata rozwoju miasta trochę go korygują. W układzie ulic głównych winien wyglądać on tak (ulice główne przecinają się (w uproszczeniu) pod kątem prostym; taka forma rusztu):
W układzie wschód-zachód główne to:
- ciąg Stawowa - Fabryczna - Świerczewskiego - Henryka III (brak jeszcze przebicia ze Świerczewskiego w Henryka III),
- ciąg Szkolna - Kościelna - Jazrębinowa - Staszica,
- ul. Opolska,
- pierwsza równoległa na południe od rzeczki Szaluny,
- druga równoległa na płd. od szaluny (Berberysowa - Łąkowa).
W układzi północ - południe główne to:
- ciag Kolejowa - Św. Katarzyny,
- Świerczewskiego i dalej przebicie przez posesje Państwa Libersbach na południe,
- Zacisza i dalej przez Opolską na południe.
- Sienkiewicz - Ciepłownicza i dalej na południe przez teren PPO "Siechnice".
Taka organizacja układu komunikacyjnego wydaje sie optymalna. Dobrze łączy nawet odległe punkty miasta. Z góry wytycza ulice przeznaczone dla ruchu trochę cięższego (gabaryty i nośności - np. autobusy komunikacji publicznej). Pozwala separować ruch lokalny i ruch tranzytowy (np. przewiduje możliwość zdjęcia ruch lokalnego z ul. Opolskiej - droga krajowa nr 94).
Oczywiście, dojscie do tego wymarzonego układu zajmie nam jeszcze dość dużo czasu i nie będzie łatwe. Główne problemy to:
- brak środków - Siechnice dają dziś naszej Gminie ponad połowe dochodów. Ale od lat pieniądze trafiają do innych miejscowości. Trzeba część z nich "odzyskać". Trzeba szukać nowych możliwości finansowych.
- jakość koncepcji, projektów i robót - wydaje sie, że może być lepiej, jest nowy burmistrz. wydaje się, ze chce dyskutować i chce słuchać. Zobaczymy.
- brak lobby siechnickiego - "sukcesy" Siechnic są owocem zaangażowania kilku osób, potrzebujemy armii ludzi. W tej sprawie pilnie potrzebujemy kilku mieszkańców, którzy znają te dziedzinę by stworzyć kompetentny do rozmów z władzami zespół.
- konieczność przekonania władz do koncepcji a właścicieli do sprzedania niezbedbnych gruntów (Inst. Zoot. w Krakowie - przebicie Henryka III, Państwa Libersbach - przebicie Świercdzewskiego, PPO "Siechnice" przebicie Ciepłowniczej.
Kolejność remontó nie była przypadkowa. Remotowane ulice były w kiepskim stanie. ponadto robiąc "Główny ciąg niejako otwieraliśmy sobie możliwość robienia "boków". Pierwsza schetynównka poszła na Szkolną, druga na Kościelna, Jarzębinową i Ciepłowniczą (Staszica jest zrobiona). Trzecia miała pójść na połączenie Kwiatkowskiego z Henryka III i samą Henryka III, aż do Świerczeskiego.
Taka koncepcja została przekazana poprzedniemu burmistrzowi. Niestety gmina nie kupiła działki od Inst. Zoot. w Krakowie, ani na czas nie przygotowała projektu budowy Henryka III. Ostatecznie na konkurs schetynówek złożyła tylko łącznik Kwiatkowskiego z Henryka III oraz parkingi przy Staszica. Taki wniosek nie miał szans na sukces.
Trzeba przygotować ostatecznie tę inwestycje w pierwotnym kształcie i modlić sie aby schetynówki przedłużono na rok 2012.

Co do komunikacji to nie chce przed zebraniem Rady przesądzą treści uchwały. Zapraszam. Myślęjednak iz bobrze by było rozważyć wykonanie choćby prowizorycznego (ale mocnego) chodnika łączącego Henryka III z rondem na Osiedlu wzdłuż nieistniejącej Sienkiewicza. To od razu przyniosło był poprawę sytuacji komunikacyjnej mieszkańców tej części Siechnic.

z poważaniem
GRoman

mike01
Posty: 20
Rejestracja: poniedziałek, 2 lipca 2007, 08:00

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: mike01 »

Dziękuje Panie Romanie za odpowiedz.
Z tego co Pan pisze plan jest ambitny i oby sie zrealizowal ale faktycznie trzeba czasu.

Pytanie czy do tego czasu coś można zrobić z ulicą Henryka III np jakaś podbudowe z gruzu ale zrobioną w taki sposób zeby po 3 dniach się nie rozsypała jak miało to miejsce po ostatniej niwelacji?

M&M
Posty: 63
Rejestracja: poniedziałek, 31 sierpnia 2009, 18:05

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: M&M »

witam, jestem mieszkańcem jednej z ulic "pisarzy i poetów", dla mnie marzeniem jest jakość nawierzchni Henryka III , w tym roku w drogach powstaje kanaliza, czy gmina zaplanowała utwardzenie tych dróg ?
obecnie ulice są kompletnie nieprzejezde, nawet w czasie mrozów, wiem że firma wykonawcza kanalizy ma równać drogi ale bez utwardzenia, w czasie wilgotnej pogody będą nadal nieprzejezdne i nie do przejścia

denis
Posty: 21
Rejestracja: wtorek, 22 lutego 2011, 19:20

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: denis »

Witam Panie Grzegorzu,
ja również dziękuję za odpowiedź. Tak jak napisał mike 01, iż próbował się dowiedzieć na temat budowy drogi Henryka III i kierownik od inwestycji zbywał go milczeniem, ja również nie raz dzwoniłem do UG, w tym do Pana Budzowskiego i za każdym razem słyszałem inną odpowiedź, a to że są na etapie projektu Henryka III a to, że składają wniosek na schetynówkę, a to, że budowa ruszy na wiosnę aż w końcu, że nie ma nanią kasy ale jest to priorytet na przyszłe lata, a nie można było krótko, zwięźle i rzeczowo przedstawić jak wygląda sytuacja tak jak to Pan Przedwodniczący uczynił, przynajmniej wiemy na czym stoimy.
Jesli faktycznie firma, która będzie kładła kanalizę na Henryka III ma ją później wyrównywać to może nacisnąć na UG żeby ją w jakimś stopniu utwardzić,wykorzystując do tego płyty betonowe, które są na niej położone, a których zupełnie już nie widać gdyż są zasypane piachem.
Pozdrawiam serdecznie
mieszkaniec jednej z ulic "pisarzy i poetów"

ODPOWIEDZ