Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
olo243
Posty: 49
Rejestracja: niedziela, 18 stycznia 2009, 14:50

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: olo243 »

alopol pisze:gdzie można się dowiedzieć , zobaczyć plany przebiegu przebudowanej ul. Jana Pawła II ? Gdzie i ile będzie miejsc parkingowych i tp
Witam,
Klikasz w:
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/doku ... dmp,35,r,r
Pobierasz LINK 1
W pobranym folderze Jana Pawła II wchodzisz w: Projekt Wykonawczy/ br.drogowa i otwierasz Rys. nr D1

Pzdr
kuba

PS. Za gratulacje jakie składał autor poprzedniego posta serdecznie dziękuję :wink:

kopiejko
Posty: 7
Rejestracja: wtorek, 20 września 2011, 00:21

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: kopiejko »

Gratuluję pomysłów Panu pełnomocnikowi ds. transportu aglomeracyjnego!
- Ulica Mościckiego na Brochowie to droga używana jeszcze przed wojną, jako wjazd do Wrocławia, a dziś pełna dziur. Na fragmencie jezdni jest jeszcze kostka brukowa - mówi Grzegorz Roman, pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. transportu aglomeracyjnego. I przekonuje, że jej wyremontowanie pozwoli odciążyć południowo-wschodnią części Wrocławia.

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/bedzie-nowy-wjazd-z-obwodnicy-przez-brochow,9489203/
źródło: Gazeta Wrocławska 11.03.2016- piątek, w zeszłym tygodniu
nawet powtórzył Pan to w TVP5:
http://wroclaw.tvp.pl/24373644/09032016-2145 (10:25 minuta)

Jak wygląda przejazd przez Obwodnicę na wysokości Św. Katarzyny i Zacharzyc- wie każdy. Tymczasem Panu nie przeszkadza kierować tam większego ruchu...

W poniedziałek 14.03.2016, na spotkaniu w Siechnicach, podczas nadzwyczajnej sesji, mieszkanka Brochowa w kilku zdaniach obala Pański pomysł, nie było Pana (pewnie były ważniejsze obowiązki...) zatem wklejam Panu link do video z tej wypowiedzi:
https://youtu.be/nRwWEZZYjCk?t=1h25m37s

Niestety na spełnienie się tych gorzkich słów nie trzeba czekać- nadchodzi wtorek i mamy rezultat "mądrych" propozycji! 6 osób rannych:
http://www.gazetawroclawska.pl/komunikacja/wypadki/a/wypadek-na-wschodniej-obwodnicy-6-osob-rannych,9723775/#komentarz-37959328
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19767614,sw-katarzyna-wypadek-czterech-samochodow-sa-ranni.html

I jak, dalej Wrocław będzie się upierał, przy kierowaniu wzmożonego ruchu przez Brochów i to skrzyżowanie!? Dalej będzie Pan wysyłał tam kierowców i twierdził, że Trasa Krakowska i Swojczycka jest niepotrzebna? Czyj interes Pan reprezentuje, Wrocławia czy mieszkańców Siechnic?!
Jako pełnomocnik do spraw transportu aglomeracyjnego (całej aglomeracji!), powinien Pan natychmiastowo zgłosić to skrzyżowanie do przebudowy, zanim będą na nim kolejne wypadki!
Wypomnę Panu każdy wypadek na tym skrzyżowaniu (nie na całej ,,Via Romana" ograniczę się tylko do tego skrzyżowania). Pozdrawiam!

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 13. kwietnia 2016 roku


Pan Milan Usak
Burmistrz Siechnic
w/m.

W związku z trwającymi pracami nad nową strategią gminy Siechnice przesyłam Panu ostateczną wersję proponowanych wcześniej uzupełnień do przedłożonego do konsultacji projekty dokumentu. Sugeruję zgłoszonych przez władze gminy trzech celów strategicznych:

Cel 1. Stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego
Cel 2. Podnoszenie jakości życia mieszkańców
Cel 3. Zachowanie i kształtowanie walorów środowiska naturalnego,

o czwarty, obejmujący problemy związane z rozwojem Siechnic.

Siechnice stanowią dziś podstawowy atut rozwojowy naszej gminy. Są głównym węzłem komunikacyjnym, produkcyjnym i usługowym naszej społeczności. Dostarczają większość wpływów do gminnego budżetu. Ich dalszy stabilny rozwój jest gwarantem pomyślności całej naszej gminnej wspólnoty. Dzisiejsze tempo rozwoju miasta nie jest zagrożone. Tym niemniej rodzi ono szereg napięć oraz zagrożeń na przyszłość. Ich właściwe odczytanie i znalezienie na nie odpowiedzi winno być elementem przygotowywanej strategii.

W związku z powyższym proponuję dodanie do Strategii celu czwartego:

„Cel 4. Rozwój Siechnic i ich integracja z przyległymi miejscowościami w jeden zespół urbanistyczny.”

Cel ten proponuję rozwinąć w dalszej części przygotowywanej Strategii w następujących kierunkach:

1. „Kierunek - umacnianie siechnickiej tożsamości.
Istotą proponowanych tu działań winno być wzmocnienie pozytywnej identyfikacji mieszkańców z Miastem i jego zapleczem. Wymagać to będzie zarówno dalszych działań urbanistycznych (porządkowanie i uzupełnienie tkanki miejskiej), jak i przedsięwzięć stymulujących patriotyzm lokalny i solidarność mieszkańców.
W związku z tym należy:
· W zakresie urbanistyki i architektury:
o Znowelizować obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, nadając Siechnicom wyraźnie miejski charakter.
o Przygotowywać i konsekwentnie wdrażać projekty zagospodarowania poszczególnych części Siechnic (np. rejon pomiędzy ulicami Szkolną i 1-go Maja, rejon pomiędzy ulicami 1-go Mają i Energetyczną, rejon pomiędzy ulicami Energetyczną , Wiosenną i Szkolną, rejon byłego ZZD, itd.).
o Doprowadzić do budowy lub zakończenia budowy potrzebnych obiektów użyteczności publicznej o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych, na przykład:
ü rozbudowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (modernizacja stadionu, budowa parku wodnego z basenami krytym i otwartym),
ü urządzenie parków (wokół stawu „Błękitna Laguna”, wzdłuż rzeczki „Szaluna”, przy ul. Wiosennej, przy ul. Szkolnej, las przy ul. Opolskiej)
ü budowa domu kultury z centrum informacyjno-bibliotecznym,
ü budowa ośrodka zdrowia,
ü modernizacja bazy edukacyjnej miasta w zgodzie z polityką oświatowa przygotowywaną przez rządu RP.
o Przekształcić ciąg ulic Szkolna - Kościelna – Jarzębinowa – Staszica w główną oś urbanizacji Siechnic.
o Doprowadzić do modernizacji stacji kolejowej oraz powstania w jej rejonie gminnego Węzła przesiadkowego komunikacji publicznej, wraz z odpowiednim parkingiem.
o Sprzyjać budowie nowoczesnych zespołów mieszkalnych.
o Wymóc realizację zwartych kompleksów parkingów i garaży na terenach zabudowy wielorodzinnej.
o Zakończyć budowę Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej.
o Wspierać likwidację hałdy popiołów byłej huty „Siechnice”.
o W porozumieniu z właścicielami gruntów rozpocząć budowę Zachodniej Strefy Gospodarczej w rejonie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.
o Zabudować tereny na południe od rzeki Szaluny; powiązać je komunikacyjnie ze „starymi” Siechnicami (przebić na południe ulicę Świerczewskiego); zaprojektować system uliczny o odpowiednich parametrach; wprowadzić odpowiednią ilość zieleni, wykorzystać dla zieleni biegi obu rzek – Szluny i Kuny; zaprojektować zabudowę o odpowiedniej gęstości i wysokości (wyższa od strony Św. Katarzyny i wzdłuż przebicia ul. Świerczewskiego).
· W zakresie estetyki i ładu przestrzennego:
o Przeprowadzić inwestycje humanizujące przestrzeń miejską Siechnic:
ü miejsca ogniskujące spotkania (fontanna, pomnik, punkt widokowy, skwery),
ü enklawy zieleni, ciszy i spokoju,
ü zadbane podwórka i dobrze wyposażone place zabaw,
ü stylowe oświetlenie ulic,
ü zindywidualizowane elementy małej architektury (kioski, ławki, płoty, słupy ogłoszeniowe),
ü dyskretnie rozmieszczone parkingi.
o Wspomagać modernizację i rewaloryzację już istniejących obiektów, w tym prywatnych:
ü ulgi w opłatach gminnych i współfinansowanie projektów,
ü zakup materiałów,
ü wzornictwo i doradztwo.
o Uruchomić projekt Ogród Siechnice (realizowane w różnych częściach miejscach miasta, nasadzenie wysokiej jakości roślin i ich zespołów).
o Kształtować przestrzennie Siechnice poprzez aktywną politykę zakupu i sprzedaży nieruchomości.
o Wymagać od właścicieli nieruchomości utrzymania porządku na posesjach i w ich otoczeniu.
o Nakłaniać do przebudowy lub likwidacji obiektów nieestetycznych.
o Przeprowadzić rewitalizację osiedli blokowych.
o Rygorystycznie traktować przypadki samowoli budowlanych, niechlujstwa i wandalizmu.
o Wprowadzić system oczyszczania miasta na zasadzie zero tolerancji dla brudu.
o Uporządkować system parkowania w mieście.
· W zakresie organizacji administracji:
o Powołać stałą komisję ds. oceny jakości projektów przewidzianych do realizacji w Siechnicach.
o Zatrudnić architekta i ogrodnika miejskiego.
o Wzmocnić rolę nadzoru budowlanego.
· W zakresie budowy patriotyzmu lokalnego:
o Utworzyć w Bibliotece Miejskiej dział archiwalny i muzealny gromadzący dokumenty i obiekty historyczne dotyczące historii Siechnic i jej mieszkańców.
o Zbierać relacje mieszkańców Siechnic dotyczące historii miasta.
o Ochraniać i eksponować obiekty zabytkowe oraz miejsca charakterystyczne dla Siechnic.
o Propagować osiągnięcia wybitnych mieszkańców Siechnic.
o Wspierać obieg niezależnej informacji w Siechnicach (portale społecznościowe, gazetki).
o Wprowadzić elementy historii i geografii lokalnej do edukacji w przedszkolach i szkołach.
o Szerzyć wśród mieszkańców Siechnic znajomość problemów i osiągnięć Miasta oraz Gminy.
o Organizować cykliczne imprezy integrujące mieszkańców i angażujące ich w sprawy Siechnic.
o Wspierać działalność organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Siechnic.
o Doprowadzić do powołania forum grupującego lokalny biznes.
o Stworzyć system wspierania i promocji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
o Promować herb i flagę Siechnic.

2. kierunek - stymulowanie aktywności mieszkańców Siechnic
Obok zapewnienia dobrej jakości usług komunalnych (oświata, ochrona zdrowia, transport, bezpieczeństwo, rekreacja, zaopatrzenie w media, itd.), stworzenie warunków obywatelskiej, społecznej i gospodarczej aktywności mieszkańców jest najlepszym, co władze lokalne mogą zrobić by przyczynić się do wzrostu dobrobytu, jakości życia i organicznego rozwoju lokalnej społeczności. Proponujemy w tym względzie następujące działania:
· Otwarcie władz lokalnych na inicjatywy wszelkich środowisk, które dążą do wspomagania realizacji celów wspólnych i niesprzecznych z nimi grupowych:
o Współdziałanie z samorządami, komitetami, radami i itp. organizacjami.
o Wspieranie działań przedstawicielstw środowiskowych.
o Organizacyjne i materialne wspieranie funkcjonujących organizacji społecznych.
o Ożywiona współpraca z firmami prowadzącymi działalność na terenie Siechnic.
o Wspieranie finansowe lokalnego obiegu informacji.
· Pozyskiwanie dla Siechnic osób i grup decydujące o aktywności i rozwoju miasta:
o Stwarzanie atrakcyjnych możliwości osiedlania się osób prowadzących działalność gospodarczą w Siechnicach.
o Przydzielanie mieszkań służbowych dla niezbędnych w rozwoju Siechnic fachowców (nauczyciele, lekarze, itd.).
o Zachęcanie wyróżniających się absolwentów szkół wyższych do zamieszkania na terenie Siechnic.
o Organizacja na terenie Siechnic „inkubator” dla młodych przedsiębiorców.
· Intensywna pomoc dla osób, które próbują „wyrwać się z objęć opieki społecznej”:
o Wsparcie w kwestiach uzyskania zatrudnienia; zwłaszcza w dokształcaniu i przekwalifikowaniu zawodowym.
o Działania profilaktyczne i zapobiegawcze.
o Stała ofert niskokwalifikowanej i niskopłatnej pracy o charakterze robót publicznych.
o Skuteczna kontrola dystrybucji środków z pomocy społecznej.
· Stała dbałość o jakości usług świadczonych przez instytucje komunalne.
· Wspieranie i dowartościowywanie przedsiębiorczości mieszkańców.
· Stwarzanie warunków do organizacji na terenie Siechnic przedsięwzięć gospodarczych, które zatrzymają kapitał wewnętrzny i przyciągną zewnętrzny.

3. Kierunek - optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału
Położone pomiędzy Oławą a Wrocławiem Siechnice są w naturalny sposób predestynowane do pełnienia roli lokalnego centrum gospodarczego i kulturowego, co stwarza mocne podstawy pod rozwój średniej wielkości Miasta. Aby tę pozycję wykorzystać, Siechnice muszą wykazać odpowiednią aktywność. Należy:
· W zakresie rozwiązań administracyjnych:
o Doprowadzić do lokalizacji w Siechnicach instytucji i administracji ponad gminnych (np. biblioteka powiatowa, komisariat policji).
o Sprawiedliwie ustalić udział w budżecie wszystkich miejscowości Gminy.
o Utrzymywać ścisłą współpracę z Wrocławiem i pełnić aktywną rolę we wrocławskiej aglomeracji.
o Prowadzić skuteczną promocję interesów Gminy i Miasta na arenie regionalnej.
o Poprzez właściwą politykę przestrzenną doprowadzić do funkcjonalnej integracji z Siechnicami miejscowości sąsiedzkich, przede wszystkim - Radwanic, Św. Katarzyny i Groblic.
· W zakresie działań stymulujących rozwój gospodarczy:
o Eksponować zalety i możliwości inwestowania w Siechnicach.
o Rozbudować infrastrukturę komunikacyjną i telekomunikacyjną.
o Wyposażyć w niezbędną infrastrukturę obie Strefy Aktywności Gospodarczej.
o Prowadzić sprzyjającą inwestycjom gospodarkę gruntami.
o Rozwijać strefę usług około-biznesowych.
o Zabiegać o budowę hotelu wycieczkowego (najlepiej 2 gwiazdkowego) obsługującego pobliski Wrocław.
o Wspierać rozwój placówek handlowych i gastronomicznych.
o Wspierać powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
o Inicjować działania zmierzające do integracji biznesu w Siechnicach.
o Sprywatyzować sferę usług komunalnych, mienie komunalne.
o Wspierać działania modernizacyjne prowadzone w siechnickich firmach (np. Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej).
o Wspierać działania zmierzające do zagospodarowania terenu byłej huty “Siechnice”.
o Wspierać rozbudowę/przebudowę EC „Czechnica”.
o Realizować działania prawne i organizacyjne wspierające rozwój budownictwa mieszkaniowego.
o Popierać inicjatywy zmierzające do przekształcenia terenu ogrodów działkowych na cele mieszkaniowe (uwłaszczenie działkowców).
o Pozyskiwać dla Siechnic niezbędnych dla rozwoju gospodarczego fachowców.
o Rozwijać usługi dla mieszkańców pobliskiego Wrocławia.
o Popularyzować rekreacyjne walory otaczających Siechnice lasów.
o Wspierać dalszą budowę Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.
o Wykreować budowę Zachodniej Strefy Gospodarczej.
o Stworzyć program wsparcia dla startujących firm (pomoc dla powstających na terenie naszej gminy firm).

4. Kierunek - rozwój infrastruktury społecznej
Infrastrukturę społeczną Siechnic trzeba rozwinąć w takim kierunku, by pamiętając o dotychczasowych - przyciągała do Siechnic nowych, młodych mieszkańców. Zwłaszcza tych, którzy chcą się z Miastem związać na stałe. Na dłuższą metę jest to najlepszy sposób na pozyskanie i utrzymanie ludzi, którzy mogą podtrzymać dotychczasową dynamikę rozwojową miasta. Siechnice muszą być bezpieczne i zadbane. Zaspakajające potrzeby życiowe mieszkańców na odpowiednio wysokim poziomie. W tym celu należy:
· W zakresie bezpieczeństwa:
o Poprawiać stan bezpieczeństwa publicznego w oparciu o system zerowej tolerancji dla przestępstw i wykroczeń.
o Wybudować i wyposażyć nowy Komisariat Policji, zapewnić w nim obsadę umożliwiającą dyżury całodobowe.
o Zorganizować obywatelską współpracę z Policją na rzecz ochrony życia, mienia i porządku.
o Przeciwdziałać wandalizmowi, zanieczyszczaniu miasta i dzikiemu parkowaniu.
o Opracować lokalny system przeciwdziałania katastrofom żywiołowym.
o Usprawnić i zintegrować system pierwszej pomocy oraz system wsparcia dla ofiar wydarzeń losowych.
o Zwiększać potencjał Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach poprzez pozyskanie na jej potrzeby nowego obiekty – remizy.
o Przeciwdziałać patologiom społecznym:
ü alkoholizm:
v konsumpcję alkoholu w miejscach publicznych tylko w lokalach gastronomicznych (wewnątrz i w ściśle oznaczonych ogródkach przez te lokale prowadzonych),
v wprowadzić zasadę, iż zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 % może uzyskać sklep o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m kw.; musi się ona odbywać na wydzielonym stoisku,
v lokal gastronomiczny prowadzący sprzedaż alkoholu musi prowadzić sprzedaż gorących posiłków.
ü narkomania - uniemożliwić swobodny dostęp do szkół osób postronnych,
ü skutecznie zwalczać wszelkie przejawy chuligaństwa oraz przeciwdziałać przestępczości wśród młodzieży.
o Wspierać proces przystosowywanie się pracowników, i przedsiębiorców do zachodzących w społeczeństwie zmian poprzez realizację programów:
v wspierania równości mężczyzn i kobiet,
v godzenia życia zawodowego i prywatnego,
v zatrudniania osób poszukujących pracy i niezatrudnionych,
v zwiększenia elastyczności rynku pracy,
v zmiany kwalifikacji.
o zadbać o pomoc dla głodnych i bezdomnych, przy jednoczesnej eliminacji żebractwa i włóczęgostwa.
· W zakresie ochrony zdrowia:
o Przekształcić ośrodek zdrowia w nowoczesne centrum medyczne dla Siechnic i okolicy:
ü wybudować nowy obiekt w okolicy rynku,
ü wyposażyć ośrodek w sprzęt odpowiedni do zakresu świadczonych usług,
ü zadbać o dostosowany do potrzeb mieszkańców wachlarz usług medycznych, w tym dostęp do lekarzy specjalistów,
ü zagospodarować otoczenie nowego obiektu (parking, ogrodzenie, zieleń, elementy małej architektury).
o Usprawnić organizację obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia i w terenie (lekarze rodzinni, kontrakty, specjaliści, pomoc wyjazdowa, itp.).
o Uruchomić programy opieki nad niedołężnymi i niesprawnymi oraz usług rehabilitacyjnych.
o Dążyć do uruchomienia na terenie Siechnic Domu Opieki Społecznej oraz Domu Opieki Dziennej.
o Uruchomić programy profilaktyczne (wady postawy, próchnica, nowotwory, choroby układu krążenia, itd.).
o Wprowadzić zasadę stałej współpracy pomiędzy ośrodkiem zdrowia a żłobkami, przedszkolami, szkołami i firmami z terenu gminy.
· W zakresie oświaty i wychowania:
o Wprowadzić testowy, anonimowy system oceny poziomu i jakości nauczania w szkołach. Każdorazowo organizowany, na koniec roku, przez instytucje zewnętrzną.
o Dostosować system obiektów szkolnych na terenie miasta do wymogów wdrażanego przez rząd systemu edukacyjnego.
o Wybudować nową salę sportową przy szkole podstawowej.
o Doprowadzić do powstania szkoły zawodowej.
o Powołać przy Burmistrzu Radę ds. Oświaty.
o Doprowadzić do podniesienia jakości nauczania w szkołach., poprzez:
ü poszerzone nauczanie języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
ü wzmocnienie edukacji matematycznej uczniów,
ü dodatkowe lekcje i funkcjonowanie pracowni autorskich,
ü aktywność sportową i turystyczną,
ü lekcje muzyki, śpiewu i plastyki,
ü nauczanie historii, geografii lokalnej i regionalnej.
o Wyposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.
o Uruchomić system wspierania i promocji wybitnie zdolnych uczniów (np. stypendia).
o Stworzyć warunki do dokształcania się nauczycieli i wymagać od nich wyższego wykształcenia.
o Sprywatyzować system żywienia w szkole.
o Włączyć szkoły w życie miasta – akcje ekologiczne, doroczne zawody i konkursy (np. Dzień Sportu).
o Rozwijać kształcenie muzyczne.
o Zreformować system usług przedszkolnych (równo traktowanie placówek gminnych i prywatnych).
o Propagować wśród młodzieży Siechnic wykształcenie wyższe.
o Wspierać wszelkie przejawy aktywności młodzieży.
o Włączyć młodzież w życie społeczne i polityczne gminy.
· W zakresie kultury:
o Wybudować w rynku (na zapleczu Rausza) siechnicki centrum kultury, w którym znajdą się: wielofunkcyjna sala widowiskowa, dom kultury i gminna biblioteka.
o Rozbudować i zmodernizować siechnicką bibliotekę:
v pojemność – co najmniej 50 tys. tomów plus magazyn na kolejne kilkadziesiąt tysięcy tomów,
v zbiór biblioteczny dostosowany do potrzeb osób kształcących się co najmniej na poziomie średnim,
v dział archiwalny i muzealny,
v oddział multimedialny (dostęp do internetu, wypożyczanie płyt i CD-romów, dostęp do sprofilowabych baz danych, do danych w „chmurach”, etc.),
v działalność usługową (porady językowe, redakcja i edycja pism, kserografia, kawiarenka).
o Rozbudować działalność Domu Kultury w kierunku takich jak: muzyka, taniec, plastyka, hobby, teatr, gry).
o Rozwijać kształcenie muzyczne.
o Organizować cykliczne imprezy integrujących społeczność lokalną (Święto Miasta, obchody rocznicy 3-go Maja, Wigilia dla samotnych, Karnawałowy Bal Burmistrza, święto parafii itp.).
o Ucywilizować współistnienie ludzi i zwierząt (psie odchody, dzikie koty, hodowle przydomowe itd.).
o Wspierać istniejące zespoły (Zodiak, Cantata, itd.)
· W zakresie sportu i rekreacji:
o Stworzyć spójny i bogaty system usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Siechnic i okolic oparty o siechnickie obiekty sportowe.
o Zreformować Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
o Zakończyć budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum:
v rozbudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletyczny ( dwa dodatkowe tory bieżny, trybuny, zaplecze socjalne),
v profesjonalny kort tenisowy (na wprost hali sportowej gimnazjum),
v skatepark,
v park wodny:
ü kryty basen,
ü otwarte kąpielisko,
ü wielofunkcyjny staw,
ü plac do organizowania imprez masowych, amfiteatr.
o Rozwinąć istniejący w lasach siechnickich system ścieżek rowerowych i spacerowych , wybudować dodatkowe obiekty rekreacyjne (przystanie na Odrze, pola biwakowe w lesie, ścieżki edukacyjne, prom przez Odrę, itd.).
o Wybudować w Siechnicach pola biwakowe.
o Uruchomić siłownię i saunę.
o Organizować coroczne imprezy sportowe o puchary Wójta, Rady Miejskiej, a w tym jedną imprezę o randze regionalnej.
o Zreorganizować istniejące kluby sportowe i rozszerzyć ich działalność (karate, judo, szachy, wędkarstwo, brydż).
o Udostępnić mieszkańcom obiekty sportowe szkół.
o Popularyzować szlaki kajakowe na rzekach Odrze i Oławie.
o Wybudować system ścieżek rowerowych łączących Siechnice z przyległymi miejscowościami i Wrocławiem.
· W zakresie zieleni i ekologii:
o Zinwentaryzować środowisko przyrodnicze Siechnic.
o Przygotować i wdrożyć program “Park Siechnice”:
ü przeprowadzić renowację istniejących parków (ul. Szkolna, ul. Zacisze),
ü założyć nowe parki (ul. ul. Jarzębinowa, Wiosenna, Las Zębicki, staw „Błękitna Laguna”),
ü kontynuować program zadrzewiania i zakrzewiania terenów zabudowanych,
ü powiązać założenia parkowe systemem zieleni na prywatnych posesjach.
ü realizować nasadzania leśne i śródpolne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
ü dostosować staw „Błękitna Laguna” dla sportów wodnych i wędkarstwa.
o Przenieść istniejące ogrody działkowe na nowe miejsce.
o Wspierać prace nad powołaniem parku krajobrazowego na obszarach położonych wzdłuż biegu rzeki Oława. Obszar ten zagospodarować turystycznie.
o Wdrożyć program udostępniania wzorów upraw i wartościowego materiału szkółkarskiego.
o Objąć ochroną prawną lasy i łąki otaczające Siechnice oraz wszystkie drzewa – pomniki przyrody.
o Zlikwidować hałdę po byłej hucie “Siechnice” przekształcając teren na strefę gospodarczą.
o Zlikwidować wysypisko popiołów przy EC ,,Czechnica”.
o Nie dopuścić do lokalizacji w Siechnicach inwestycji szkodliwych i uciążliwych dla środowiska.
o Ograniczyć emisję lokalną gazów i pyłów.
o Rozwijać świadomość ekologiczną mieszkańców – w szczególności dzieci i młodzieży.

5. Kierunek - rozwój infrastruktury technicznej
W zakresie infrastruktury technicznej, Siechnice zmagają się z problemami wynikającymi z obecnego dynamicznego rozwoju. W ciągu ostatnich 8-ciu lat, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, udało się zdecydowanie poprawić sytuację w zakresie wodociągów, kanalizacji, energetyki, ciepłownictwa, gospodarki odpadami i częściowo telekomunikacji. W zakresie dróg sytuacja pozostaje daleko niezadowalająca. Dotkliwym problemem jest też brak budynków o właściwym standardzie dla instytucji publicznych. W związku z tym należy:
· W zakresie systemu dróg i komunikacji:
o Stworzyć warunki dla sprawnego i bezpiecznego przewozu osób i towarów w Siechnicach, poprzez:
v modernizację istniejącego systemu drogowego,
v budowę nowych dróg i ulic zgodnie z kierunkami rozwoju Siechnic,
v uczynienie z ulic Kolejowa - Szkolna - Kościelna - Jarzębinowa – Ciepłownicza/Staszica głównej osi komunikacyjnej Siechnic,
v ograniczenie wyjazdów z posesji na ulicę Opolską,
v przebicie ul. Henryka III do ul. Świerczewskiego, a ul. Ciepłowniczej do ul. Henryka III,
v przebicie połączenia drogowego pomiędzy ulicami polna a Kościuszki,
v właściwie powiązać tereny rozwojowe na południe od rzeki Szaluny ze „starymi Siechnicami” (np. przebicie na południe do lini kolejowej Wrocław - Opole ulic Świerczewskiego i Ciepłowniczej),
v dokończenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (połączenie Siechnic z węzłami autostradowymi na Bielanach i w Krajkowie oraz wylotem na Warszawę).
o Wdrożyć nową organizację ruchu w Siechnicach:
ü zainstalować nowoczesny system oznakowania poziomego i pionowego,
ü wybudować nowy system oświetlenia ulicznego, oparty na własnych nośnikach,
ü wytyczyć (i zrealizować) przemyślany system garaży, parkingów, postojów, przystanków i ścieżek rowerowych.
o Zbudować wygodne chodniki z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych.
o Zintegrować w nowo wybudowanym węźle przesiadkowym gminny systemy komunikacji autobusowej i kolejowej.
o Zdecydowanie zwiększyć liczbę połączeń Siechnic z innymi miejscowościami, szczególnie z Wrocławiem (np. nowa linia: Siechnice – Księże Małe).
o Uczestniczyć w budowie Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji Wrocławskiej.
o Zmienić trasę autobusów PKS, prowadząc ją przez środek Siechnic.
o Wybudować nowe lub zmodernizować połączenia okolicznych miejscowości z Siechnicami:
v budowa nowej drogi do Groblic, równoległej do ul. Opolskiej,
v modernizacja dróg transportu rolnego z Prawocina do Zębic Wrocławskich:
ü do stacji kolejowej,
ü do wsi,
v dróg do Radwanic:
ü modernizacja drogi transportu rolnego od obwodnicy Wschodniej w Siechnicach (ul. Kościuszki) do Radwanic.
ü budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 94 od Siechnic do wały przeciwpowodziowego rzeki Szaluna w Radwanicach.
v budowa drogi do Wrocławia (nowy przebieg drogi krajowej nr 94.
v modernizacja dróg do Kotowic:
ü drogi transportu rolnego wraz z budową mostu na rzece Oława (do 3 ton nośności) od ul. Henryka III w Siechnicach do drogi łączącej Groblice z Kotowicami,
ü ścieżki rowerowo-pieszej wraz z budową kładki na rzece Oława łączącej ul. Henryka III w Siechnicach z drogą Siechnice – Kotowice,
ü drogi od mostu Młyńskiego w Siechnicach do Kotowic, wraz z budową klatki na rzece Oława drogi transportu rolnego do Kotowice (max. do 3 ton).
o Wspierać inicjatywy zmierzające do uruchomienia prywatnych połączeń komunikacyjnych.
o Zabiegać o zwiększenie połączeń kolejowych na linii Wrocław- Jelcz- Laskowice.
o Doprowadzić do wyremontowania i komunalizacji stacje kolejową w Siechnicach.
· W zakresie sieci komunalnych:
o Doprowadzić sieć kanalizacyjną do wszystkich zabudowanych i zabudowywanych rejonów miasta.
o Wymóc wpięcie do kanalizacji wszystkich obiektów na terenie Siechnic.
o Wspierać rozbudowę nowoczesnej sieci CO i rozbudowę sieci gazowej.
o Zmodernizować i rozbudować systemy kanalizacji burzowej, melioracji i przeciwpowodziowe.
o Rozbudować system połączeń światłowodowych - poprawa dostępu i prędkości przesyłu danych na obszarze naszej gminy.
o Zmodernizować system zasilania energetycznego poprzez:
ü wybudowanie nowych linii zasilających i stacji transformatorowych,
ü kablowanie ziemne linii niskiego i średniego napięcia,
ü “ukrycie” najbardziej rzucających się w oczy stacji transformatorowych,
ü przesunięcie na mniej uciążliwe trasy istniejących linii wysokiego napięcia.
o Uzbroić tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł.
o Poprawić efektywności energetyczną poprzez wsparcie dla termomodernizacji budynków na obszarze naszej gminy.
· W zakresie innych usług komunalnych:
o Usprawniać wdrażany system gospodarowania odpadami.
o Wprowadzić sprawny system sprzątania miejscowości.
o Stworzyć system usuwania na bieżąco usterek i efektów dewastacji mienia komunalnego.
o Utworzyć nowe parki oraz odnowić istniejące tereny zielone.
o Powiększyć istniejący cmentarz.
· W zakresie stworzenia właściwych warunków funkcjonowania instytucji publicznych:
o Doprowadzić do powstania:
v nowej siedziby poczty,
v hali gimnastycznej przy istniejącej szkole podstawowej,
v komisariatu policji,
v domu kultury i biblioteki z mediateką,
v sali widowiskowej z zapleczem kuchennym,
v ośrodka zdrowia,
v parku wodnego,
v dom opieki społecznej z możliwością pobytu stałego i dziennego.
o Rozbudować istniejące: szkołę podstawową i gimnazjum.
o Wyremontować stację kolejową.
o Rozbudować cmentarz.
o Rozbudować kompleks sakralny:
v dzwonnica,
v dach kościoła,
v plac przed kościelny,
v witraż,
v kapliczki,
v zieleń i mała architektura wokół kościoła,
v wejście i elewacja wejściowa,
v oświetlenie.


Z poważaniem

Grzegorz Roman

icodalej
Posty: 108
Rejestracja: czwartek, 23 października 2008, 15:28

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: icodalej »

Wysłano 13 kwietnia?
To chyba po terminie. I nie zostanie wzięte pod uwagę :D

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Mnie uczono, że ważnym jest to - co się mówi.
Niestety dla niektórych nadal ważniejsze jest kto mówi.

Tekst zamieszczony na Forum jest ostateczną wersją (po niewielkich poprawkach)
materiału przesłanego do władz gminy kilka tygodni wcześniej.

Proszę o uwagi merytoryczne.
GRoman

anika1981
Posty: 12
Rejestracja: piątek, 22 sierpnia 2014, 20:53

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: anika1981 »

Plany są piękne.
Tylko na dzień dzisiejszy Urząd nie potrafi poradzić sobie z problemem smrodu z oczyszczalni przy Ul. Ciepłowniczej. Mieszkańcy codziennie zmuszeni są do wdychania smrodu....już nie wspomnę o tym pyle z siechnickiej hałdy który wszyscy wdychamy.
Żenada

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

WYNIKI EGZAMINU KOŃCOWEGO W SIECHNICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Na stronach internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ukazały się wyniki tegorocznego sprawdzianu dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych.
Jak co rok spróbuję przedstawić Państwu analizę wyników naszej szkoły podstawowej w Siechnicach, w odniesieniu do podobnych szkół w Województwie Dolnośląskim, Powiecie Wrocławskim, Wrocławiu i naszej Gminie. Prawdopodobnie jest to ostatnia tego typu analiza. Z ostatnich zapowiedzi partii rządzącej wynika, iż sprawdzian po szkole podstawowej zostanie od przyszłego roku zniesiony.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIECHNICACH

Analiza oparta została o obliczenie średniego wyniku egzaminacyjnego statystycznego ucznia osiągniętego z egzaminów w poszczególnych obszarach (język polski, matematyka, język angielski).
Sprawdzian 2016 rok (w nawiasie średnia z egzaminu z roku 2015):
1. Średni wynik w szkole w Siechnicach – 59,2 % ( rok 2015 – 66,9 %),
2. Średni wynik w szkołach Województwa – 61,4 % (rok 2015 – 66,0 %),
3. Średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 65,7 % (rok 2015 – 70,00 %),
4. Średni wynik w szkołach Wrocławia – 76,7 % (rok 2015 – 74,5 %),
5. Średni wynik w szkołach naszej Gminy – 68,1 % (rok 2015 – 74,5 %).

W poszczególnych obszarach egzaminacyjnych wyniki roku 2015 układały się następująco:
1. Język Polski:
a) średni wynik w szkole w Siechnicach – 67,4 % (w 2015 – 73,5 %),
b) średni wynik w szkołach Województwa – 69,9 % (w 2015 – 72,7 %),
c) średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 75,7 % (w 2015 – 73,3 %),
d) średni wynik w szkołach Wrocławia – 76,7 % (w 2015 – 78,7 %),
e) średni wynik w szkołach naszej Gminy – 73,3 % (w 2015 – 78,2 %).
2. Matematyka:
a) średni wynik w szkole w Siechnicach – 50,5 % (w 2015 – 59,9 %),
b) średni wynik w szkołach Województwa – 52,5 % (w 2015 – 59,0 %),
c) średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 57,6 % (w 2015 – 64,0 %),
d) średni wynik w szkołach Wrocławia – 65,3 % (w 2015 – 70,0 %),
e) średni wynik w szkołach naszej Gminy – 62,3 % (w 2015 – 70,5 %).
3. Język angielski:
a) średni wynik w szkole w Siechnicach – 65,3 % (w 2015 – 81,3 %),
b) średni wynik w szkołach Województwa – 71,6 % (w 2015 – 78,1 %),
c) średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 74,8 % (w 2015 – 82,1 %),
d) średni wynik w szkołach Wrocławia – 80,8 % (w 2015 – 85,7 %),
e) średni wynik w szkołach naszej Gminy – 74,2 % (w 2015 – 86,0 %).

Analiza przedstawionych danych procentowych oraz danych z roku poprzedniego (egzamin roku 2015) wskazuję, iż średnie wyniki ze sprawdzianu końcowego absolwentów naszej siechnickiej podstawówki uległy znaczącemu pogorszeniu. Zwłaszcza w stosunku do średniej we Wrocławiu. Pogorszenie tych wyników nastąpiło poprzez spadek wyników w każdym bloku egzaminacyjnym. Szczególnie dotkliwy w egzaminie z angielskiego o (– 16 %) i matematyki (– 9,4 %).
W tym roku nasi absolwenci ze swoim średnim wynikiem 59,2 % ulokowali się poniżej średniej wojewódzkiej (– 2,2 %). Bardzo dużo brakuje im do średniej w powiecie (– 6,5 %), w 2015 roku było to (– 3,1 %). W stosunku do Wrocławia ta różnica to już przepaść (– 17,5 %), w roku 2015 było to (–7,6 %).
Rosnącym zjawiskiem jest również różnica punktowa pomiędzy średnim wynikiem absolwenta siechnickiej podstawówki a średnik wynikiem absolwentów wszystkich szkół naszej gminy. W bieżącym roku wynosiła ona (– 8,9 %) na niekorzyść siechnickiej podstawówki, a w roku 2015 wynosiła (– 8,4 %).
Dane te są już alarmujące. Wyniki pokazują, iż już na starcie nasi siechniccy uczniowie szkoły podstawowej tracą ogromny dystans w wyścigu do absolwentów lepszych wrocławskich szkół gimnazjalnych (średnio ich wyniki są o 23 % niższe). Jest to szczególnie istotne dla tych naszych uczniów, którzy dalszą naukę chcą kontynuować we wrocławskich gimnazjach.

Średnie wyniki egzaminacyjne w poszczególnych szkołach gminy Siechnice (w nawiasie rok 2014):
1. Szkoła w Radwanicach – 83,7 % (rok 2015 – 78,8 %),
2. Szkoła w Żernikach Wr. – 72,8 % (rok 2015 – 83,1 %),
3. Szkoła w Św. Katarzynie – 70,7 % (rok 2015 – 72,8 %),
4. Szkoła w Siechnicach – 59,2 % (rok 2015 – 66,9 %),
5. Szkoła w Kotowicach – 57,2 % (rok 2015 – 74,4 %).

Powyższe dane jeszcze mocniej uwypuklają słaby wynik siechnickiej szkoły podstawowej na tle średniej ze szkół naszej Gminy. Niestety kolejny rok i kolejny raz nasza podstawówka ma szczególnie słabe wyniki. Co prawda w tym roku wyprzedziliśmy Kotowice (o 2 %), ale nie jest to chyba powód do dumy.

NASZE GMINNE PODSTAWÓWKI NA TLE SZKÓŁ W POWIECIE WROCŁAWSKI


Porównując średnie wyniki szkół podstawowych w układzie całych gmin nasza Gmina lokuje się wysoko na pierwszym miejscu wśród dziewięciu gmin powiatu wrocławskiego (w poprzednim roku byliśmy na miejscu trzecim).
1. Gmina Kobierzyce – 71,2 % (pop. miejsce 5 – 71,2 %).
2. Gmina Czernica – 68,8 % (pop. miejsce 3 – 73,2 % ).
3. Gmina Siechnice – 68,1 % (pop. miejsce 1 – 75,5 %).
4. Gmina Długołęka – 67,4 % (pop. miejsce 4 – 71,3 %).
5. Gmina Jordanów – 64,1 % (pop. miejsce 2 – 74,1 %).
6. Gmina Żórawina – 63,3 % (pop. miejsce 7 – 65,2 %).
7. Gmina Kąty Wrocławskie – 62,3 % (pop. miejsce 6 – 68,3 %).
8. Gmina Sobótka – 57,7 % (pop. miejsce 8 – 63,0 %).
9. Gmina Mietków – 50,1 % (pop. miejsce 9 – 59,3 %).

Tegoroczny słabszy wynik sprawdzianu odbił się też na pozycji naszej podstawowej oświaty w Powiecie Wrocławskim. Z zaszczytnego pierwszego miejsca w roku ubiegłym wróciliśmy na trzecie (rok 2014), prawie z takim samym wynikiem punktowym – dziś (68,1), a w 2014 roku (68 %).
Ogólnie słabsze tegoroczne wyniki odbiły się również na miejscach poszczególnych gmin. Jedno jest jednak niezmienne, od lat latarnię końca peletonu dźwiga w naszym powiecie Gmina Mietków.

Korzystnie dla większości szkół podstawowych naszej gminy wygląda ranking porównujący wyniki wszystkich podstawówek w Powiecie Wrocławski. Po raz kolejny wygrała go szkoła z naszej gminy – tym razem SP Radwanice (poprzednio SP Żerniki Wr). Dodatkowa satysfakcja to fakt, iż pierwszej dziesiątce najlepszych podstawówek ulokowały się, dwie nasze szkoły (SP Radwanice i SP Żerniki Wrocławskie), a trzecia (SP Św. Katarzyna) uzyskała ponownie 15 lokatę.
Sukces tym większy, że tylko 5 szkół utrzymało się w pierwszej dziesiątce rankingu (w ubiegłym roku też 5).

Najlepsze szkoły podstawowe w naszym powiecie:
1. SP Radwanice (G. Siechnice) – 83,7 % (w pop. roku miejsce 5 – 78,8 %).
2. SP Dobrzykowice (G. Czernica) – 81,7 % (w pop. roku miejsce 2 – 79,4 %).
3. SP Ręków (G. Sobótka) – 81,5 % (w pop. roku miejsce poza pierwszą 10-tką).
4. SP Bielany Wr. (G. Kobierzyce) – 78,5 % (w pop. roku miejsce poza pierwszą 10-tką).
5. SP Tyniec Mały (G. Kobierzyce) – 76,1 % (w pop. roku miejsce 7 – 75,7 %).
6. SP Żerniki Wr. (G. Siechnice) – 72,8 % (w pop. roku miejsce 1 – 83,1 %).
7. SP Kiełczów (G. Długołęka) – 72,2 % (w pop. roku miejsce 4 – 78,9 %).
8. SP Czernica (G. Czernica) – 72,2 % (w pop. roku miejsce poza pierwszą 10-tką).
9. SP Siedlec Trzebnicki (G. Długołęka) – 72,0 % (w pop. roku poza pierwszą 10-tką).
10. SP Mirków (G. Długołęka) – 71,9 % (w pop. roku miejsce poza pierwszą 10-tką).

Niestety na tym tle, średnie wyniki szkół podstawowych zlokalizowanych w powiecie wrocławskim, nasza siechnicka podstawówka lokuje się bardzo nisko – dopiero na 32 miejscu (na 46 szkoły w powiecie). W poprzednim roku było to miejsce 27.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIECHNNICH NA TLE SZKÓŁ WROCŁAWIA

Na koniec proponuję porównanie tegorocznego średniego wyniku egzaminacyjnego ucznia naszej szkoły podstawowej ze średnimi wynikami w podstawówkach we Wrocławiu.
Na 89 wrocławskich podstawówek (publicznych i prywatnych) nasza siechnicka szkoła ze swoim wynikiem średnim (59,2 %) ulokowałaby się na 73 miejscu (w roku 2015 było to miejsce 70, w roku 2014 - 73).

WNIOSKI:

1. Powiększa się różnica w jakości kształcenia pomiędzy naszą szkołą podstawową w Siechnicach a pozostałymi podstawówkami szkolnymi w naszej Gminie.
2. Niepokoi porównanie wyników naszej podstawówki oraz wyników szkół podstawowych we Wrocławiu i w Powiecie Wrocłąwskim.
3. Nasze dzieci już na starcie edukacyjnym (szkoła podstawowa) tracą znaczący dystans do swoich rówieśników i trudno im później (w gimnazjum) dystans ten zredukować. Praktycznie - tylko nieliczni, najbardziej pracowici, zdolni i zasobni finansowo (korepetycje) są w stanie konkurować na wyższych etapach kształcenia z młodzieżą wrocławską.
4. Tych słabych wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej (wyniku edukacji w szkole podstawowej) nie da się tylko tłumaczyć stwierdzeniem - „taka jest młodzież w „Siechnicach”.
5. Rośnie luka pomiędzy nimi a ich rówieśnikami z innych podstawówek naszej Gminy.
6. Przy znaczącym spadku wyników nauczania (spadek z 6 do 4 staniny), nie widać szans na przełom w jakości nauczania. Daleko nam do takich sukcesów jak od lat maja podstawówki w Radwanicach i Żernikach Wr.
7. Gmina Siechnica finansuje swoją oświatę na wyższym poziomie niż finansuje swoje szkoły Wrocław.
8. wpływające na jakość kształcenia – kadra nauczycielska i jakość zarządzania. Ciekawe, który ma większy wpływ na te wyniki.
9. W przyszłym roku nie będzie już sprawdziany po szóstej klasie. Niektórzy odetchną z ulgą. Co jednak z tymi uczniami z Siechnic, którzy będą chcieli kontynuować naukę w najlepszych gimnazjach wrocławskich. Pewnie czeka ich jakaś forma egzaminu, bo na konkurs świadectw jako jedynego kryterium naboru bym nie liczył.

G. Roman
PS. Zapraszam do debaty nad opublikowanym materiałem.Jeśli nasza młodzież niczym nie różni się od swoich rówieśników, a gmina wysoko (w odniesieniu do innych samorządów) finansuje oświatę to pozostają nam dwa czynniki

esk
Posty: 3
Rejestracja: czwartek, 14 stycznia 2016, 09:13

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: esk »

Witam,
Bardzo ciekawa analiza.
Jeżeli dobrze sprawdzam to średni wynik dla miasta Wrocławia to 71,3% (nie 76,7%). Co nie zmienia faktu, że nadal Siechnice wypadają dużo gorzej.

Link dla zainteresowanych: http://oke.wroc.pl/article.php/20160622091050748

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Zgadza się. Zamiast wyniku średniego ogólnego (71,3 %) przepisałem średni wynik z języka polskiego (76,7 % - kolumna obok). Nie zmienia to jednak negatywnej dla naszej podstawówki wymowy analizy.
GRoman
PS. Zgodnie z ogłoszonymi wczoraj założeniami nowej reorganizacji kształcenia w Polsce mają zniknąć gimnazja oraz sprawdzian po szkole podstawowej. Jeśli ostatecznie tak się stanie, to nasze dzieci (poza nielicznymi wyjątkami - np. szkoły w Oławie) trafią do placówek we Wrocławiu. Ich zderzenie z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi może być bolesne. Trudno się spodziewać, że jedynym kryterium naborów do szkół tych szkół będą stopnie uzyskane na świadectwach z podstawówek. Znając dwie bardzo często spotykane zależność: im słabsza szkoła i im większa odległość od miasta prezydenckiego - tym wyższe stopnie z poszczególnych przedmiotów, należy się spodziewać, że lepsze wrocławskie szkoły wprowadzą dodatkowe kryteria naboru (np. egzaminy lub rozmowy kwalifikacyjne). Jeśli nic się nie zmieni (proponowane zmiany), będziemy mieli trzy lata na taką reorganizację naszego kształcenia podstawowego, aby mogły one w pełni mogły wykorzystać swoje wrodzone predyspozycje, chęci oraz oczekiwania rodziców.

mieszkaniec
Posty: 53
Rejestracja: wtorek, 13 grudnia 2011, 08:36

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: mieszkaniec »

Dobrze, że ktoś tutaj robi takie analizy - dzięki bardzo Grom. Ja czytałem wszystkie jakie do tej pory zrobiłeś i nie ukrywam, że patrząc i na te podsumowania i na naszą szkołę w Siechnicach już podjęliśmy decyzję i przenieśliśmy nasze dziecko do szkoły we Wrocławiu. Szkoda dziecka by czekało kilka lat aż coś się tu zmieni.

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Gimnazjum w Siechnicach – wyniki egzaminacyjne w 2016 roku!

Jak co rok, pozwoliłem sobie dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2015/2016, naszego gminnego gimnazjum w Siechnicach (Siechnice plus filia w Św. Katarzynie). Wyniki te prezentuję na tle wyników gimnazjów Powiatu Wrocławskiego, Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego. Analiza oparta została o sumę punktów otrzymanych na egzaminach przez poszczególnych uczniów. Zsumowałem punkty z języka polskiego, historii i WOS-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jednego z języków obcych (angielski w wersji podstawowej – najpopularniejszy na egzaminie).

TŁO OGÓLNE
Wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych są bardzo zbliżone do wyników ubiegłorocznych, choć zróżnicowane. W jednych miejscach minimalnie lepsze (Powiat Wrocławski, Siechnice) w innych minimalnie gorsze (Dolny Śląsk i Wrocław).
1. Dolny Śląsk – w tym roku – 283,2 pkt. (w 2015 - 286,8 pkt., a w 2014 roku – 286,0),
2. Powiat Wrocławski – w tym roku – 298,4 pkt. (w 2015 - 295,1 pkt., a w 2014 – 291,3),
3. Wrocław – w tym roku – 328,6 pkt. (w 2015 - 328,7 pkt., a w 2014 – 329,1),
4. Siechnice – w tym roku – 299,3 pkt. (w 2015 - 298,5 pkt., a w 2014 roku – 300,7).

W sumie absolwent naszego gminnego gimnazjum osiągnął wynik o 0,8 pkt. wyższy niż średni wynik w naszym gimnazjum w roku 2015.
Zdecydowanie wzrósł średni wynik naszego absolwenta w bieżącym roku w stosunku do średniego wyniku w województwie - o 16,1 pkt. (w 2015 było to 11,7 pkt.).
W stosunku do powiatu wrocławskiego różnica ta wyniosła tylko 0,9 pkt. na korzyść naszego ucznia (w roku 2015 było to 3,4 pkt.).
Nadal jednak daleko naszym uczniom do wyników wrocławskich gimnazjalistów. Średnio byli oni lepsi od naszych uczniów aż o 29,3 pkt. (w roku 2015 różnica ta wynosiła aż 30,2 pkt.).

SZCZEGÓŁY
Średnio z poszczególnych bloków egzaminacyjnych młodzież naszego gimnazjum osiągnęła następujące rezultaty (w skali 100 pkt.). W nawiasach wyniki z ubiegłorocznego egzaminu – 2015 roku:
1. Język polski – 72,1 pkt. (63,7 pkt.),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 66,7 pkt. (61,2); pow. wrocławskiego – 71,5 pkt. (62,4);
Wrocławia – 74,1 pkt. (67,3)
2. Historia i WOS – 55,7 pkt. (61,0),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 55,0 pkt. (63,2); pow. wrocławskiego – 47,0 pkt. (64,3); Wrocławia – 62,6 (70,3).
3. Matematyka – 52,4 pkt. (47,2),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 47,0 pkt. (46,8); pow. wrocławskiego – 51,2 pkt. (49,0); Wrocławia – 58,8 pkt. (57,2).
4. nauki przyrodnicze – 52,8 pkt. (51,2),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 50,2 pkt. (49,0); pow. wrocławskiego – 53,0 pkt. (50,8); Wrocławia – 58,2 pkt. (56,8),
5. język angielski podstawowy – 66,3 pkt. (69,6),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 64,3 pkt. (66,6); pow. wrocławskiego – 65,1 pkt. (68,6); Wrocławia – 74,9 pkt. (77,1).

Nasi gimnazjaliści osiągnęli lepsze wyniki w prawie we wszystkich blokach egzaminacyjnych w stosunku do średniej w województwie i powiecie (gorzej wypadli jedynie w stosunku do powiatu w naukach przyrodniczych). Jednocześnie osiągnęli niższe wyniki we wszystkich blokach, od gimnazjalistów z Wrocławia.

TŁO POWIATOWE
Na tle gimnazjów zlokalizowanych w powiecie wrocławskim nasze gimnazjum uplasowało się na 7 miejscu – na 18 gimnazjów gminnych. W roku 2015 było to miejsce - 8.
Najlepsze 10 gimnazjów w naszym powiecie:
1. Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich (G. Kobierzyce) – 347,5 pkt. (2015 rok 3 miejsce - 319,8 pkt.).
2. Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławski (G. Czernica) – 341,7 pkt. (2015 rok 1 miejsce - 351.0 pkt.).
3. 3. Gimnazjum w Brzeziej Łące (G. Długołęka) – 340,1 pkt. (2015 rok miejsce 7 - 299,0 pkt.).
4. 4. Gimnazjum w Jaszkotlach (G. Kąty Wrocławskie) – 336,9 pkt. (2015 roku 4 miejsce - 310,3 pkt.).
5. 5. Gimnazjum w Czernicy (G. Czernica) – 322,7 pkt. (2015 rok 2 miejsce – 335,0 pkt.).
6. 6. Gimnazjum w Długołęce (G. Długołęka) – 305,4 pkt. (2015 rok miejsce 10 - 292,0 pkt.).
7. 7. Gimnazjum w Siechnicach (G. Siechnice) – 299,3 pkt. (2015 rok 8 miejsce – 298,5 pkt.).
8. 8. Gimnazjum w Żórawinie (G. Żórawina) – 290,5 pkt. (2015 rok – poza pierwszą dziesiątką).
9. 9. Gimnazjum w Sobótce (G. Sobótka) – 288,3 pkt. (2015 rok – poza pierwszą dziesiątką).
10. 10. Gimnazjum w Solcu Trzebnickim (G. Długołęka) – 286,5 pkt. (2015 miejsce 5 – 302,9 pkt.).

Nasze gimnazjum poprawiło swoją pozycję wśród gimnazjów Powiatu Wrocławskiego. Zmniejszyła się również luka pomiędzy nim na najlepszymi gimnazjami. Jednak do najlepszego z gimnazjów w powiecie ciągle brakuje naszemu gimnazjum dużo bo aż 48,4 pkt. (w roku 2015 było to 52,5 punktów).
Podobnie jak w ubiegłym roku postępuje stabilizacja pierwszej dziesiątki. Weszły do niej tylko 3 nowe gimnazja, a pierwsza piątka w niewielkim stopniu zmieniła się miejscami.

SKALA STANINOWA
Analizując jakość kształcenia w poszczególnych gimnazjach w oparciu o skalę staninową sytuacja jest podobna. Najlepsze to:
1. G. w Bielanach Wr. – suma stanin z pięciu egzaminów – 39.
2. G. Brzezia Łąka – suma stanin – 39,
3. G. Kamieniec Wrocławski – suma stanin – 38,
4. G. Jaszkotle – suma stanin – 36,
5. G. Czernica – suma stanin – 34,
6. G. Długołęka – suma stanin – 33,
7. G. Siechnice – suma stanin – 29.
Skala staninowa lepiej pokazuje drogę jaką musiałoby wykonać nasze gimnazjum aby dorównać do najlepszych w powiecie wrocławskim.

RANKING GMIN
Porównując średnie wyniki gimnazjalistów w układzie całych gmin (mamy jedno gimnazjum, niektóre gminy mają po kilka) nasza Gmina znowu lekko obniżyła swoje loty. Spadła z 4 miejsca na piąte (w 2015 spadła z 3 miejsca na czwarte). Nadal pierwsze miejsce wśród gmin utrzymuje Czernica. Jej przewaga nad kolejną gminą utrzymuje się na prawie nie zmienionym poziomie. Dziś jest to 18,5 pkt. (w 2015 roku było to aż 18,8 pkt.). Jest to jedyna gmina naszego powiatu, w której absolwenci gimnazjów w swej masie mogą konkurować z absolwentami gimnazjów pobliskiego Wrocławia.
Średnie wyniki poszczególnych gmin:
1. Gmina Czernica (średni wynik) – 332,9 pkt. (w roku 2015 miejsce 1 - 325,0 pkt.).
2. Gmina Kąty Wrocławskie – 306,5 pkt. (w roku 2015 miejsce 2 - 301,6 pkt.).
3. Gmina Długołęka – 301,7 pkt. (w roku 2015 miejsce 5 - 292,0 pkt.).
4. Gmina Kobierzyce – 300,5 pkt (w roku 2015 miejsce 3 – 300,3 pkt.).
5. Gmina Siechnice – 299,3 pkt. (w roku 2015 miejsce 4 – 298,5 pkt.).
6. Gmina Żórawina – 290,5 pkt. (w roku 2014miejsce 8 - 262,8 pkt.).
7. Gmina Sobótka – 288,3 pkt. (w roku 2015miejsce 7 - 280,9 pkt.).
8. Gmina Jordanów Śląski – 279,7 pkt. (w roku 2015 miejsce 6 - 285,8 pkt.).
9. Gmina Mietków – 274,3 pkt. (w roku 2015 miejsce 9 - 255,2 pkt.).

TŁO WROCŁAWSKIE
Na koniec proponuję porównanie średniego wyniku ucznia naszego gimnazjum ze średnimi w gimnazjach we Wrocławiu. Na 64 wrocławskie gimnazja (komunalne, prywatne, kościelne, społeczne, specjalne, itd) nasze gimnazjum ulokowało się na 34 miejscu (w roku 2015 było to 37 miejsce). W poprzednim roku na 66 wrocławskich gimnazjów lokowaliśmy się na 40 miejscu. Kolejny rok pozycja naszego gimnazjum poprawiła się o trzy miejsca. Te które są za nami to 8 specjalnych oraz położone w tzw. „trudnych osiedlach”. Do najlepszego wrocławskiego gimnazjum naszym absolwentom brakuje 144,6 punktu, w 2015 było to 163,1 punktu. Jest to prawie połowa punktów, które nasi absolwenci zdobyli.
We Wrocławskich gimnazjach podobnie jak w naszym powiecie te najlepsze cały czas idą w górę. Te słabsze opadają w dół. Średniacy się nie liczą.

PIERWSZE WNIOSKI:
1. Poziom kształcenia w naszym gimnazjum ustabilizował się. Świadczą o tym podobne wyniki w 2014, 2015 i w 2016 roku. stabilizacja na poziomie (+/- 299,0 pkt.).
2. Wśród gimnazjów funkcjonujących w Powiecie Wrocławskim zaliczamy się do średniaków. Te gimnazja, które oferują kształcenie na wyższym poziomie wyraźnie od nas odstają.
3. Utrzymuje się dystans między naszym gimnazjum a dobrymi i najlepszymi gimnazjami we Wrocławiu. To porównanie (zwłaszcza z najlepszymi) wygląda tragicznie.
4. Oświata gimnazjalna we Wrocławiu wyraźnie się dzieli na dwie grupy. Jedenaście wrocławski gimnazjów (w 2015 było ich 12) osiągnęło średni wynik poniżej 250 punktów (mniej niż 50 % punktów do zdobycia) a kolejne trzy nieznacznie ją przekroczyło (do 3 do 5 punków). Wśród najlepszych znalazło się aż 20 gimnazjów (w 2015 było to 19 gimnazjów), to te które osiągnęło wynik powyżej 350 punktów (tj. więcej niż 70 punktów do zdobycia).
5. Poziom kształcenia w naszym gimnazjum zdecydowanie odbiega od oczekiwań mieszkańców.
6. W obowiązującym jeszcze systemie rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych (duże znaczenie punktów egzaminacyjnych) nasza młodzież ma bardzo ograniczone możliwości dostania się do dobrych szkół (np. do któregoś z liceów oznaczonych liczbami od 1 do 14).
7. Ze względu na słaby poziom kształcenia w szkole podstawowej w Siechnicach (porównaj wyniki) gimnazjum ma ograniczone możliwości nadrobienia powstałych wcześniej deficytów.
8. Gmina Siechnice finansuje nasze gimnazjum na wyższym poziomie niż finansuje swoje swoją oświatę (np. gimnazja) Wrocław (dane mogę udostępnić).
9. Potrzeba debaty publicznej nad zaistniałą sytuacją, porządnie przygotowanego programu naprawczego obejmującego całość edukacji w Siechnicach (przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum) i konsekwencji w jego wdrażaniu. Kosmetyka - klasa językowa to za mało.
10. Debata i nowy program jest tym bardziej potrzebna, ponieważ rząd ogłosił program głębokich zmian w oświacie, których głównym założeniem jest likwidacja gimnazjów. Trzecia klasa gimnazjalna trafi do liceów, techników lub szkół zawodowych. Pierwsza i druga klasa gimnazjum przejdzie do szkoły podstawowej. Skala zmian będzie tak duża, iż weryfikacji winny zostać poddane wszelkie dotychczas realizowane w gminach programy dotyczące oświaty.
G. Roman

lukaszow
Posty: 52
Rejestracja: wtorek, 4 października 2011, 19:46

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: lukaszow »

Co tak smierdzi na Henryka III? Oczyszczalnia czy Hascolek?

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Przebudowa placu przed kościołem w Siechnicach.

W najbliższych tygodniach Parafia Rzymskokatolicka w Siechnicach rozpocznie prace przy przebudowie placu przedkościelnego przy ul. Kościelnej 4. Roboty te będą kontynuacją wieloletnich starań parafian i proboszcza ks. Stanisława Stelmaszyka zmierzających do dostosowania świątyni i otaczającej ją posesji do zmian zachodzących w naszym mieście. Zmian opartych o postępujący proces urbanizacji i wzrost liczby mieszkańców.
Prace modernizacyjne rozpoczęte tuż po objęciu parafii przez ks. Stelmaszyka zaowocowały dotychczas kompleksową modernizacją siechnickiego cmentarza, w wyniku której poddano remontowi kaplicę cmentarną, zrewitalizowano zdobiący ją kamienny krucyfiks, wymieniono w niej wyposażenie, częściowo wybrukowano alejki, powiększono powierzchnię cmentarza oraz wprowadzono profesjonalnego zarządcę.
Znaczące, choć jeszcze nie zakończone prace zostały zrealizowane w siechnickim kościele. Z ważniejszych należałoby wymienić: remont dachu, w tym pokrycie miedzianą blachą kolejnych dwóch połaci dachu, kompleksowy remont wnętrza kościoła i dostosowano go do obowiązującej liturgii, rozbudowę organów, przebudowę przyziemie kościoła i utworzenie tam kaplicy dla mszy porannych. Kapitalnemu remontowi poddano także obiekt plebani.
Z prac dotyczących otoczenia kościoła i plebani wymienić należy budowę ponad sześćdziesięciu miejsc parkingowych, które w znaczący sposób złagodziły problem parkingowy podczas niedzielnych mszy, wyasfaltowanie drogi dojazdowej do plebani, uporządkowanie gospodarki wodnej, energetyki i oświetlenia na posesji.
Z ważniejszych prac do zrealizowania pozostała sprawa modernizacji bezpośredniego otoczenia kościoła, a zwłaszcza placu przedkościelnego i samego wejścia do świątyni. Stała się ona tym pilniejsza, iż na naszych oczach dobiega końca budowa siechnickiego rynku.
Koncepcja przebudowy placu została wypracowana w zespole składającym się z proboszcza ks. Stanisława Stelmaszyka, Zbigniewa Maćkowa i Grzegorza Romana. Dla dwóch ostatnich członków zespołu była to kontynuacja prac wcześniejszych. Kilka lat wcześniej, kierowali oni kilkuosobowym zespołem który opracował koncepcję budowy siechnickiego rynku i ratusza.
W oparciu o wypracowaną przez zespół koncepcję ostateczny projekt architektoniczny został przygotowany w firmie „Maćków Pracownia Projektowa spół. z o. o.” przez zespół w składzie: mgr inż. arch. Zbigniew Maćków, mgr inż. arch. Michał Jerkiewicz, mgr inż. arch. Agata Kowalczyk.

- A-02_1118_04_PWZ_A_SP_02_A_2016-05-03-500-PW_PZT_500.jpg
(Rysunek projektu placu wklei w następnym poście Pan Marcin Korytko - z góry dziękuję za pomoc).

Projekt zakłada, iż w wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych ostatecznie zostaną zamknięte prace przy budowie siechnickiego rynku. Przyszły „Rynek” obejmie obszar od budynku ratusza do budynku świątyni. W tym celu autorzy koncepcji i architekci zdecydowali się na likwidację miejsc parkingowych przy ul. Kościelnej, podniesienie ul Kościelnej do wysokości nawierzchni placu rynkowego (tzw. przystanek wiedeński) oraz ograniczenie zieleni zasłaniającej od strony ratusza kościół. Założono, że posadzka placu przedkościelnego powtórzy rysunek posadzki rynku, zarówno w układzie bruku jak i „placków” zieleni.
W celu poprawy dostępności komunikacyjnej kościoła, posadzka placu przedkościelnego będzie się łagodnie wznosić i przed wejściami do kościoła utworzy podest na którym będzie mógłbyś ustawiany ołtarz polowy. Utrzymany został trakt stanowiący obejście procesyjne kościoła. Wytyczony zostanie również samochodowy podjazd pod wejścia do świątyni (orszaki ślubne, karetka pogotowia, itd.).
Modernizacji zostanie poddana również ściana frontowa kościoła, zwłaszcza obszar pomiędzy oboma wejściami do świątyni.
Po zachodniej stronie placu (przy drodze dojazdowej do plebani) zarezerwowano miejsce pod dzwonnice. Przyszła budowa tego obiektu (jeśli zostanie przeprowadzona), poza walorami kultowymi (dzwony), ma doprowadzić do zrównoważenia zabudowy przyszłego, dużego placu rynkowego. Wysoka na 28 m kampanila wyrówna proporcje pomiędzy zabudową ratusza i bloków rynkowych a budynkiem kościoła, który dziś optycznie „zmalał, skurczył się”.

GRoman

Marcin Korytko
Posty: 23
Rejestracja: poniedziałek, 17 marca 2014, 13:11

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Marcin Korytko »

Opisywany projekt
Załączniki
plac_snc.jpg
plac_snc.jpg (115.62 KiB) Przejrzano 12067 razy

ODPOWIEDZ