Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.

Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » wtorek, 11 stycznia 2011, 13:12

Grzegorz Roman Siechnice, 10.01.2011 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz Gminy Siechnice


Dot: opinii do koncepcji rozbudowy cmentarza w Siechnicach

W dniu 05. stycznia br. n posiedzeniu Rady Miasta Siechnice Pan Ryszard Budzowski w imieniu Pana Burmistrza przedstawił koncepcję powiększenia cmentarza w Siechnicach o część przyległej do niego (od strony rzeczki Zielona) działki będącej własnością gminy
Siechnice.
Rada po zapoznaniu się z koncepcją opiniuję ją pozytywnie i wnosi o pilne:
· zlecenie projektu realizacyjnego,
· przeprowadzenie przetargu na budowę cmentarza,
· wybudowanie cmentarza w bieżącym roku budżetowym,
· umożliwienie parafii dokonywania pochówków na planowanym powiększeniu cmentarza zgodnie z opiniowaną koncepcją,
· ostateczne rozstrzygnięcie sposobu zarządzania dobudowaną częścią cmentarza (instytucja gminna, czy miejscowa parafia),
Rada wnosi następujące uwagi do koncepcji:
· w projekcie realizacyjnym rozbudowy cmentarza należy przewidzieć udrożnienie wszystkich ścieżek łączących istniejący cmentarz z nową jego częścią,
· projektowane i istniejące wewnętrzne połączenia komunikacyjne winny mieć odpowiednią szerokość i utwardzoną nawierzchnię,
· należy rozważyć budowę odpowiedniego oświetlenia i ujęć wody,
· na cmentarzu należy zapewnić odpowiednią gospodarkę odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji,
· do proponowanych typów grobów: ziemne pojedyncze, ziemne podwójne, urnowe w kolumbariach należy dodać pola grzebalne dla grobów urnowych i grobowców.

Jednocześnie Rada podnosi, że koncepcja nie obejmuje całości terenów przewidzianych na rozbudowę cmentarza w Siechnicach (w szczególności terenów na wschód od ul. Prawocińskiej). W związku z powyższym nie może rozwiązać wszystkich pilnych problemów związanych z miejscami grzebalnymi w Siechnicach. Należy w trybie pilnym przygotować projekt obejmujący teren ograniczony od północy ul. Opolską, od wschodu płotem PPO „Siechnice”, od południa ciekiem Zielona, a od zachodu granicą strefy oddziaływania istniejącego cmentarza. Przy przygotowywaniu proponowanego opracowania należy szczególną uwagę zwrócić na:
· problemy komunikacyjne (szerokość ul. Prawocińskiej minimum 7 metrów, chodniki dwustronne z uwzględnieniem ścieżek rowerowych o szerokości co najmniej 2,5 metra, rondo przed mostem na rzeczce Zielonej – bezkolizyjne wyjazd z pod cmentarza, odpowiednia ilość miejsc parkingowych),
· problemy przestrzenne (odpowiednie komunikacyjne powiązanie poszczególnych części cmentarza – w szczególności komunikacji z kaplicą cmentarną, kompozycje bram wejściowych i placów przed nimi, szerokości i rodzaju nawierzchni dróg i ścieżek wewnętrznych, wielkości pól grzebalnych i poszczególnych kwater, miejsc na pochówki reprezentacyjne, usytuowania pomników i akcentów religijnych),
· problemy funkcjonowania cmentarza (budynek zarządcy wraz z niezbędnymi pomieszczeniami magazynowymi, węzeł sanitarny, miejsca na składowania i odbioru odpadów, rozważenie budowy chłodni dla przechowywania zwłok, lokalizacji punktów handlowych),
· problemy związane z pochówkami osób o różnym światopoglądzie i pochówkami na koszt publiczny.
Kwestie związane z projektowaniem konkretnych obiektów (np. budynek zarządcy, punkty handlowe, itd.) oraz elementów małej architektury (ogrodzenie, bramy i furty, latarnie, ławki, bruki, i inne) proponujemy wyłączyć do postępowań konkursowych. W ostatecznym kształcie całość założenia winna mieć charakter parkowy.Z poważaniem

Grzegorz Roman
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: M&M » wtorek, 11 stycznia 2011, 15:53

ciekawa inicjatywa powiadamiania o zdarzeniach dotyczących miasta, czekamy na dalsze
M&M
 
Posty: 63
Rejestracja: poniedziałek, 31 sierpnia 2009, 18:05

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » piątek, 14 stycznia 2011, 09:49

Grzegorz Roman Wrocław, 14.01.2011
Przewodniczący
Rady Miasta SiechniceSzanowny Pan
Ryszard Budzowski
Urząd Gminy Siechnice


Dot: rozbudowy cmentarza w Siechnicach

Szanowny Panie!
Dziękuję za zdecydowane przyśpieszenie prac nad rozbudową cmentarza. Lista firm, które bezpośrednio zostały zawiadomione o przetargu jest imponująca i daje gwarancję dobrego wyboru. A przecież może jeszcze ktoś dobry zgłosi się z ogłoszenia.
Proszę tylko pamiętać, aby zakres opracowania projektu budowlanego został poszerzony o koncepcję docelową cmentarza uwzględniająca wszystkie tereny przewidziane pod „siechnicki cmentarz”. Jak wspominałem w poprzednim piśmie tylko w kontekście całego terenu da się prawidłowo rozwiązać wszystkie problemy jakie ta rozbudowa przyniesie.
Rada Miasta wybrała Zespół ds. projektu cmentarza, którego jestem Przewodniczącym (5 osób). W związku z powyższym proszę Pana o przesłanie nam do zaopiniowania przegotowanego przez wybraną firmę projektu rozbudowy, na takim etapie projektowania, na którym będzie możliwe wniesienie ewentualnych uwaga.
Ze względu na pilność sprawy rozbudowy cmentarza (brak miejsc grzebalnych) proszę o maksymalne skracanie wszystkich terminów realizacji projektu.


Z poważaniem
Grzegorz Roman
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » środa, 19 stycznia 2011, 09:21

Grzegorz Roman Wrocław, dn. 18.01.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta SiechniceSzanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz Gminy Siechnice


dot: budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia zwanej potocznie „Via Romana”


Szanowny Panie Burmistrzu z przykrością informuję Pana, iż mieszkańcy Żernik Wrocławskich zorganizowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Żernik Wrocławskich odwołali się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dn. 03. grudnia 2010 roku w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)”. We wniosku Stowarzyszenie wnosi m. in. o uchylenie przedmiotowej decyzji.
Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest jedną z kluczowych inwestycji komunikacyjnych w Aglomeracji Wrocławskiej. Jej celem jest nie tylko poprawa sytuacji komunikacyjnej we Wrocławiu, ale przede wszystkim stworzenie możliwości dalszego rozwoju gmin położonych wzdłuż jej przebiegu. Inwestycja ta planowana jeszcze w latach 80 ubiegłego wieku i od nastu lat przewidywana była do realizacji przez władze wszystkich szczebli, w tym władze Gminy Siechnice (wcześniej Św. Katarzyna). Jej przebieg został ujęty zarówno w Studium Gminy Siechnice, jak również w poszczególnych planach miejscowych. Jej pełna realizacja (od drogi nr 8 w Długołęce od ul. Karkonoskiej we Wrocławiu) stworzy nowe możliwości inwestycyjne na obszarze naszej Gminy, zarówno mieszkaniowe jak i biznesowe.
Odwołanie złożone przez Stowarzyszenie zatrzyma inwestycje na rok albo i dłużej. Jego szkodliwość wynika z faktu, iż inwestycja przewidywana jest do realizacji przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być wydane najdalej do roku 2015. W przypadku przeciągania się procedury odwoławczej zbyt późne odrzucenie odwołania może skutkować brakiem czasu na jej realizację.
Nadmieniam, iż Samorząd województwa ogłosił już przetarg na budowę tego odcinka oraz ma zarezerwowane środki w kwocie 126 mln zł.
W imieniu mieszkańców Siechnic zainteresowanych powstaniem „Via Romany” zwracam się z wnioskiem o czynne zaangażowanie się w działania na rzecz powstania tak niezbędnej dla naszego Miasta drogi.


z poważaniem
Grzegorz Roman
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: EL_GATO » środa, 19 stycznia 2011, 09:52

VIA ROMANA ale sobie gosciu cukszysz... normalnie marmelada
EL_GATO
 
Posty: 10
Rejestracja: czwartek, 12 marca 2009, 15:12

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » wtorek, 25 stycznia 2011, 11:42

Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Siechnice jed. pom. Rady Gminy Siechnice. Posiedzenie odbędzie się w dniu 02. lutego br. o godz. 18.00 w siedzibie Rady (Siechnice, ul. Wiosenna 15, I piętro - zwanym Hotel "Zębiec"). Z wazniejszych spraw omawiane będą:
- propozycja nadania nazw ulicom w Siechnicach, które naz jeszcze nie posiadają (ok. 20 ulic),
- propozycja zmiany nazw ulic,
- powołanie zespołu d/s funkcjonowania komunikacji publicznej łączącej Siechnice z Wrocławiem,
- informacja na temat postępu prac przy budowie ratusza, cmentarza, stadionu lekkoatletycznego, itd.
Szczególnie zapraszam mieszkańców zainteresowanych pracą nad systemem komunikacyjnym, którzy mają w tej mierze doświadczenie.
Grzegorz Roman
Przewodniczący Rady
Miejskiej Siechnic
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » środa, 26 stycznia 2011, 14:12

Szanowni mieszkańcy.
Dobiegła końca procedura wyboru wykonawcy skrzyżowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z drogą nr 94 w Siechnicach. Wykonawcą będzie firma "Eurowia". Kwota kontraktu 56 mln złotych. Za te pieniądze zostanie wybudowanyodcinek drogi wzdłuż ul. Kościuszki, wiadukt nad drogą nr 94 (pod nim będzie rondo), przepust nad rzeką Szaluną, wiadukt nad linią kolejową ny 764 Siechnice - Wrocław.
W ciągu dwóch tygodni zostanie podpisana umowa. Do miesiąca firma wejdzie na plac budowy. Zakończenie budowy - jesień przyszłego roku. Tym samym, cały odcinek od drogi ny 94 (Siechnice) do drogi nr 455 (Łany) znajduje się już w budowie.
Jednocześnie informuję, że przyspieszeniu uległa realizacja odcinaka budowanego przez Scanską. Zamiast końca 2013 roku, droga zostanie oddana do użytku do czerwca 2012 roku.
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » czwartek, 27 stycznia 2011, 09:42

Grzegorz Roman Siechnice, dn . 27.01.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Ryszard Budzowski
Urząd Gminy Siechnice

Dot: wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ratusza w Siechnicach.

Szanowny Panie!
Proponowany przez firmę budowlaną szybki termin wmurowania kamienia węgielnego postawi władze gminy w trudnej sytuacji organizacyjnej. Będziemy mieli problemy z zapewnieniem właściwej reprezentacji zewnętrznej na uroczystościach. W związku z powyższym proponuję przełom lutego i marca jak pierwszy realny termin. Oprócz szerokiej reprezentacji lokalnej (radni, dyrektorzy z urzędu gminy i jednostek gminnych), znaczący mieszkańcy, proszę o zaproszenie przedstawicieli najważniejszych firm mających swoje zakłady na terenie gminy. Proszę również o zaproszenie przedstawicieli instytucji (zwłaszcza publicznych), których placówki chcielibyśmy do rynku pozyskać. Myślę tu w szczególności o policji, poczcie i bankach. W przypadku układu zewnętrznego to zaproszenie winno objąć jednostki samorządowe wszystkich szczebli z którymi mamy kontakty, niektórych dyrektorów w urzędzie marszałkowskim (Ireneusz Ratuszniak - RPO, Bogusław Wijatyk - PROW, Darisz Kowalczyk - Sekretarz oraz Marcin Przychodny – Sport) oraz inne instytucje z nami współpracujące, np. Urząd Skarbowy. Kamień powinien być też podczas uroczystości poświęcony. Może udałoby się zaprosić do Siechnic któregoś z biskupów diecezjalnych. W przypadku przyjęcia tych sugestii mogę pomóc przeprowadzić stosowne rozmowy. Proszę nie zapomnieć o Rada ze swego grona deleguje do prac przy organizacji uroczystości Pania Irenę Nowicką, pracownice JOSz w Gminie.

Z poważaniem
Grzegorz Roman
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » piątek, 4 lutego 2011, 11:49

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 04. luty 2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Dariusz Wasiak
Komendant Straży
Gminy Siechnice


Szanowny Panie Komendancie!
Od pewnego czasu, na comiesięcznych posiedzeniach Rady Miasta, zainteresowani mieszkańcy Siechnic zgłaszają problemy z zakresu współżycia ludzi i zwierząt. Pojawiające się w tym obszarze konflikty mają już charakter permanentny, coraz ostrzejszy.
W zdecydowanej swej liczbie dotyczą one psów. Dziś widok wałęsającej się bezpańskiej watahy jest w naszym mieście codziennością. Normą są: zanieczyszczone klatki schodowe, chodniki i skwery pełne psich odchodów, psy biegające bez smyczy i kagańca.
W ostatnim okresie pojawiły się jednak zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu obywateli.
Zgłaszane są przypadki ataków psów na przechodniów, zwłaszcza osoby uprawiające biegi.
Proszę Pana, jako osobę odpowiadającą za ład i porządek publiczny, o podjęcie działań prewencyjnych, które doprowadzą do skutecznego wyegzekwowania ciążących na właścicielach zwierząt obowiązków. Proszę również o zdecydowane ściganie przypadków, w których zwierzęta stanowią zagrożenie dla zdrowia naszych współmieszkańców.

Z poważaniem
Grzegorz Roman
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: siechnice.tv » sobota, 5 lutego 2011, 10:23

- skrót obrad rady miasta dotyczący zmiany i nadania nazw ulic, oraz poprawy komunikacji miejskiej.
siechnice.tv
 
Posty: 1
Rejestracja: sobota, 5 lutego 2011, 10:20

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: Ewa » niedziela, 6 lutego 2011, 22:58

W skrócie, o czym dyskutowano na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 2 lutego 2011 r.

W zebraniu uczestniczyli: Grzegorz Roman – Przewodniczący Rady Miasta Siechnice referujący zagadnienia, Milan Usak Burmistrz Siechnic, oraz Barbara Kosterska, Irena Nowicka, Mateusz Napierała, Tomasz Jastrzębski, Adam Gardecki, Anna Jerkiewicz i Mirosław Skrętkowicz.

Najważniejsze tematy:

Nazwy ulic.

Dla łatwiejszego życia w naszym mieście potrzebne jest bieżące ustalanie nazw nowych ulic. Niepilnowanie tego powoduje trudności w identyfikacji budynków i ulic osiedlowych.
Od pierwszego lipca br. wchodzi przepis, który wymusza bezpłatną wymianę dowodów osobistych na dowody z chipami, korzystne jest więc przed tym terminem uporządkowanie nazw ulic.
Zaproponowano zmianę nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Wojska Polskiego, nazwanie ulicy do Blizanowic Blizanowicką do Kotowic Kotowicką, nazwanie ulicy między szklarniami a lasem ulicą Leśną. Nadanie nazw ulic na nowych osiedlach.
O zmianach ulic zadecyduje w głosowaniu Rada Miejska, Rada Miasta jest organem doradczym.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
Siechnice maja dużo kursów MPK, PKS, PKP. Nie ma integracji między tymi środkami komunikacji, dlatego jest bałagan komunikacyjny. Brak integracji przystanków MPK i PKS, jak również przystanków samego MPK. Należy zebrać informacje od mieszkańców i przedyskutować ustalenie optymalnych tras komunikacji. Trasa MPK ulicą Opolską w obie strony z pętlą w okolicach Ciepłowniczej, nowego osiedla czy Groblic. Druga wersja to: Kurs Opolską, Ciepłownicza i przez centrum Siechnic z wprowadzeniem i koordynacją kilku kursów PKS przez Centrum Siechnic. Przyśpieszenie połączeń z Wrocławiem przez zmniejszenie ilości połączeń okrężnych przez Żerniki Wrocławskie. Polepszenie komunikacji w godzinach szczytu. Uwagi w sprawie komunikacji zostaną przekazane po następnym zebraniu do Urzędu Gminy.
Ewa
 
Posty: 32
Rejestracja: czwartek, 22 lutego 2007, 22:19

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: Michał Młyńczak » poniedziałek, 7 lutego 2011, 09:54

Michał Młyńczak
 
Posty: 33
Rejestracja: niedziela, 31 października 2010, 21:39


Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » poniedziałek, 7 lutego 2011, 10:43

Szanowni Mieszkancy!
W uzupełnieniu podanych wyżej informacji o przebiegu comiesięcznego posiedzenia Rady Miejskiej Siechnic pragnę poinformować, że:
1. w punkcie dotyczącym nazw ulic ustalono, że na terenie Siechnic będziemy posługiwać się przy ustalaniu nazw zasadami funkcjonującymi na terenie Wrocławia. Na przykład: jeśli ulice się krzużują to tylko jedna może kontynuować nazwę; ulica nie może się rozdwajać, czy "roztrajać"; w miarę możliwości nazwy grupujemy co do rodzaju (poeci i pisarze razem, krzewy i drzewa, itd); nadajemy również nazwy groblom (wałom) i mostom, itd.
Wstępnie zaproponowano kilkadziesiąt (ponad 20) nazw dla ulic nieanzwanych oraz przedyskutowano problem zmiany nazw kilku ulic. Ostatecznie uznano, iż sprawa winna być przedyskutowana i skonsultowana przez uczestników posiedzenia z mieszkańcami. Decyzja ostateczna zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta w pierwszą środę marca o godz. 18.00. Propozycje nazw przygotuje Przewodniczący Grzegorz Roman. W przypadku ulicy Świerczewskiego padły dwie propozycje Wojska Polskiego i Piastowska.
2. Problem komunikacji został zarysowany wstępnie zgodnie z podanymi wyżej informacjami. Również i w tym wypadku dano czas na przemyślenie i konsultacje. Propozycja ostateczna zostanioie przyjęta na posiedzeniu marcowym.
3. Dodatkowo omówiono:
- zaakceptowanotermin wmurowania kamienia węgielnego pod Ratusz w Siechnicach (10. marca 2011 roku, godz. 12.00),
- uzgodniono z Burmistrzem powołanie zespołu do przygotowania szczegółych projektów zagospodarowania przestrzennego trzech kwartałów miasta (Ulice 1-go Maja - Szkolna; ulice 1-go Maja - Szkolna - Energetyczna; ulice Energetyczna - Szkolna - Wiosenna). Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z Przewodniczącym Rady,
- omówiono problemy na budowie Wsch. Obwod. Wrocławia, m. in. braku ekranu na wysokości ulicy Kościuszki,
- omówiono problemy z innymi inwestycjami na terenie Siechnic,
- omówiono problemy z funkcjonowaniem Rady Gminy w kontekście wniosków Siechnic (problem przystąpienia do opracowania nowego planu dla centrum Miasta - obszar na północ od ulicy Opolskiej).
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: grom » poniedziałek, 7 lutego 2011, 12:53

Grzegorz Roman Siechnice, 07. luty 2011 roku
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz
Gminy Siechnice

Szanowny Panie Burmistrzu!

W ostatnim roku nastąpiło poważne przyśpieszenie w pracach przy budowie centrum Siechnic. Inwestujący w tej przestrzeni deweloperzy oddali do użytku cztery budynki mieszkalne (łącznie ok. 160 mieszkań) a dwa następne są w budowie. W najbliższych miesiącach ruszy budowa kolejnych 4 budynków, co pozwoli „rynkowi” osiągnąć liczbę około 400 mieszkań. Jednocześnie trwa budowa wznoszonego na zlecenie władz Gminy ratusza, który zostanie oddany do użytku w ostatnim miesiącu tego roku.. Realizowany przez naszą społeczność „projekt rynek” znalazł się w kluczowej fazie. O tym czy będzie to tylko osiedle mieszkaniowe, czy też tak jak chcieliśmy stanie się on prawdziwym centrum Miasta i Gminy, zadecyduje to ile i jakie usługi pojawią się w jego przestrzeni.. Kluczowe znaczenie będzie miała sprawa lokalizacji w rynku usług o charakterze publicznym. Oprócz urzędu Gminy, szczególnie ważnym jest ulokowanie w rynku Poczty i Policji. Obie instytucje winny znaleźć swoją siedzibę w lokalach publicznych. Jedynym „dostawcom” tych lokali może być nasza Gmina. Szczególnie istotne jest to w przypadku Policji.
Zdając sobie sprawę, iż Gmina Siechnice nie posiada dziś wystarczających środków do budowy odpowiedniego obiektu, proponuję rozważenie uruchomienia partnerstwa publiczno-prywatnego na jednej z przewidzianych do zbycia nieruchomości gminnych w Rynku. W zamian za grunt pod budowę moglibyśmy uzyskać parter pod usługi. Tak pozyskaną przestrzeń moglibyśmy przeznaczyć pod wynajm dla wspomnianych instytucji. Z pozyskanych informacji wynika, iż Policja jest takim projektem bardo zainteresowana.


Z poważaniem

Grzegorz Roman
grom
 
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Następna

Wróć do Strona Siechnic

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Popularne w serwisie Siechnice.com.pl

cron