Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
esk
Posty: 3
Rejestracja: czwartek, 14 stycznia 2016, 09:13

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: esk »

Czy jest już może dostępna wizualizacja?

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Niestety wizualizacji nie zamawialiśmy. Koncepcja i projekt zostały wykonane w trybie społecznym. Trudno było obarczać zespół dodatkową pracą.
Pewne wyobrażenie samego rysunku placu daje wykonany już rynek. Plac przed kościołem będzie w pełni kontynuacją rysunku placu rynkowego.
GRoman
PS. Późna odpowiedź - urlop.

express
Posty: 49
Rejestracja: poniedziałek, 20 lipca 2015, 20:56

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: express »

GRomie czy jest jeszcze w gminie jakiś program/ budżet na projekty społeczne? pomyślałem o małym usprawnieniu polegającym na wymianie wysokich krawężników na niskie umożliwiające łatwiejsze przekraczanie ciągów transportowych oczywiście w miejscach do tego wyznaczonych, czy to rowerem, wózkiem jak również i dla pieszych byłoby to udogodnienie, mam na myśli Siechnice m

TomaszJ
Posty: 15
Rejestracja: sobota, 30 października 2010, 18:53

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: TomaszJ »

Dzień Dobry

tzw budżet obywatelski funkcjonuje przy Radzie Mieszkańców. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty zaznaczając swój udział w ich finansowaniu. Po analizie złożonych wniosków RM przyznaje część lub całość wnioskowanej kwoty - oczywiście jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wszystkie stawiane wymagania.

Jeżeli natomiast chodzi o wysokość krawężników przy przejściach dla pieszych to problem ten był już poruszany. Informacje jakie zostały udzielone stanowią, iż w ramach remontów i wolnych środków stan faktyczny powinien ulegać zmianie.
Pozdrawiam

rabroj
Posty: 7
Rejestracja: środa, 14 września 2016, 15:01
Kontakt:

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: rabroj »

Wysokie krawężniki mają ten plus ż ez racji nie wJeżdżania na nie, nie kruszeją.

martt4dg
Posty: 5
Rejestracja: środa, 2 listopada 2016, 09:59
Kontakt:

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: martt4dg »

Że coo? Strasznie dziwna ta Twoja wypowiedź.

trasskko
Posty: 4
Rejestracja: środa, 2 listopada 2016, 12:01
Kontakt:

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: trasskko »

Napisał, że jak jest wysoki krawężnik to jak wjedziesz na niego to sie nie skruszy. Co w tym dziwnego?

express
Posty: 49
Rejestracja: poniedziałek, 20 lipca 2015, 20:56

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: express »

napisał że nie kruszeją bo nie wjeżdża się na nie bo są za wysokie:) poza tym stwierdzenie to b..ura

Marcin Korytko
Posty: 23
Rejestracja: poniedziałek, 17 marca 2014, 13:11

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Marcin Korytko »

Szanowni Państwo, poniżej publikuję koncepcję budowy Centrum Kultury "Siechnice".
Pełna wersja w pdf

KONCEPCJA budowyCentrum Kultury „Siechnice”

I. Uzasadnienie budowy.
Zakłada się, że:
1. liczba mieszkańców Siechnic będzie systematycznie rosła i około roku 2020 miasto oficjalnie przekroczy poziom 8,5 tys. a gmina zbliży się do 25 tys. mieszkańców,
2. utrzyma się dotychczasowy wysoki poziom urodzin (ponad 120 rocznie),
3. pojawi się i będzie narastał problem zagospodarowania czasu wolnego dorastającej młodzieży (dziś jej pierwsze roczniki liczą 7/8 lat),
4. wzrastać będą dochody i możliwości finansowe mieszkańców, a wraz z tym intensyfikować się będą ich potrzeby i wymagania w zakresie kultury,
5. w oparciu o powstały obiekt gminny, istniejące Gminne Centrum Kultury uzyska możliwość rozszerzenia zakresu oferowanych usług, tak aby sprostać rosnącym oczekiwaniom mieszkańców,
6. rosnąć będzie świadomość potrzeby wspierania i ochrony tożsamości narodowej i regionalnej, w tym społecznych ruchów kulturalnych promujących twórczość mieszkańców naszego miasta i gminy,
7. mieszkańcy w coraz większym stopniu będą oczekiwać od władz publicznych organizacji dostępu do tych rodzajów usług kulturalnych, które były to tej pory zawarowane dla większych ośrodków,
8. powiększać się będzie akceptacja społeczna dla korzystania z odpłatnych usług kulturalnych,
9. budowa Centrum Kultury zakończy wieloletnie prace nad wykreowaniem centrum miasta,
10. powstanie nowe, atrakcyjne i chętnie odwiedzane miejscem, zarówno przez mieszkańców gminy jak i obszarów przyległych (gmina Czernica, części gmin: Oława i Żórawina),
11. istnieje możliwość sfinansowania budowy Centrum z nowej perspektywy pomocy unijnej (2014-2020).

II. Lokalizacja.
Optymalnym (planowanym od lat) miejscem pod budowę nowego siechnickiego Centrum Kultury jest zespół działek położony bezpośrednio przy ratuszu, pomiędzy ulicami: Józefa Piłsudskiego, Emila Fieldorfa i Jana Pawła II (zobacz mapa). To teren o łącznej powierzchni ok. 40 arów. Jest on prawie w całości własnością gminy. Pozostałe niewielkie fragmenty mogą łatwo zostać przejęte (kupione), gdyż stanowią własność Skarbu Państwa.
Proponowana lokalizacja Centrum Kultury, będzie wzmacniać centrotwórczy charakter rynku. Natomiast sąsiedztwo z pobliskim gimnazjum i centrum sportowym sprzyjać będzie współpracy i maksymalnemu wykorzystaniu wszystkich obiektów. Podobnie, bezpośrednie sąsiedztwo z ratuszem.
Dodatkowym walorem tego obszaru jest dobra infrastruktura techniczna. Obszar posiada pełne uzbrojenie: sieć energetyczną (220 V/20 kV), kanalizacyjną, wodociągową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną.
Teren jest również dobrze skomunikowany. Bezpośrednio obsługiwany jest przez ulice: Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II. Z drogą krajową nr 94 łączą go przyległe ul. ulice: Karola Świerczewskiego i Zacisze. W pobliżu znajdują się również przystanki autobusowej komunikacji publicznej.
Dodatkowo, proponowana w ramach inwestycji budowa dużego podziemnego parkingu radykalnie poprawi sytuację parkingową pracowników Urzędu Miejskiego Siechnic.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten w całości przeznaczony jest pod zagospodarowanie centrotwórcze. Proponowana inwestycja w pełni mieści się w ustaleniach planu.

1
1.jpg
1.jpg (438.27 KiB) Przejrzano 10479 razy
Przewidywana już w koncepcji „Rynku” lokalizacja siechnickiego centrum kultury. Plac za ratuszem, nad parkingiem.

III. Korzyści z budowy.
Zakłada się, że w wyniku budowy nowego obiektu Gminnego Centrum Kultury:
1. wzrośnie efektywność w zarządzaniu miejskimi instytucjami kultury,
2. nastąpi integracja działań w jednym centralnym miejscu miasta,
3. unowocześni się obieg informacji o wydarzeniach kulturalnych,
4. poprawi się dostęp do wydarzeń kulturalnych,
5. zostanie poszerzona oferta kulturalna (obejmie wszystkie grupy mieszkańców),
6. wykreowane zostaną prestiżowe (w tym jedno o randze wojewódzkiej) wydarzenia kulturalne,
7. interdyscyplinarność stanie się zasadą budowy oferty kulturalnej – łączenie książki z filmem, książki z muzyką, książki ze sztuką,
8. wzrośnie otwartość na różnorodność działań kulturalnych, dla których słowo, dźwięk, obraz są inspiracją,
9. nastąpi skokowa poprawa jakości usług bibliotecznych,
10. nowe możliwości przestrzenne i techniczne otworzą Centrum na nowe grupy odbiorców kultury (np. internauci, emeryci - Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz nowe przestrzenie kultury (np. promocja ochrony zabytków i dziedzictwa kulturalnego),
11. zacieśni się współpraca pomiędzy szkołami a Centrum Kultury, wpłynie to pozytywnie na jakość kształcenia,
12. ulegnie aktywizacji działalność organizacji społecznych i grup hobbystycznych (wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych),
13. stworzy się korzystne warunki dla rozwoju umiejętności i kariery dla utalentowanej młodzieży z naszego miasta i gminy,
14. pojawi się oferta pomieszczeń na wynajem (imprezy okolicznościowe, imprezy rodzinne, biura dla organizacji społecznych),
15. ukształtuje się profesjonalnie przygotowana kadra do pracy animacyjnej i instruktorskiej,
16. ułatwi zapoznawanie się z historią Siechnic i jej mieszkańców,
17. działalność Centrum będzie wzmacniać pozytywny wizerunek Siechnic w aglomeracji wrocławskiej i województwie dolnośląskim.
18. rozwinięta zostanie współpraca i wymiana kulturalna z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

IV. Program funkcjonalny planowanego Centrum Kultury.
Punktem wyjściowym siechnickiej koncepcji programowej były rozwiązania zastosowane w kilku wiodących placówka kultury w Polsce, w szczególności: Domu Kultury w Lubartowie (schemat obiektu poniżej), Domu Kultury „Fama” oraz w Miejskiej Bibliotece we Wrocławiu. Analizie poddane zostały zarówno przyjęte tam rozwiązania architektoniczne jak i programowe.
Ostatecznie proponowane do realizacji przedsięwzięcia to budowa wielofunkcyjnego obiektu, w skład którego wejdą:
1. wielofunkcyjna sala widowiskowa,
2. dom kultury,
3. biblioteka,
4. archiwum i muzeum miasta i gminy,
5. kawiarnia, z funkcja klubową,
6. pomieszczenia dla organizacji społecznych,
7. podziemny parking zawierający ok. 150 miejsc.
2.jpg
2.jpg (139.73 KiB) Przejrzano 10479 razy

Jeden z wielu dostępnych w internecie przykładów nowoczesnej architektury aktualnie wznoszonych miejskich domów kultury. Dom Kultury w Strykowie.

Poszczególne części Centrum będą mogły funkcjonować niezależnie, tworząc razem spójną całość. Podane w koncepcji: liczba, wielkości i zakresy oferowanych usług mają charakter wyjściowy i w toku dalszych prac mogą ulec modyfikacjom.

V. Podstawowe parametry projektowanej inwestycji.
Powierzchnie:
1. powierzchnia terenu 4.124 m²,
2. powierzchnia użytkowa budynku 8.000 m²,
1) powierzchnie usługowe 2.900 m²,
2) komunikacja i węzły sanitarne 1.100 m²,
3) parking min. 4.000 m².


VI. Uszczegółowienie programu funkcjonalnego.
Zakładamy, że program Centrum znajdzie swoje odzwierciedlenie w projekcie obiektu. Proponujemy układ modułowy:
1. Moduł - Teatr (powierzchnia ok. 700 m² + WC):
1) wielofunkcyjna sala widowiskowa na ok. 300 osób, z prostym w montażu systemem dzielenia sali na dwie mniejsze z niezależnymi wejściami – sala o pow. ok. 450 m² plus scena o pow. ok. 80 m² (w tym kulisy boczne).
2) hol o charakterze reprezentacyjnym – pow. ok. 90 m²,
3) szatnia na ok. 300 numerów - pow. ok. 30m²,
4) dwie garderoby - pow. 50 (2x25) m²,
5) magazyn na sprzęt elektroakustyczny - pow. ok. 20 m²,
6) magazyn na stoły, krzesła, elementy scenografii - pow. ok. 60 m², drzwi (duże) przy sali widowiskowej,
7) pracownia do obsługi sali wielofunkcyjnej 20 m²,
8) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.
3.jpg
3.jpg (153.17 KiB) Przejrzano 10479 razy

Dostępny w internecie schemat sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Wejherowie.

2. Moduł - Biblioteka (powierzchni ok. 850 m² + WC).
1) biblioteka tradycyjna z czytelnią – pow. ok. 300 m²,
2) biblioteka multimedialna – pow. ok. 300 m²,
3) magazyn na książki i czasopisma, archiwum – pow. 100 m²,
4) sala muzealna z zapleczem – pow. ok. 80 m²,
5) pracownia konserwatorska – pow. ok. 20 m²,
6) pokoje bibliotekarzy – 50 m²,
7) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.

3. Moduł - Plastyka (powierzchnia ok. 300 m² +).
1) duża pracownia plastyczna z ustawionymi na stałe stołami, sztalugami i obiektami malarskimi i rzeźbiarskimi – pow. ok. 70 m²,
2) pracownia rękodzieła z ustawionymi na stałe stołami i witrynami – pow. ok. 40 m²,
3) mała pracownia plastyczna z dostępem do wody – pow. ok. 30 m²,
4) magazyn z szafami, regałami i komodami na magazynowanie materiałów, narzędzi i prac plastycznych, połączony z pracownią - ok. 40 m²,
5) pracownia obróbki materiałów filmowych i zdjęciowych – sala o pow. ok. 20 m²,
6) sala wystawowa ze ścianą z polem tablicowym do malowania kredą (centrum komiksu) – pow. 80 m²,
7) pokój instruktorów – pow. 20 m²,
8) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.

4. Moduł - Ruch (powierzchnia ok. 170 m²)
1) sala rytmiki i tańca (z lustrami, drabinkami i barierkami) – pow. ok.100 m²,
2) przebieralnie (osobno męska i damska) – pow. ok. 40 (2 x 20) m²,
3) pokój obsługi sali – 10 m²,
4) pokój instruktorów ruchu (taniec, rytmika) - pow. ok. 20 m²,
5) magazyn na sprzęt, kostiumy i rekwizyty – pow. ok. 40 m²,
6) węzeł sanitarny z dwoma prysznicami o pow. wg obowiązujących norm.

5. Moduł - Muzyka (powierzchnia ok. 300 m²).
1) duża sala muzyczna (z wyposażeniem do prób) – pow. ok. 100 m²,
2) salki muzyczne do prób – pow. ok. 80 m² (4 x 20 m²),
3) sala wokalna – pow. ok. 50 m²,
4) studio nagrań, część studyjna wydzielona i wytłumiona, wyposażona w mikser, komputer, mikrofony, itp. – pow. ok. 30m²,
5) magazyn sprzętu elektroakustycznego, itd. – pow. ok. 20 m²,
6) pokój instruktorów muzyki i śpiewu – pow. ok. 20 m²,
7) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.

6. Moduł - Edukacja (powierzchnia ok. 100 m²).
1) salon gier planszowych i komputerowych (edukacyjnych, zabawowych, strategiczny) – pow. ok. 80 m²,
2) pokój instruktora z funkcją magazynową – pow. ok. 20 m²,
3) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.

7. Moduł - Rekreacja i wypoczynek (powierzchnia ok. 150 m²).
1) kawiarnia (z funkcją czytelnia prasy) – pow. 80 m²,
2) sala klubowa z bilardem, rzutkami, stolikami do szachów, gier karcianych, itd. – pow. ok. 70 m²,
3) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących normatywów.

8. Moduł – Biuro (powierzchnia ok. 100 m²).
1) pokoje do wynajęcia dla organizacji społecznych – pow. ok. 100 m² (5 x 20 m²),
2) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.

9. Moduł - Administracja (powierzchnia ok. 230).
1) pokój kierownika obiektu – pow. ok. 20m²,
2) sekretariat – pow. ok. 20 m²,
3) sala seminaryjna – pow. ok. 50 m²,
4) pokoje pracy biurowej – pow. ok. 60 m² (3 x 20 m²),
5) pracownia komputerowa (z wydzieloną serwerownią) – pow. ok. 20 m²,
6) pomieszczenia socjalne – pow. ok. 30 m² (2 x 15 m²),
7) magazyn gospodarczy – pow. ok. 30 m²,
8) węzeł sanitarny z dwoma prysznicami o pow. wg obowiązujących norm.

10. Parking podziemny (powierzchnia ok. 4.000 m²).
1) parking (ok. 150 miejsc),
2) węzeł sanitarny o pow. wg obowiązujących norm.

VII. Zalecenia do projektowania i budowy.

W szczególności zaleca się aby:
1. zespół projektantów wybrany został w konkursie architektonicznym,
2. ostateczne rozmieszczenie, wielkości i funkcje poszczególnych modułów i pomieszczeń zostaną określone w projekcie architektonicznym,
3. w celu minimalizacji kosztów dopuszcza się łączenie funkcji, zwłaszcza pomocniczych (np. rozmieszczenie węzłów sanitarnych),
4. projektując, należy zwrócić uwagę nie tylko na problem kosztów budowy, ale w szczególności na późniejsze koszty eksploatacyjne (np. projektowany budynek winien być energetycznie pasywny),
5. zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na wykończenie i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń (sala wielofunkcyjna, sala muzyczna, pracownie plastyczne, sale bibliotek, itd.),
6. pomimo wysokich kosztów budowany obiekt musi być wyposażony w podziemny parking (co najmniej jednokondygnacyjny),
7. w projektowanym obiekcie mogą być ujęte funkcje komercyjne (np. handlowe).

VIII. Koszty budowy Centrum.

Szacowane koszty (+/- 20 %):
1. budynek centrum kultury około 12,0 mln zł
2. wyposażenie około 2,0 mln zł
Razem około 14,0 mln zł

Zakładając pozyskanie dotacji zewnętrznej (środki Unii Europejskiej, rządu, inne) na poziomie max. 50% (tj. około 8mln zł) to wydatek z budżetu Gminy (budowa + wyposażenie ) należy szacować na około 14,0 mln zł.
Dodatkową w ramach inwestycji winien być zrealizowany podziemny parking na minimum 120 miejsc. Koszt około 6 mln zł.

IX. Harmonogram prac

Orientacyjny harmonogram liczony w miesiącach:
1. prace wstępne (określenie modelu organizacyjnego, parametrów inwestycji, konstrukcja modelu finansowania, pozyskanie niezbędnych gruntów) 6 miesięcy.
2. budowa Centrum Kultury:
1) konkursu architektoniczny i wybór projektanta 6 miesięcy,
2) projektowanie architektoniczne 10 miesięcy,
3) przetarg na budowę 6 miesięcy,
4) budowa 18 miesięcy,
5) wyposażenie i uruchomienie Centrum Kultury 2 miesiące.

Razem (podane terminy mają charakter maksymalny) 48 miesięcy.

Grzegorz Roman,
Marcin Korytko

Siechnice, 2016 rok

krann55g
Posty: 5
Rejestracja: niedziela, 13 listopada 2016, 11:50
Kontakt:

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: krann55g »

Koncepcja bardzo ciekawa, ciekawie czy faktycznie tak wyjdzie.

express
Posty: 49
Rejestracja: poniedziałek, 20 lipca 2015, 20:56

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: express »

Poczta + przybył kolejny regał z du..relami, - skrócono ławkę dla oczekujących, po odczekaniu 40 min w kolejce nie znaleziono przesyłki, im więcej "świętych" tym mniej miejsca dla podstawowej działalności przedsiębiorstwa, mam wrażenie że Poczta Polska zmienia strategię z usług pocztowych na działalności - handel dewocjonaliami

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

XX rocznica praw miejskich Siechnic.

W dniu 23. grudnia 1996 roku ówczesny Premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Włodzimierz Cimoszewicz podpisał rozporządzenie mocą, którego miejscowość Siechnice uzyskała status miasta. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 28. grudnia, a weszło w życie z dniem 01. stycznia 1997 roku.
Starania o nadanie praw miejskich Siechnicom wzbudziły na terenie naszej gminy szereg emocji. Wszyscy wiedzieli, że oprócz wsparcia rozwoju miejscowości, są one wstępem do przeniesienia siedziby gminy ze Św. Katarzyny do Siechnic. Tak, jak mieszkańcy Siechnic byli za ich uzyskaniem. Tak mieszkańcy pozostałych miejscowości gminy przeciw. A jeśli nawet nie przeciw, to starali się co najwyżej zachować neutralność.
Dziś po 20 latach widać wyraźnie, że uzyskanie praw miejskich dla Siechnic było właściwą drogą rozwoju dla naszej miejscowości, a pośrednio naszej gminy. Siechnice stały się miasteczkiem, które z każdy rokiem lepiej odpowiada na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Stały się rzeczywistym centrum naszej 20-to tysięcznej społeczności gminnej. Odnotowały szereg sukcesów: powstanie rynku i ratusza, strefy gospodarczej, budowa ponad 2 tysięcy mieszkań, zespołu obiektów sportowych, pełne uzbrojenie infrastrukturalne miasta, powstanie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz dzięki temu nowego połączenia drogowego z Wrocławiem, itd.
Życie nie zna jednak próżni. Dzisiejsze sukcesy są szansą na ich dalszą kontynuację. Szansę tę trzeba jednak zamienić na pewniki, a co do tych pewników jest szereg znaków zapytania? Tempo rozwoju miejscowości, a zwłaszcza szybki wzrost liczby mieszkańców powoduje napięcia i konflikty. Odpowiedzią na nie winien być przemyślany program inwestycyjny oparty na uzupełniającym się wykorzystaniu kapitałów publicznych (gmina, środki unijne) oraz kapitałów prywatnych (mieszkańców, siechnickich firm oraz tych, którzy zechcą u nas zainwestować). Wsparty zdecydowanym wzrostem jakości usług świadczonych na terenie miasta, realizowanych zarówno przez podmioty prywatne (handel, gastronomia, usługi dla ludności), jak i osoby publiczne (urzędy, oświata, zdrowie, itd.).
Ale czyż „samym chlebem żyje człowiek?”
Nasze miasto liczy już 7 tysięcy mieszkańców. Wraz z mieszkającymi a nie zameldowanymi to prawie 8 tysięcy. Za cztery-pięć lat będzie nas 9/10 tysięcy. Pod względem przyrostu naturalnego zajmujemy 2 miejsce w Polsce. Gwałtownie rosnąca liczba ludności oraz perspektywa ujawnienia się w ciągu najbliższych kilku lat szczególnie licznej grupy młodzieży wskazuje na nowe, szczególne wyzwania stojące przed naszą społecznością. Streścić je można do jednego mianownika – przyszłość naszego miasta to zakorzenienie w nim naszych nowych sąsiadów. Już dziś jest ich więcej niż nas „starych mieszkańców”.
Aby ich zakorzenić musimy nie tylko właściwie rozpoznać ich potrzeby i sprawnie na nie odpowiedzieć, ale również zbudować wśród nic poczucie właściwego wyboru oraz lokalnego patriotyzmu.
W imieniu grupy mieszkańców, którzy przed laty, realizując powszechne wówczas Siechnicach oczekiwanie, doprowadzili do nadania praw miejskich, w XX rocznicę nadania tych praw, składam wszystkim współmieszkańcom życzenia – szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Dodatkowo tym nowym osiedlającym się wśród nas – niech znajdą tu lepsze życia. Wszystkiego dobrego!

Grzegorz Roman
Siechnice, 21. grudnia 20116 roku

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta [Ośrodek Zdrowia]

Post autor: GRoman »

Zachęcam do dyskusji. A zapewniam Państwa jest o czym.

Na siechnickim rynku trwa właśnie wystawa, na której prezentowane są prace nagrodzone w organizowanym przez władze gminy konkursie na projekt przyszłego gminnego ośrodka zdrowia w Siechnicach.

Jak ważna to dla naszej społeczności inwestycja, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Nasz aktualny ZOZ przy ul. Kolejowej „nie daje” już rady. I nie ma go jak rehabilitować. Potrzebna jest nowa siedziba.

Pierwsza uwaga – cieszy, iż władze gminy podtrzymały w konkursie proponowaną przed laty lokalizację nowej placówki medycznej. Siechnicki rynek (wnętrze blokowe pomiędzy ul. ul. Jana Pawła II a Zaciszem) to absolutnie najlepszy pomysł. W samym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza i głównych punktów usługowych (bank, poczta, kawiarnia, bar, sklepy, targowisko, itd.). W pobliżu obu siechnickich placówek szkolnych i kościoła. Taka lokalizacja sprzyjać będzie funkcjonowaniu samej placówki medycznej jak i zdecydowanie wzmacni funkcje usługowe rynku.

Druga uwaga – osobiście cieszy mnie, iż w konstrukcji wymogów konkursowych władze gminy wzięły pod uwagę opracowaną przed czterema laty i opublikowaną na naszym Forum koncepcję „Tezy do projektu przekształceń w służbie zdrowia Siechnic (G. Roman, K. Dworak).

Trzecia uwaga – to był udany konkurs. Zaprezentowane prace prezentują wysoki poziom zawodowy. Dobrze odpowiadają na zadane pytania konkursowe. Sprawnie (w większości rozwiązań) poradziły sobie z medycznymi problemami naszej społeczności. W każdej z nich mamy: solidny, podziemny parking, odpowiednią ilość gabinetów lekarskich (podstawowych i specjalistycznych), pełne zaplecze zabiegowe, rehabilitację.

Czwarta uwaga – wynik konkursu. Osobiście szukałbym zwycięzcy wśród autorów drugiej lub trzeciej pracy. Pierwsza zbyt mocno próbuje się wpasować w istniejącą tkankę zabudowy. W szczególność zbyt mocno gabaryt budynku dostosowuje do „barakowej zabudowy” ul. Zacisze. Osobiście nie wierzę, iż zlokalizowana przy tej ulicy zabudowa mieszkalna (tzw. czworaki) będzie istnieć za kilkanaście lat. Teren jest zbyt atrakcyjny inwestycyjnie a aspiracje właścicieli tych budynków (co do poprawy swoich warunków zamieszkiwania) będą zbyt radykalne aby na dłuższą metę udawało się zatrzymać podniesienie wysokości tej zabudowy o jedną lub dwie kondygnacje. Przyjęta w pierwsze pracy wysokość budynku ośrodka zdrowia radykalnie wpłynęła na jego architekturę:
1. Boję się zaproponowanego w nim układu komunikacyjnego opartego na jednym długim korytarzu. Takie rozwiązanie będzie stwarzać wrażenie tłoku, nawet przy niezbyt dużej liczbie pacjentów.
2. Moje wątpliwości budzą również zaproponowane w projekcie arkady, które otaczają obiekt na wysokości parteru. Obok kosztów, mogą stanowić poważne wyzwanie dla naszej Straży Gminnej i Policji – świetne miejsce do gromadzenia się siechnickich lumpów i naszej młodzieży (zawsze to pod dachem).
3. Mam również wątpliwości co do możliwości zmieszczenia w proponowanym obiekcie wszystkich niezbędnych siechnicom i gminie funkcji medycznych.
4. Choć nie przeczę – pomijając sprawy użyteczności – zaproponowane w pierwszej pracy rozwiązania architektoniczne dla wielu będą atrakcyjne.

Piąta uwaga – co proponuję w tych warunkach. Sprawa jest poniekąd zamknięta. Do realizacji idzie projekt uhonorowany pierwszą nagrodą. Są jednak pewne możliwości na przyszłość. Proponuję, aby gmina podpisując umowę ze zwycięską firmą na sporządzenie projektu, zakupiła również prawa autorskie do niego (uniknie się w przyszłości wszelkich roszczeń i problemów organizacyjnych) oraz wraz z projektem zamówi koncepcję nadbudowy budynku (do wykorzystania w przyszłości, gdyby wybudowany obiekt w związku z dalszym rozwojem miasta okazał się zbyt mały).

Szósta uwaga – zachęcam do spaceru na rynek. Obejrzenia wystawy i podzielenia się swoimi uwagami o nagrodzonych projektach na Forum. Jedyna taka okazja.

Jeszcze raz duży plus za konkurs.

GRoman

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 148
Rejestracja: poniedziałek, 19 września 2005, 20:41
Lokalizacja: Siechnice, Jarzębinowa
Kontakt:

Re: Siechnice- przyszłość miastaSiechnice- przyszłość miasta

Post autor: admin »

Artykuł o konkursie i zwycięskiej pracy, zdjęcia: http://siechnice.com.pl/news_kom.php?id=1259
Dyskusja na fb.com/Siechnice: https://www.facebook.com/Siechnice/posts/1297231763631698

Zachęcamy do dyskusji

ODPOWIEDZ