Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
M&M
Posty: 63
Rejestracja: poniedziałek, 31 sierpnia 2009, 18:05

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: M&M »

dziś dodzwoniłem się do UG, niestety ale w 2011 nie ma kasy na utwardzenie dróg, w których obecnie kładziona jest kanaliza,
Henryka III nie ma kanalizy ?

denis
Posty: 21
Rejestracja: wtorek, 22 lutego 2011, 19:20

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: denis »

Henryka ma kanalizę,źle się wyraziłem,chodziło mi o drogi dochodzące do niej,jeśli będą się podpinać z kanalizacją do Henia to pewnie ją w jakimś stopniu zryją i pomyślałem,że wtedy niewielkim nakładem można by ją utwardzić wykorzystując te kostki na niej położone

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 02.03.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz Gminy Siechnice

Szanowny Panie Burmistrzu!

W związku z Pana pismem Rada Miasta Siechnice przedkłada następującą opinie w sprawie zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej obsługującej Siechnice:

1. Należy dążyć do integracji tras linii komunikacji autobusowej na terenie miasta. Proponujemy następujący przebieg trasy (od Wrocławia): ul. Opolska – ul. Kolejowa – ul. Szkolna – ul. Kościelna – ul. Jarzębinowa – rondo na ul. Kwiatkowskiego i z powrotem). Pętla dla tej trasy winna być usytuowana w okolicy ronda. Trasa ta może być wydłużona dla wybranej liczby kursów w trzech kierunkach: firma „TIM”, Osiedle Zębice, Kotowice.
2. Należy doprowadzić do zmiany trasy linii komunikacji PKS Wrocław – Oława dla autobusów zwykłych (zarówno przez Marcinkowice jak i przez Kotowice) i „puscić” je proponowaną wyżej trasą.
3. Należy zwiększyć liczbę połączeń bezpośrednich z Siechnic do Wrocławia. W dni powszednie winna ona zbiliżać się do około 70 kursów dziennie. W godzinach szczytu autobusy powinny kursować co 15 minut a poza szczytem co 30 minut.
4. Pierwszy kurs w dzień powszedni winien odchodzić z Siechnic około godziny 4.30 (w niedziele 5.00) a ostatni z Wrocławia do Siechnic po godzinie 24.00 ( w piątki i soboty ostatni kurs do Siechnic winien odchodzić z Wrocławia po godzinie 1.00).
5. Należy dostosować wielkość taboru do ilości pasażerów.
6. Należy zlikwidować linię okólną. W to miejsce linię Wrocław – Żerniki dla części kursów należy przedłużyć do Św. Katarzyny, a dla wybranych do Siechnic.
7. Kształtując układ komunikacji publicznej należy przewidywać zdecydowaną poprawę i wzrost liczby połączeń kolejowych na terenie gminy. W związku z powyższym należy przeprowadzić komunalizację stacji kolejowej w Siechnicach. Doprowadzić do jej modernizacji i remontu oraz wyposażyć w parkingi dla rowerów i samochodów. Przed stacja należy przewidzieć możliwość budowy węzła przesiadkowego autobus- pociąg.

Z poważaniem

Grzegorz Roman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, 02.03. 2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice

Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz Gminy Siechnice

W związku z konsultacjami jakie trwają w Gminie na temat zasad finansowania z budżetu gminy sportu Rada Siechnic przedkłada następująca opinię:

1. Dotacje na sport w gminie, w pierwszej kolejności, winny być kierowane na utrzymanie istniejącej bazy sportowej zarządzanej przez stosowną jednostkę organizacyjną gminy. Jednostka winna zarządzać całością bazy sportowej.
2. Przyznawana rok w rok dotacja winna nie tylko wystarczać na utrzymanie bazy sportowej ale również na realizacje rocznego harmonogramu imprez sportowych. Nasza gmina winna organizować rocznie jedną, maksymalnie dwie imprezy sportowe o randze wojewódzkiej i kilka o randze aglomeracyjnej. Imprezy dla juniorów.
3. Należy szczodrze, bezpośrednio z budżetu (bez pośrednictwa szkoły) dotować sport szkolny. Warunkiem, winna być taka zmiana zasad rozgrywania zawodów szkolnych, aby rodzice i opiekunowie mogli być podczas nich obecni (najlepiej organizując je w soboty do południa).
4. Klubu sportowe winne być dotowane tylko wtedy jeśli prowadzą drużyny juniorów. W drużynie co najmniej 80 % juniorów musi być mieszkańcami naszej gminy.
5. Kluby (na zasadach pkt. 4) wielosekcyjne oraz prowadzące drużyny żeńskie winny uzyskać zwiększenie dotacji podstawowej.

Z poważaniem
Grzegorz Roman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 02.03.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz
Gminy Siechnice

Szanowny Panie burmistrzu!

Rada Miasta Siechnice zwraca się z wnioskiem o podjęcie wspólnych prac koncepcyjnych nad wybranymi obszarami miasta, których dzisiejszy sposób zagospodarowania odbiega od oczekiwanych przez mieszkańców standardów. Obszary te, zajęte głównie przez zabudowę mieszkaniową posiadają skomplikowaną strukturę własności (z dużym udziałem własności publicznej) i przypadkowo ukształtowany sposób zagospodarowania. Najczęściej są to różnego typu budy, budki, garaże wygrodzone różnej jakości płotami stojącymi na gruntach publicznych.
Proponowane przez Radę Miasta działania (na wzór realizowanego wcześniej przez Radę i Urząd Gminy projektu „Siechnicki Rynek”) zmierzały by do szczegółowego zaprojektowania poszczególnych obszarów poprzez wskazanie miejsc pod parkingi, miejsca zabaw dla dzieci, azyle dla dorosłych, miejsca wyprowadzania psów i ewentualnie miejsca pod zabudowę (budynki mieszkalne, garaże lub budynki usługowe).
Proponujemy również aby w trakcie prac rozważyć wszystkie wnioski związane ze zmianami własności poszczególnych działek lub ich części.
W pierwszej kolejności Rada proponuje podjęcie prac nad dwoma obszarami:
1. Rejon I - ograniczony ulicami Wiosenna, Szkolna i zarurowanymy fragmentem „Kociego Rowu” od ul. Szkolnej do ul. Wiosennej.
2. Rejon II – ograniczony ulicami Kościelna, Zacisze, Sportowa i granicom opracowania dotyczącego Rynku.
Rada proponuje powołanie zespołu projektu składającego się z przedstawicieli Rady, wyłonionego przez Pana Burmistrza Architekta oraz przedstawicieli Urzędu Gminy.

Z poważaniem
Grzegorz Roman

Michał Młyńczak
Posty: 33
Rejestracja: niedziela, 31 października 2010, 21:39

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Michał Młyńczak »

Czy na zebraniu Rady Miasta na początku marca poruszano punkt nazw ulic? Czy zapadły jakieś decyzje? Czy pojawiła się dyskusja?

Michał Młyńczak
Posty: 33
Rejestracja: niedziela, 31 października 2010, 21:39

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Michał Młyńczak »

grom pisze:Grzegorz Roman Siechnice, 02.03. 2011 r.
W związku z konsultacjami jakie trwają w Gminie na temat zasad finansowania z budżetu gminy sportu Rada Siechnic przedkłada następująca opinię:

1. Dotacje na sport w gminie, w pierwszej kolejności, winny być kierowane na utrzymanie istniejącej bazy sportowej zarządzanej przez stosowną jednostkę organizacyjną gminy. Jednostka winna zarządzać całością bazy sportowej.
Czy oznaczało by to centralizację, i utworzenie nowej jednostki?
Zarządzającej halą sportową w Schnicach, i innymi obiektami w Gminie np. Orlik Radwanice?

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Ależ Panie Michale !
Tak Jednostka juz istnieje, nazywa się chyba Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (albo podobnie) a kieruje nią Pan Soliński, nauczyciel w/f w gimnazjumw Siechnicach.
Wracając zaś do materii, po pierwsze nam chodzi o to aby obiekty sportowe były utrzymane na dobrym poziomie, były dostępne dla mieszkańców a korzystanie z nich było tanie. A po drugie chcemy aby pokazano wszystkie koszty sportu w gminie a nie tylko te pieniądze które ida bezpośrednio do klubów.
W naszej gminie w ostatnich latach zamrożono duże środki w obiektach sportowych, często niedokończonych. Następne obiekty są w budowie. Kwestia utrzymania ich w dobrym stanie już dziś jest wyzwaniem, także finansowym.
Sposób organizacji zarządzania obiektami sportowymi jest domeną Burmistrza i Rady Gminy. Niech to zrobia tak jak uważają za słuszne byle był to sposób skuteczny.
Wybierają sposób organizacji niech tylko rozważa doświadczenia innych gmin.
Grom

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Sprawa nazw ulic i zmian nazw.
Rada przyjęła projekt nadania nazw około 50 ulicom, obiektom fizjograficznym i inzynieryjnym oraz kilku zmian nazw ulic. Niestety pismo do Burmistrza w tej sprawie będzi gotowe dopiero po niedzieli (jest skomplikowane w treści i wymaga solidnego przygotowania).
GRoman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 02.03.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice

Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz M
Gminy Siechnice

Szanowny Panie Burmistrzu!
Rada Miasta Siechnice zwraca się do Pana o skierowanie na jedno z najbliższych posiedzeń Rady Gminy dwóch projektu uchwał: o nadaniu nazw ulicom, obiektom technicznym i fizjograficznym zlokalizowanym na obszarze miasta nie posiadającym nazw oraz o zmianie nazw ulic.
Przy ustalaniu nazw Rada posługiwała się następującymi zasadami:
- nazwy ulic należy (w miarę możliwości) grupować co do rodzaju, np. obszar nazw „pisarzy i poetów”, obszar „krzewów i drzew”, itd.,
- od śmierci osób, które uhonorowano nazwą ulicy musi upłynąć co najmniej pięć lat,
- osoby uhonorowane winny cieszyć się pozytywna opinią,
- w przypadku krzyżowania się ulic tylko jedna może kontynuować nazwę za skrzyżowaniem, pozostałe muszą otrzymać nazwy różne,
- w przypadku rozdwajania się ulic, tylko jeden jej ciąg może kontynuować nazwę, drugi musi uzyskać nową’
- nazwy nadaje się wszystkim ulicom niezależnie od tego czy ktoś jest przy nich zameldowany,
- nazewnictwo na osiedlach wielorodzinnych nie może powielać nazwy drogi głównej przy której osiedle jest położone.

I. W przypadku ulic i obiektów bez nazw Rada proponuje:

1. ul. Blizanowicka (od mostu Młyńskiego do Blizanowic),
2. ul. Kotowicka (od mostu Młyńskiego do Kotowic),
3. Grobla Blizanowicka (grobla mostu Młyńskiego do Blizanowic),
4. Grobla Odrzańska (od mostu Młyńskiego do linii kolejowej na Jelcz-Laskowice),
5. Grobla Młyńska (od ul. Polnej do linii kolejowej na Jelcz-Laskowice),
6. Most Kolejowy (most kolejowy na rzece Oławka),
7. ul. Wodna (od ul. Tadeusza Kościuszki do Mokrego Dworu),
8. ul. Hutnicza (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Tadeusza Kościuszki),
9. ul. Władysław Raginisa (od ul. Opolskiej do mostu drogowego na rzeczce Szalunie
10. Most Drużnicki (most na Szalunie, w ciągu ul. Władysława Raginisa),
11. ul. Józefa Bema (od ul. Św. Katarzyny do betoniarnii),
12. ul. Cisowa (od ul. Czeremchowej do ul. Św. Krzyża),
13. Most Św. Katarzyny (most drogowy na rzeczce Szluna, w ciagu ul. Św. Katarzyny),
14. ul. Sulimowska (od linii kolejowej na Opole do Sulimowa),
15. ul. Zębicka (od ul. Prawocińskiej do Osiedla Zębice),
16. Most Zębicki (most drogowy na rzeczce Szalunie w ciągu ul. Zębickiej),
17. ul. Leśna (od ul. Opolskiej do ul. Zębickiej),
18. ul. Jan Długosza (od ronda w ciagu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do grobli Groblickiej),
19. ul. Groblicka (od ul. Opolskiej do grobli Groblickiej),
20. ul. Zalewowa (od grobli Groblickiej do grobli Groblickiej),
21. ul. Zbigniewa Herberta (od ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do ul. Henryka III),
22. ul. Witolda Gombrowicza (od ul. Henryka III do grobli Kotowickiej),
23. ul. Stanisława Leca (od ul. Ciepłowniczej do stacji uzdatniania wody),
24. ul. Władysława Reymonta (od ul. Henryka III do studni poboru wody PPO i dalej do proponowanej ul. Witolda Gombrowicza) ,
25. ul. Marka Hłaski (od ul. Henryka III do proponowanej ul. Czesława Miłosza),
26. ul. Olimpijczyków (od ul. Henryka III do stadionu lekkoatletycznego),
27. ul. Czesława Miłosza (od proponowanej ul. Olimpijczyków do ul. Władysława Reymonta),
28. ul. Krzyżowców (od ul. Świerczewskiego do hali sportowej gimnazjum),
29. ul. Zootechniczna (od dzisiejszej ul. Polnej do ul. Polnej – po śladzie bocznicy kolejowej),
30. ul. Romana Dmowskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Piłsudskiego),
31. ul. Witolda Pileckiego (od dzisiejszej ul. Świerczewskiego),
32. ul. Władysława Andersa (od ul. Lwowskiej do ul. Wiosennej),
33. ul. Stefana Grota-Roweckiego (od ul. Lwowskiej do ul. Wiosennej),
34. ul. Stanisława Maczka (od ul. Lwowskiej do ul. Wiosennej),
35. ul. Stanisława Moniuszki (od ul. Wiosennej do ul. Energetycznej),
36. ul. Zygmunta Krasińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Jarzebinowej),
37. ul. Karola Szymanowskiego (od ul. Jesiennej do ul. Szkolnej),
38. Grobla Hutnicza (od hałdy Kogeneracji do Radwanic),
39. ul. Emila Nila-Fieldorfa (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Stawowej),
40. rondo Eugeniusza Kwitkowskiego (rondo przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego),
41. rondo Stefana Żeromskiego (rondo na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej, Henryka Sienkiewicz, Mikołaja Kopernika, Stefana Żeromskiego).

II. Rada proponuje następujące zmiany nazw:

1. Zamiast ul. Karola Świerczewskiego Ul. Wojska Polskiego.

Uzasadnienie:
Karol Świerczewski jest osobą powszechnie uznaną za niegodną, o sfałszowanym życiorysie, która przyczyniła się do narzucenia i utrwalenia władzy komunistycznej w Polsce. Zmiana obejmie kilkadziesiąt rodzi i kilka firm).

2. Dotychczasowa ul. Polna posiada trzy zakończenia.

- dla części ul. Polnej proponujemy nową nazwę - ul. Armii Krajowej.
Uzasadnienie:
Dla ciąg główny (od ul. Fabrycznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia) nowa nazwa Armii Krajowej. Armia Krajowa była formacją wojskowa utworzoną w czasie II wojny światowej na terenie okupowanego kraju przez legalne władze Polskie. Była częścią Polskich Sił Zbrojnych. Zmiana dotyczy kilku (około 8) rodzin.
- dla odcinka od Rozdzielni Energetycznej EC do firmy „Energopiast” proponujemy pozostawienie dotychczasowej nazwy – ul. Polna.
- dla odcinak od głównego ciągu ulicy do mostu Oławskiego proponujemy nową nazwę ul. Młyńska.
Uzasadnienie:
Nazwa nawiązuje do historii. Młyn w tym miejscu, na rzece Oława, wzmiankowany był już w XV wieku. Zmiana dotyczy tylko funkcjonującej tam firmy.

3. Zamiast części ul. Ciepłownicza nowa nazwa – ul. Stefana Żeromskiego.
Uzasadnienie:
Przy ulicy zlokalizowane jest również osiedle wielorodzinne, w którym uliczki tworzące podkowę maja również nazwę Ciepłownicza. Sytuacja ta w związku z pojawiająca się kolejna zabudową utrudnia dotarcie do celu osobą z poza miejscowości. Proponuje się pozostawienie dotychczasowej nazwy dla uliczek osiedla (bardzo duża ilość rodzin) – ul. Ciepłownicza, a zmianą objąć tylko główny ciąg (od ul. Opolskiej do ronda) ul. Stefana Żeromskiego. Zmiana dotyczy tylko dwóch firm.
Patron Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy.

4. Zamiast części ul. Stanisława Staszica nowa nazwa – ul. Mikołaja Kopernika.

- uliczki na osiedlu proponujemy pozostawienie dotychczasowej nazwy ul. Staszica (uliczki w podkowę).
Uzasadnienie:
Sytuacja identyczna jak przy ul. Ciepłowniczej.
- części głównej ulicy (od ronda Żeromskiego do ronda Kwiatkowskiego) proponujemy nadać nową nazwę - ul. Mikołaja Kopernika. Zmiana dotyczy jednej firmy.
Uzasadnienie;
Patron Mikołaj Kopernik to jeden z najwybitniejszych Polaków w historii.
-części ulicy od ronda Kwiatkowskiego do grobli Groblickiej proponujemy nadać nową nazwę – ul. Stanisława Wyspiańskiego. Zmiana nie oddziałuje na osoby fizyczne i prawne.
Uzasadnienie:
Ulicą główna jest ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ona zachowuje nazwę.
Stanisław Wyspiańskie to najwybitniejszy twórca Młodej Polski.

5. Ul. Władysława Grabskiego ma dotychczas niezmiernie skomplikowany układ.

- proponujemy pozostawienie dotychczasowej nazwy dla odcinka od proponowanej ul. Stefana Żeromskiego do ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (główna) – ul. Władysława Grabskiego.
- dla odcinaka od ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do byłej firmy „Decunick” proponujemy nowa nazwę – ul. Fryderyka Chopina.
Uzasadnienie:
Ul. Władysław Grabskiego krzyżuje się z 4-pasmową ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nazwę zachowuje ul. Kwiatkowskiego (główna). Proponowana zmiana dotyczy jednej firmy.
Fryderyk Chopin Geniusz fortepianu o światowej sławie.
- dla odcinak od ul. Opolskiej do proponowanej ul. Stanisława Wyspiańskiego proponujemy – ul. Wacława Potockiego.
Uzasadnienie:
Porządkowanie układu. Zmiana nie niesie konsekwencji dla osób fizycznych i firm.

5. Ul. Kazimierza Bartla jest przecięta dwoma głównymi ulicami Władysława Grabskiego i proponowaną Mikołaja Kopernika.

- dla części od ul. Władysława Grabskiego od ul. Opolskiej proponujemy ul. Gala Anonima.
Zmiana nie oddziałuje na osoby fizyczne i firmy.
- dla odcinak od ul. Władysława Grabskiego do proponowanej ul. Mikołaja Kopernika proponujemy pozostawienie obowiązującej nazwy – ul. Kazimierza Bartla.
- Dla odcinka od proponowanej ulicy ul. Mikołaja Kopernika do ul. Macieja Rataja proponujemy – ul. Wacława Potockiego.
Uzasadnienie;
Porządkowanie nazewnictwa układu ulicznego. Zmiana nie oddziałuje na osoby fizyczne i firmy. Proponowani patroni to wybitni pisarze polscy.

6. Ul. Prawocińska to rozwijający się zespół uliczek w części Siechnic zwanej Prawocin.

- proponujemu pozostawienie bez zmian nazwę ulicy głównej (od ul. Opolskiej do linii kolejowej na Opole) – ul. Prawocińska.
- Dla części od ul. Prawocińskie do ul. Prawocińskiej proponujemy nową nazwę – ul. Cisowa.
Uzasadnienie:
Rozpoczął się rozwój części Siechnic zwanej Prawocinem. Dotychczasowy układ ulic nosił jedną nazwę. Należy to uporządkować. Zmiana będzie dotyczyć kilku rodzin.

6. Ul. Henryka III (w okolicy rynku) jest przecięcieta dwoma ulicami głównymi (ul. ul. Jana Pawła II i Marszałka Józefa Piłsudskiego).

- części od ul. Jana Pawła II do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego proponujemy nazwać ul. Ignacego Paderewskiego. Zniana dotyczy trzech rodzin.
- części od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do proponowanej ul. Wojska Polskiego – ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Nie dotyczy osób fizyczny i firm.
Uzasadnienie:
Porządkowanie układu nazewnictwa ulic. Proponowani patroni byli wybitnymi politykami II Rzeczpospolitej.

Rada Miasta Siechnice stoi na stanowisku, iż wprowadzenie proponowanych zmian uporządkuje system nazewnictwa w miejscowości i ułatwi orientację w przestrzeni zarówno osoba miejscowym jak i przybyszom.
Rada proponuje aby w sprawie wniosku o nadanie nazwy nowo powstałemu stawowi nie nadawać. Proponowana nazwa „Miejski staw w Siechnicach” jest za długa i niezręczna. Rada proponuje przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów siechnickiego gimnazjum na dieło plastyczne wraz z propozycja nazwy. Najlepsze prace proponujemy pokazać podczas dni tegorocznych dni Siechnic. Z zaproponowanych nazw wyłonimy najciekawszą.

Z poważaniem
Grzegorz Roman

M&M
Posty: 63
Rejestracja: poniedziałek, 31 sierpnia 2009, 18:05

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: M&M »

dziś przejechałem się rowerwm po okolicy Siechnic, doglądnąłem budowy Via Romana, pamiętając wielką wodę z ubiegłego roku - spędziłem noc na ukłądaniu worków przy moście kolejowym, przyszło mi do głowy że droga może być niezłym wałem przeciwpowodziowym, najsłabszy punkt w tej chwili to okolice mostu młyńskiego i wały za hutą, problem zostałby rozwiązany gdyby podnieść wały od mostu kolejowego po obwodnicę - Panie Grzegorzu co Pan o tym myśli ?

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Podniesienie wału od mostu kolejowego do hałdy elektorciepłowni jest już zaprojektowane. Na części przebiegu będzie to nowy wał, obejdzie on młyn i tę jedną posesję po stronie młyna. Ostatnio poinformował mnie prof. Janusz Zaleski (odpowiedzialny z modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego), iz umowa z Bankiem Światowym jest już "dopieta" i pierwsze roboty mają ruszyc jeszcze w tym roku. Oby.
GRom

Michał Młyńczak
Posty: 33
Rejestracja: niedziela, 31 października 2010, 21:39

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Michał Młyńczak »

Baza sportowa w naszej Gminie jest rzeczywiście mocno doinwestowana. Jednak jako mieszkaniec mam wrażanie, że nie są to dobrze zainwestowane pieniądze.
Ilekroć bywam koło takich obiektów są zazwyczaj są puste. Zadaję sobie pytanie dlaczego?
Może, nie są dobrze udostępniane zwykłym mieszkańcom, brak promocji amatorskiego sportu. Może, nie są publicznie otwarte, w obawie przed zniszczeniem czy wandalizmem ale w końcu zostały wybudowana za nasze publiczne pieniądze i powinny nam służyć.

Idziemy złą drogą rozwoju, budujemy wielkie kompleksy sportowe z których niewielu skorzysta. Nie będzie nas stać na ich utrzymanie i pewnie trzeba będzie wpuścić tu sport zawodowy (np. klub piłkarski). Gminie jest ciężko utrzymać obiekty, same się nie utrzymają a sport zawodowy da możliwość utrzymania. Dla mieszkańców niestety oznacza to jedynie kibicowanie a nie aktywnie spędzania czasu. Obiekty sportowe są dla mieszkańców ale kto ma z nich korzystać? W podstawówkach nie ma sal gimnastycznych, więc nowe pokolenia świetnie graja na konsolach w fife2011 a nie piłkę nożną. Zamiast wybudować sale gimnastyczne przy każdej szkole i wiele małych boisk niekoniecznie o „najwyższych' parametrach budujemy kompleksy. Niestety są to często „buble” jak ten w Żernikach Wrocławskich. W tych działaniach nie widać rozsądku.
Rozumiem uwalniamy atrakcyjne tereny inwestycyjne w centrach miejscowości i z tych pieniędzy budujemy kompleksy. Tylko po, co? Nie lepiej najpierw zrobić sale gimnastyczne przy szkołach? nauczyć dzieci sportu a potem budować wielkie kompleksy (zostawić rezerwę terenową) nie budować na pokaz ale z prawdziwej potrzeby.

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Ma Pan głęboką rację. Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest wynikiem polityki rozwoju gminy realizowanej przez poprzednie władze (zarówno Burmistrza jak i Rady Gminy). Naczelnym jej hasłem był zrównoważony rozwój. W uproszczeniu, szybki rozwój Siechnic, miał być równoważony mocno wspieranym z dochodów gminy (z Siechnic i Mokrego Dworu) rozwojem reszty miejscowości. Np. w sporcie miały być tylko dwa gminne centra (w Siechnicach i Św. Katarzynie), gimnazjum miało być tylko w Siechnicach, itd. Szybko jednak okazało się (w drugiej i trzeciej Kadencji Pana Burmistrza), że "zrównoważony rozwój" oznacza daleko szersze rozpraszanie środków. W sporcie jest to szczególnie widoczne - cztery centra sportowe, polityka dotowania każdego organizującego się klubiku, kupowanie sobie zewnętrznych klubów, itd.
Ta polityka dotyczy nie tylko sportu. A kultura - świetlica w każdej wsi. Za niedługo - a jakże, będziemy budować cztery cmentarze.
Ta polityka była możliwa w czasach kiedy nasza gmina miała duże dochody i było dużo środków z dotacji zewnętrznych. Ja sam mógłbym wymienić kilkadziesiąt dotacji które otrzymała nasza gmina na inwestycje (wymienię tylko te ze sportu: hala w Siechnicach, sala w Św. Katarzynie, budowana sala w Żernikach, stadion w Siechnicach, ścieżki rowerowe i wieża widokowa w Kotowicach).
Dochody się kurczą. Kupione w I kadencji przez ówczesnych radnych kilkadziesiąt hektarów w Siechnicach i Radwanicach jest już sprzedane. Tych kilku milionów rocznie dodatkowego zasilania nie będzi. Wydaliśmy dziesiatki milionów inwestując w gminie na ogół tylko w konsumpcję. Nawet część z inwestycji, która powinna na siebie zarabiać jest dotowana (np. dotowanie ZGK). Rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze naszej gminy odbywa się na ogół na jej koszt. Nie mamy uchwalonych opłat adiacenckich, które opłacali by nowi mieszkańcy (za udostępniane uzbrojenie wybudowane na koszt gminy).
Dotacje inwestycyjne dla gmin kończą się. W przyszłej perspektywie europejskiej nie będzie pieniędzy na kanalizację, wodociągi czy drogi gminne. Te dziedziny, które w naszej gminie będą największym problemem przyszłych lat (rozwój zabudowy na obszarach wiejskich).
Dziś z perspektywy ostatnich lat widać wyraźnie, że przedsięwzięciami dochodowymi dla naszej gminy okazała się strefa gospodarcza w Siechnicach (miesca pracy i podatki dochodowe) oraz mieszkaniówka wielorodzinna, przede wszystkim w Siechnicach (inwestycje uzbrojeniowe na koszt deweloperów, około 900 nowych rodzin, wysoki przyrost podatku dochodowego - szacuje się, że średnio pracujący to ok. 1000 zł podatku dochodowego rocznie do budżet gminy).
Dziś mamy formalnie ok. 70 mln dochodów rocznie, w tym prawie 29 mln inwestycji. tylko te dochody to m. in. 8 mln dotacji (bardzo sie skurczą), 9 mln sprzedaż gruntów (nierealna kwota) i 9 mln kredytów (niedługo nie będziemy mogli zaciągnąć żadnego - 60 % zadłużenia).
Co dalej?
Pora, aby władze gminy zebrały tych jej mieszkańców, którzy mają pojęcie o zarządzaniu i rozwoju i przygotowały nowy plan wieloletni. Bedzie trudno. Płacz i łzy! Wielu będzie musiało zrozumieć, że ich oczekiwane inwestycje odsuną się w czasie, albo pójdą w zapomnienie. Im szybciej zaczniemy wspólnie pracować nad nową koncepcją rozwoju, tym większa szansa na ograniczenie problemów w przyszłości.
Grom

ODPOWIEDZ