Co budują na ul. Grabskiego?

Dyskusje mieszkańców osiedla
Awatar użytkownika
Miles
Posty: 59
Rejestracja: środa, 16 września 2009, 14:36

Co budują na ul. Grabskiego?

Post autor: Miles »

J.w. Grabskiego naprzeciw Biedronki, to jakaś modernizacja sieci, czy budowlanka?

gopipa
Posty: 4
Rejestracja: piątek, 19 maja 2017, 13:27

Re: Co budują na ul. Grabskiego?

Post autor: gopipa »

Podobno siedzibę ESV z ulicy Polnej przenoszą, ale nie mogę znaleźć oficjalnego potwierdzenia.

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Co budują na ul. Grabskiego?

Post autor: GRoman »

Rozwój Siechnic – nowe wyzwania.
Głowna oś komunikacyjna Siechnic (Stacja kolejowa – Rynek – Rondo na ul. Ciepłowniczej)

Tezy wyjściowe:

I. Siechnice dziś.
Siechnice to liczące ponad osiem tysięcy mieszkańców miasto. Jedno z najszybciej rozwijających się w Polsce. Uznane w opublikowanych w minionym roku wynikach badań Instytutu Geografii PAN za lidera wśród 900 małych polskich miast. Swoją pozycję zawdzięczające przyjęciu przed laty właściwej strategii rozwoju, determinacji mieszkańców i ich przywódców oraz skutecznemu wykorzystaniu sąsiedztwa Wrocławia.
Gwałtowny rozrost miasta, zarówno przestrzenny jak i ludnościowy, owocuje szeregiem zjawisk, których część niesie napięcia i konflikty. Właściwa odpowiedzi na te problemy jest każdorazowo wyzwaniem chwili. Do tej pory społeczność Siechnic reagowała na nie skutecznie. Tak było w przypadku:
- kryzysu gospodarczego przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego wieku,
- wyzwania powodzi 1997 roku i popowodziowej odbudowy,
- konieczności przekonania wszystkich mieszkańców gminy do korzyści wynikających z rozwoju miasta
- czy też zmiany siedziby gminy.
Podjęte we właściwym momencie decyzje. Takie jak:
- zakup gruntów pod budowę rynku i strefy gospodarczej (1993 rok),
- pełna prywatyzacja mienia komunalnego (1998 rok),
- budowa strefy gospodarczej (1999 rok),
- budowa rynku i ratusza (2002 rok),
- terenów sportowo-rekreacyjnych (1998 rok),
- budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia łączącej Siechnice z otoczeniem (1998 rok), rozbudowa bazy edukacyjnej (1998 i 2010 rok),
- budowie nowego ośrodka zdrowia (200 rok)
skutkują coraz wyższą jakością życia mieszkańców oraz poprawą dostępności do usług całej społeczności Gminy.

Miasto nie stoi jednak w miejscu.
Przed laty planowaliśmy je na dziesięć tysięcy mieszkańców. Dziś musimy te założenia zweryfikować. Zakładana budowa dwóch tysięcy nowych mieszkań została już wykonana z nawiązką. Ostrożne szacunki wskazują na możliwość realizacji kolejnych, co najmniej dwóch tysięcy nowych lokali mieszkalnych, a liczbę przyszłych mieszkańców miasta nakazują powiększyć do minimum dwunastu tysięcy.
Czy się z tą perspektywą zgadzamy czy też nie, nie ma to znaczenia, te mieszkania i tak powstaną. Gwarancją tego są znaczące powierzchnie gruntów pozostałych do zabudowy, zainteresowanie ich sprzedażą właścicieli oraz wola jaką przejawiają deweloperzy. Tego trendu nie jesteśmy w stanie zatrzymać, tym bardziej, iż opinia o naszym mieście jako doskonałym miejscu do zamieszkania jest powszechna.
W tych warunkach musimy zweryfikować część planów inwestycyjnych w takim kierunku, aby urządzenia komunalne oraz instytucje publiczne mogły sprostać zwiększonym potrzebom, zwiększonej populacji.
Już dziś tereny sportowe i centrum miasta spełniają te wymogi. W dobrym kierunku zmierzają planowane i realizowane inwestycje w oświacie, służbie zdrowia i ochronie środowiska. Główny problem to infrastruktura komunalna (w szczególności układ komunikacyjny) oraz ład przestrzenny i architektoniczny.
Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe zdecydowanie prawiły komunikację miasta z otoczeniem. Poprawie uległa również komunikacja wewnątrz miejscowości. Nie dały one jednak pełnej odpowiedzi na podstawowy dziś problem komunikacyjny miasta – ruch w układzie wschód-zachód.
Również w zakresie poprawy wizerunku miasta nastąpił zdecydowany postęp. Tereny wokół gimnazjum i rynek to chluba Siechnic. Wielu ich nam zazdrości. Jednak aby do nich dotrzeć trzeba wjechać w głąb naszej miejscowości, pokonując obszary o co najwyżej średniej architekturze.
Odpowiedzią na te dwa problemy winno być uporządkowanie kolejnego fragmentu miasta - jego głównej osi komunikacyjnej - ulic Szkolnej, Kościelnej i Jarzębinowej, łączących przyszłe centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej, rynek i centrum tzw. Osiedla (rondo na ul. Ciepłowniczej).

II. Osiągnięcia w budowie miasta.
W minionych latach Siechnice pokonały daleką drogę. Dzięki pomysłowości i konsekwencji mieszkańców Siechnice nadrobiły wiele zaległości i zaniedbań sięgających swoją genezą do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osiągnęły:
1. Wysoki poziom kreacji centrum miasta.
a. zakończono budowę podstawowych obiektów rynku (ratusz, pierzeje i plac rynku, plac kościelny),
b. trwają prace nad uruchomieniem budowy nowego ośrodka zdrowia (rozstrzygnięto konkurs, kończony jest projekt architektoniczny),
c. przyśpieszono realizację zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach rynku (ulice: Fieldorfa, Gimnazjalna, Henryka III, Zacisze),
d. zanotowano znaczący postęp przy budowie układu komunikacyjnego Centrum (pozostały do wykonania ulice: Fieldorfa, część ul. Henryka III),
e. zakończono prac przy parku Zacisze i terenach sportowych przy Gimnazjum,
f. dobiega końca proces zasiedlania wybudowanych w rynku i bezpośrednim otoczeniu lokali mieszkalnych,
g. następuje rozwój funkcji usługowych w rynku i bezpośrednim sąsiedztwie,
h. przygotowano koncepcję budowy gminnego Centrum Kultury.

2. Mocno zaawansowano proces porządkowania zabudowy Osiedla:
a. uzupełniono zabudowę w obrysie ulic: Jarzębinowa, Ciepłownicza, Osiedlowa,
b. zrealizowano na jego obrzeżach dwa nowe zespoły mieszkaniowe: firmy Milart (ulice Jarzębinowa/Staszica) i firmy Alfa Akt (ul. Staszica),
c. trwają prace nad uruchomieniem budowy nowego osiedla firmy Atom (ul. Staszica),
d. uzupełniono istniejący układ komunikacyjny (budowa ulic: Grabskiego i Sienkiewicza).
e. przystąpiono do budowy szkoły podstawowej (ul. Osiedlowa),
f. postępuje rozbudowa bazy usługowej: nowe lokale usługowe na zapleczu hotelu, nowe lokale gastronomiczne, rozbudowa Biedronki, budowa centrum usługowego przy ul. Opolskiej,
g. pierwszy nowy biurowiec w Siechnicach (firma ESV),
h. trwa zabudowa strefy gospodarczej oraz modernizacja siechnickiego ogrodnictwa (nowe szklarnie, stacja benzynowa, hotel, magazyny).

3. Zapoczątkowano procesu rewitalizacji tzw. „Starych Siechnic”:
a. wybudowano pierwsze nowoczesne obiekty mieszkalne (SM Energetyk - ulice Energetyczna i Szkolna, firma Atom - ul. Piastów Śląskich, Gmina – ul. Energetyczna),
b. rozpoczęto realizacje kolejnych budynków (fi9rma Arbet - ul. Energetyczna).
c. trwa budowa Centrum Obsługi Komunikacyjnej Siechnic: modernizacja istniejących obiektów stacji kolejowej Siechnice, budowa parkingu Park and ride, budowa siechnickiego centrum przesiadkowego (samochód-autobus-pociąg), modernizacja przyległego układu komunikacyjnego.
d. trwają prace projektowe nad miejscową przebudową układu komunikacyjnego (przebudowa skrzyżowań na ronda),
e. etapami realizuje się budowę nowych połączeń komunikacyjnych odciążających Centrum (ul. Henryka III do ul. Piastów Śląskich, łącznik ul. Polna – ul. Kwiatkowskiego, łącznik ul. Polna – ul. Kościuszki, itd.),
f. konsekwentnie modernizuje się oznakowanie pionowe i poziome układu komunikacyjnego miasta,
g. następuje korekta tras i poprawa częstotliwości połączeń komunikacji autobusowej i kolejowej.

III. Problemy Miasta.
1. Stare Siechnice (od stacji kolejowej do ul. Zacisze):
a. wizerunek,
b. funkcjonowanie obiektów publicznych (centrum przesiadkowe, szkoła, rynek i ratusz, kościół, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła),
c. rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach nie zabudowanych,
d. wyburzenia czy rewitalizacje,
e. obsługa komunikacyjna i parkingi,
f. nowe funkcje i przestrzenie usługowe,
g. system obszarów zielonych,
h. mała architektura,
i. podwórka i ogrody,
j. przyszłość ogrodów działkowych,
k. działalność gospodarcza (usługi i produkcja),
l. modernizacja elektrociepłowni,
m. wydolność infrastruktury,
n. połączenia komunikacyjne pomiędzy nową i starą częścią Siechnic,
o. połączenia komunikacyjne z osiedlem za rzeczką Szaluną (przebicie na południe ul. Piastów Śląskich i modernizacja ulic Wiosenna – Św. Krzyża).

2. Siechnice Osiedle (od ul. Zacisze do ronda na ul. Ciepłowniczej i dalej):
a. wizerunek,
b. funkcjonowanie obiektów publicznych (przedszkole, hotel, szkoła),
c. rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach nie zabudowanych,
d. problem dogęszczania zabudowy,
e. nowe funkcje i przestrzenie usługowe,
f. obsługa komunikacyjna,
g. problemy parkingowe,
h. system obszarów zielonych,
i. mała architektura,
j. należące do osób prywatnych przestrzenie wspólne,
k. wydolność infrastruktury,
l. połączenia komunikacyjne ze starymi Siechnicami,
m. połączenia komunikacyjne z nowym osiedlem powstającym za rzeczką Szaluną (przedłużenie na południe ul. Ciepłowniczej).

IV. Wyzwania głównej osi komunikacyjnej Siechnic.
Wykreowanie siechnickiej „Marszałkowskiej” poprzez zmianę wizerunku i umiejętne zszycie „nowych” i „starych” Siechnic:
a. zakończenie realizacji kluczowych obiektów komunalnych zlokalizowanych wzdłuż głównej osi komunikacyjnej (Centrum Przesiadkowe, Parking Park end Ride, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła, dzwonnica),
b. nowa architektura korytarza – obowiązująca linia zabudowy, gabaryty zabudowy, rodzaj zabudowy (pierzejowy?), likwidacja pustych przestrzeni, rewitalizacja, wyburzenia, place publiczne,
c. poprawa parametrów technicznych głównego korytarza komunikacyjnego i jego dostosowanie do obsługi pełnego spektrum ruchu (piesi, rower, samochód, autobus),
d. uspokojenie ruch (ronda zamiast progów, przystanek wiedeński na pomiędzy placem rynkowym i placem kościelnym),
e. mała architektura (przystanki autobusowe, ławki, lampy, znaki drogowe, systemy informujące, itd.),
f. poprawa jakości komunikacji publicznej w korytarzu,
g. miejsca postojowe i parkingi,
h. spójny wizerunek korytarza,
i. modernizacja podwórek oraz zabudowa w „drugim rzucie” (na zapleczu obiektów istniejących),
j. modernizacji systemu zieleń publicznej – park przy Centrum Przesiadkowym i skwer na placu przy skrzyżowaniu Szkolnej i 1-o Maja, skwer przy ul. Zacisze i park przy ul. Modrzewiowej),
k. wprowadzenie zieleni urządzonej w nowe miejsca (zieleń przy uliczna, posesje prywatne),
l. rewitalizacja części wspólnych,
m. nowe funkcje i miejsca usługowe,
n. dyfuzja „dobrych” wzorów na pozostały obszar Siechnic.
o. rozbudowa powiązań komunikacyjnych z otoczeniem (modernizacja starych i budowa nowych powiązań drogowych, systemy tras pieszych i rowerowych).

V. Metoda pracy.
Dialog Zespołu Burmistrza z zespołem architektów i wypracowanie spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistyczny rewitalizacji głównego korytarza komunikacyjnego Siechnic (mapa w załączeniu).
1. Etapy pracy:
a. powołanie Zespołu Burmistrza (7 do 9 członków),
b. konkurs na koncepcję modernizacji wybranego obszaru Siechnic (ulice szkolna, Kościelna, Jarzębinowa z kołnierzem),
c. praca Zespołu Burmistrza z wybranym architektem i jego zespołem nad ostatecznym kształtem projektu,
d. przyjęcie projektu,
e. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siechnic dla obszaru objętego opracowanym projektem,
f. wdrożenie projektu – konstrukcja montażu finansowego i realizacja zadań gminy,
g. wdrożenie projektu – realizacja inwestycji finansowanych przez kapitał prywatnych.

2. Harmonogram prac (w miesiącach od pojęcia decyzji o ich uruchomieniu):
a. przygotowanie materiałów konkursowych i ogłoszenie konkursu – 3 miesiące od uruchomieniu proponowanego projektu,
b. konkurs architektoniczno-urbanistyczny i jego rozstrzygnięcie – 6 miesięcy,
c. praca Zespołu Architekta z Zespołem Burmistrza – 9 miesięcy,
d. przyjęcie projektu i jego zatwierdzenie – 3 miesiące,
3. zmiana planu przestrzennego – 12/18 miesięcy.
4. uruchomienie projektu – opracowanie projektów inwestycji publicznych, sprzedaż gruntów gminnych – 12/18 miesięcy,
5. modernizacja infrastruktury – do 60 miesięcy,
6. realizacja zabudowy przez kapitał prywatny – do 60 miesiecy.

3. Finansowanie całości projektu:
a. konkurs, prace projektowe i zmiana planu – koszt gminy (ok. 400 tys. zł),
b. promocja projektu – koszt gminy (ok. 100 tys. zł)
c. modernizacja infrastruktury – koszt gminy i jej jednostek (ok. 10 mln zł, w tym 2 mln zł wkładu deweloperów),
d. inwestycje deweloperów (ok. 500 mieszkań i 1000 metrów powierzchni usługowych – 80 mln zł).

Grzegorz Roman
Siechnice, styczeń 2018 roku

Obrazek

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Co budują na ul. Grabskiego?

Post autor: GRoman »

Uwaga do mapy.
Nie udało mi się zamieścić mapy z granicom obszaru proponowanego przeze mnie do do objęcia konkursem. Może to i lepiej. Każdy czytający post może sam je określić.
W moim wypadku obszar ten obejmował pas terenu o szerokości mniej więcej 200 metrów, którego środkiem biegł ciąg ulic Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa. W niektórych miejscach go poszerzam, na przykład o obszar wzdłuż ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.
Zakres przestrzenny jak i merytoryczny pozostawiam do dyskusji.
GRoman

ODPOWIEDZ