Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Rozwój Siechnic – nowe wyzwania.
Głowna oś komunikacyjna Siechnic (Stacja kolejowa – Rynek – Rondo na ul. Ciepłowniczej)

Tezy wyjściowe:

I. Siechnice dziś.
Siechnice to liczące ponad osiem tysięcy mieszkańców miasto. Jedno z najszybciej rozwijających się w Polsce. Uznane w opublikowanych w minionym roku wynikach badań Instytutu Geografii PAN za lidera wśród 900 małych polskich miast. Swoją pozycję zawdzięczające przyjęciu przed laty właściwej strategii rozwoju, determinacji mieszkańców i ich przywódców oraz skutecznemu wykorzystaniu sąsiedztwa Wrocławia.
Gwałtowny rozrost miasta, zarówno przestrzenny jak i ludnościowy, owocuje szeregiem zjawisk, których część niesie napięcia i konflikty. Właściwa odpowiedzi na te problemy jest każdorazowo wyzwaniem chwili. Do tej pory społeczność Siechnic reagowała na nie skutecznie. Tak było w przypadku:
- kryzysu gospodarczego przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego wieku,
- wyzwania powodzi 1997 roku i popowodziowej odbudowy,
- konieczności przekonania wszystkich mieszkańców gminy do korzyści wynikających z rozwoju miasta
- czy też zmiany siedziby gminy.
Podjęte we właściwym momencie decyzje. Takie jak:
- zakup gruntów pod budowę rynku i strefy gospodarczej (1993 rok),
- pełna prywatyzacja mienia komunalnego (1998 rok),
- budowa strefy gospodarczej (1999 rok),
- budowa rynku i ratusza (2002 rok),
- terenów sportowo-rekreacyjnych (1998 rok),
- budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia łączącej Siechnice z otoczeniem (1998 rok), rozbudowa bazy edukacyjnej (1998 i 2010 rok),
- budowie nowego ośrodka zdrowia (200 rok)
skutkują coraz wyższą jakością życia mieszkańców oraz poprawą dostępności do usług całej społeczności Gminy.

Miasto nie stoi jednak w miejscu.
Przed laty planowaliśmy je na dziesięć tysięcy mieszkańców. Dziś musimy te założenia zweryfikować. Zakładana budowa dwóch tysięcy nowych mieszkań została już wykonana z nawiązką. Ostrożne szacunki wskazują na możliwość realizacji kolejnych, co najmniej dwóch tysięcy nowych lokali mieszkalnych, a liczbę przyszłych mieszkańców miasta nakazują powiększyć do minimum dwunastu tysięcy.
Czy się z tą perspektywą zgadzamy czy też nie, nie ma to znaczenia, te mieszkania i tak powstaną. Gwarancją tego są znaczące powierzchnie gruntów pozostałych do zabudowy, zainteresowanie ich sprzedażą właścicieli oraz wola jaką przejawiają deweloperzy. Tego trendu nie jesteśmy w stanie zatrzymać, tym bardziej, iż opinia o naszym mieście jako doskonałym miejscu do zamieszkania jest powszechna.
W tych warunkach musimy zweryfikować część planów inwestycyjnych w takim kierunku, aby urządzenia komunalne oraz instytucje publiczne mogły sprostać zwiększonym potrzebom, zwiększonej populacji.
Już dziś tereny sportowe i centrum miasta spełniają te wymogi. W dobrym kierunku zmierzają planowane i realizowane inwestycje w oświacie, służbie zdrowia i ochronie środowiska. Główny problem to infrastruktura komunalna (w szczególności układ komunikacyjny) oraz ład przestrzenny i architektoniczny.
Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe zdecydowanie prawiły komunikację miasta z otoczeniem. Poprawie uległa również komunikacja wewnątrz miejscowości. Nie dały one jednak pełnej odpowiedzi na podstawowy dziś problem komunikacyjny miasta – ruch w układzie wschód-zachód.
Również w zakresie poprawy wizerunku miasta nastąpił zdecydowany postęp. Tereny wokół gimnazjum i rynek to chluba Siechnic. Wielu ich nam zazdrości. Jednak aby do nich dotrzeć trzeba wjechać w głąb naszej miejscowości, pokonując obszary o co najwyżej średniej architekturze.
Odpowiedzią na te dwa problemy winno być uporządkowanie kolejnego fragmentu miasta - jego głównej osi komunikacyjnej - ulic Szkolnej, Kościelnej i Jarzębinowej, łączących przyszłe centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej, rynek i centrum tzw. Osiedla (rondo na ul. Ciepłowniczej).

II. Osiągnięcia w budowie miasta.
W minionych latach Siechnice pokonały daleką drogę. Dzięki pomysłowości i konsekwencji mieszkańców Siechnice nadrobiły wiele zaległości i zaniedbań sięgających swoją genezą do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osiągnęły:
1. Wysoki poziom kreacji centrum miasta.
a. zakończono budowę podstawowych obiektów rynku (ratusz, pierzeje i plac rynku, plac kościelny),
b. trwają prace nad uruchomieniem budowy nowego ośrodka zdrowia (rozstrzygnięto konkurs, kończony jest projekt architektoniczny),
c. przyśpieszono realizację zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach rynku (ulice: Fieldorfa, Gimnazjalna, Henryka III, Zacisze),
d. zanotowano znaczący postęp przy budowie układu komunikacyjnego Centrum (pozostały do wykonania ulice: Fieldorfa, część ul. Henryka III),
e. zakończono prac przy parku Zacisze i terenach sportowych przy Gimnazjum,
f. dobiega końca proces zasiedlania wybudowanych w rynku i bezpośrednim otoczeniu lokali mieszkalnych,
g. następuje rozwój funkcji usługowych w rynku i bezpośrednim sąsiedztwie,
h. przygotowano koncepcję budowy gminnego Centrum Kultury.

2. Mocno zaawansowano proces porządkowania zabudowy Osiedla:
a. uzupełniono zabudowę w obrysie ulic: Jarzębinowa, Ciepłownicza, Osiedlowa,
b. zrealizowano na jego obrzeżach dwa nowe zespoły mieszkaniowe: firmy Milart (ulice Jarzębinowa/Staszica) i firmy Alfa Akt (ul. Staszica),
c. trwają prace nad uruchomieniem budowy nowego osiedla firmy Atom (ul. Staszica),
d. uzupełniono istniejący układ komunikacyjny (budowa ulic: Grabskiego i Sienkiewicza).
e. przystąpiono do budowy szkoły podstawowej (ul. Osiedlowa),
f. postępuje rozbudowa bazy usługowej: nowe lokale usługowe na zapleczu hotelu, nowe lokale gastronomiczne, rozbudowa Biedronki, budowa centrum usługowego przy ul. Opolskiej,
g. pierwszy nowy biurowiec w Siechnicach (firma ESV),
h. trwa zabudowa strefy gospodarczej oraz modernizacja siechnickiego ogrodnictwa (nowe szklarnie, stacja benzynowa, hotel, magazyny).

3. Zapoczątkowano procesu rewitalizacji tzw. „Starych Siechnic”:
a. wybudowano pierwsze nowoczesne obiekty mieszkalne (SM Energetyk - ulice Energetyczna i Szkolna, firma Atom - ul. Piastów Śląskich, Gmina – ul. Energetyczna),
b. rozpoczęto realizacje kolejnych budynków (fi9rma Arbet - ul. Energetyczna).
c. trwa budowa Centrum Obsługi Komunikacyjnej Siechnic: modernizacja istniejących obiektów stacji kolejowej Siechnice, budowa parkingu Park and ride, budowa siechnickiego centrum przesiadkowego (samochód-autobus-pociąg), modernizacja przyległego układu komunikacyjnego.
d. trwają prace projektowe nad miejscową przebudową układu komunikacyjnego (przebudowa skrzyżowań na ronda),
e. etapami realizuje się budowę nowych połączeń komunikacyjnych odciążających Centrum (ul. Henryka III do ul. Piastów Śląskich, łącznik ul. Polna – ul. Kwiatkowskiego, łącznik ul. Polna – ul. Kościuszki, itd.),
f. konsekwentnie modernizuje się oznakowanie pionowe i poziome układu komunikacyjnego miasta,
g. następuje korekta tras i poprawa częstotliwości połączeń komunikacji autobusowej i kolejowej.

III. Problemy Miasta.
1. Stare Siechnice (od stacji kolejowej do ul. Zacisze):
a. wizerunek,
b. funkcjonowanie obiektów publicznych (centrum przesiadkowe, szkoła, rynek i ratusz, kościół, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła),
c. rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach nie zabudowanych,
d. wyburzenia czy rewitalizacje,
e. obsługa komunikacyjna i parkingi,
f. nowe funkcje i przestrzenie usługowe,
g. system obszarów zielonych,
h. mała architektura,
i. podwórka i ogrody,
j. przyszłość ogrodów działkowych,
k. działalność gospodarcza (usługi i produkcja),
l. modernizacja elektrociepłowni,
m. wydolność infrastruktury,
n. połączenia komunikacyjne pomiędzy nową i starą częścią Siechnic,
o. połączenia komunikacyjne z osiedlem za rzeczką Szaluną (przebicie na południe ul. Piastów Śląskich i modernizacja ulic Wiosenna – Św. Krzyża).

2. Siechnice Osiedle (od ul. Zacisze do ronda na ul. Ciepłowniczej i dalej):
a. wizerunek,
b. funkcjonowanie obiektów publicznych (przedszkole, hotel, szkoła),
c. rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach nie zabudowanych,
d. problem dogęszczania zabudowy,
e. nowe funkcje i przestrzenie usługowe,
f. obsługa komunikacyjna,
g. problemy parkingowe,
h. system obszarów zielonych,
i. mała architektura,
j. należące do osób prywatnych przestrzenie wspólne,
k. wydolność infrastruktury,
l. połączenia komunikacyjne ze starymi Siechnicami,
m. połączenia komunikacyjne z nowym osiedlem powstającym za rzeczką Szaluną (przedłużenie na południe ul. Ciepłowniczej).

IV. Wyzwania głównej osi komunikacyjnej Siechnic.
Wykreowanie siechnickiej „Marszałkowskiej” poprzez zmianę wizerunku i umiejętne zszycie „nowych” i „starych” Siechnic:
a. zakończenie realizacji kluczowych obiektów komunalnych zlokalizowanych wzdłuż głównej osi komunikacyjnej (Centrum Przesiadkowe, Parking Park end Ride, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła, dzwonnica),
b. nowa architektura korytarza – obowiązująca linia zabudowy, gabaryty zabudowy, rodzaj zabudowy (pierzejowy?), likwidacja pustych przestrzeni, rewitalizacja, wyburzenia, place publiczne,
c. poprawa parametrów technicznych głównego korytarza komunikacyjnego i jego dostosowanie do obsługi pełnego spektrum ruchu (piesi, rower, samochód, autobus),
d. uspokojenie ruch (ronda zamiast progów, przystanek wiedeński na pomiędzy placem rynkowym i placem kościelnym),
e. mała architektura (przystanki autobusowe, ławki, lampy, znaki drogowe, systemy informujące, itd.),
f. poprawa jakości komunikacji publicznej w korytarzu,
g. miejsca postojowe i parkingi,
h. spójny wizerunek korytarza,
i. modernizacja podwórek oraz zabudowa w „drugim rzucie” (na zapleczu obiektów istniejących),
j. modernizacji systemu zieleń publicznej – park przy Centrum Przesiadkowym i skwer na placu przy skrzyżowaniu Szkolnej i 1-o Maja, skwer przy ul. Zacisze i park przy ul. Modrzewiowej),
k. wprowadzenie zieleni urządzonej w nowe miejsca (zieleń przy uliczna, posesje prywatne),
l. rewitalizacja części wspólnych,
m. nowe funkcje i miejsca usługowe,
n. dyfuzja „dobrych” wzorów na pozostały obszar Siechnic.
o. rozbudowa powiązań komunikacyjnych z otoczeniem (modernizacja starych i budowa nowych powiązań drogowych, systemy tras pieszych i rowerowych).

V. Metoda pracy.
Dialog Zespołu Burmistrza z zespołem architektów i wypracowanie spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistyczny rewitalizacji głównego korytarza komunikacyjnego Siechnic (mapa w załączeniu).
1. Etapy pracy:
a. powołanie Zespołu Burmistrza (7 do 9 członków),
b. konkurs na koncepcję modernizacji wybranego obszaru Siechnic (ulice szkolna, Kościelna, Jarzębinowa z kołnierzem),
c. praca Zespołu Burmistrza z wybranym architektem i jego zespołem nad ostatecznym kształtem projektu,
d. przyjęcie projektu,
e. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siechnic dla obszaru objętego opracowanym projektem,
f. wdrożenie projektu – konstrukcja montażu finansowego i realizacja zadań gminy,
g. wdrożenie projektu – realizacja inwestycji finansowanych przez kapitał prywatnych.

2. Harmonogram prac (w miesiącach od pojęcia decyzji o ich uruchomieniu):
a. przygotowanie materiałów konkursowych i ogłoszenie konkursu – 3 miesiące od uruchomieniu proponowanego projektu,
b. konkurs architektoniczno-urbanistyczny i jego rozstrzygnięcie – 6 miesięcy,
c. praca Zespołu Architekta z Zespołem Burmistrza – 9 miesięcy,
d. przyjęcie projektu i jego zatwierdzenie – 3 miesiące,
3. zmiana planu przestrzennego – 12/18 miesięcy.
4. uruchomienie projektu – opracowanie projektów inwestycji publicznych, sprzedaż gruntów gminnych – 12/18 miesięcy,
5. modernizacja infrastruktury – do 60 miesięcy,
6. realizacja zabudowy przez kapitał prywatny – do 60 miesiecy.

3. Finansowanie całości projektu:
a. konkurs, prace projektowe i zmiana planu – koszt gminy (ok. 400 tys. zł),
b. promocja projektu – koszt gminy (ok. 100 tys. zł)
c. modernizacja infrastruktury – koszt gminy i jej jednostek (ok. 10 mln zł, w tym 2 mln zł wkładu deweloperów),
d. inwestycje deweloperów (ok. 500 mieszkań i 1000 metrów powierzchni usługowych – 80 mln zł).

Grzegorz Roman
Siechnice, styczeń 2018 roku

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Uwaga o mapie.
Nie udało mi się zamieścić mapy z granicom obszaru proponowanego przeze mnie do do objęcia konkursem. Może to i lepiej. Każdy czytający post może sam je określić.
W moim wypadku obszar ten obejmował pas terenu o szerokości mniej więcej 200 metrów, którego środkiem biegnie ciąg ulic Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa (od stacji kolejowej Siechnice do ronda na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Ciepłowniczej). W niektórych miejscach obszar ten poszerzam, na przykład o teren wzdłuż ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.
Zakres przestrzenny jak i merytoryczny pozostawiam do dyskusji.
GRoman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Oświata na poziomie podstawowym w Siechnicach
(przyczynek do dyskusji)

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia drugiej szkoły podstawowej w Siechnicach dokonałem podsumowania wyników Egzaminów Końcowych w naszej „starej podstawówce” (Siechnice, ul. Szkolna 4) za lata 2012 – 2016. Analiza, została przygotowana na podstawie sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i oparta o obliczenie średniego wyniku egzaminacyjnego statystycznego ucznia osiągniętego z egzaminów w poszczególnych obszarach (język polski, matematyka, język angielski).

I. Średnie wyniki Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle średniego wyniku szkół w Gminie, Powiecie, Wrocławiu i Województwie w latach 2012/2016 w przeliczeniu %.

Obrazek

Wnioski

Średnie wyniki z Egzaminu Końcowego po szkole podstawowej stanowią ważną częścią punktacji w trakcie rekrutacji do kolejnego etapu kształcenia. Niestety wyniki absolwentów naszej szkoły podstawowej w każdym kolejnym roku były szczególnie niskie:
• Nasi uczniowie w każdym roku plasowali się na ostatnim miejscu tabeli.
• Szczególnie niebezpieczna jest luka pomiędzy naszymi uczniami a uczniami z innych szkół gminy i pobliskiego Wrocławia, która wynosi już prawie 17 %.

Konkluzja

Niska jakość kształcenia w naszej szkole podstawowej będzie miała poważny wpływ na szanse życiowe naszych dzieci. W obowiązującym do niedawna modelu kształcenia, na poziomie gimnazjalnym mógł zaistnieć proces korekty i poprawy wyników absolwentów szkół podstawowych. Taki model panował w Siechnicach. Przyzwoite gimnazjum w ciągu trzech lat ciężkiej pracy zdecydowanie „podciągało” uczniów w górę. Reforma zlikwidowała te możliwości. Jeśli nie podniesiemy jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej to ich uczniowie będą zmuszeni do ubiegania się o miejsca w mniej obleganych szkoła ponadpodstawowych, słabszych merytorycznie lub kształcących w mniej atrakcyjnych zawodach.


II. Średnie wyniki Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle szkól Gminy Siechnice w latach 2012/2016. W nawiasie miejsce w danym roku wśród szkół gminnych.Według zasady: szkoła o najwyższej średniej (najlepsza) - 5 pkt., szkoła o najniższej średniej (najsłabsza) - 1pkt).

Obrazek

* Suma miejsc z każdego roku. W nawiasie średnia miejsc za pięć lat. Szkoła z najwyższym wynikiem egzaminu 5 pkt., szkoła z najniższym 1 pkt.

Wnioski

Powyższe dane jeszcze mocniej wskazują na słabość edukacji na poziomie podstawowym w Siechnicach. Dotyczy to nie tylko porównań w układzie regionu czy powiatu, ale niestety również gminy. W kolejnych latach nasza szkoła zajmowała ostatnie albo przedostatnie miejsce w rankingu gminnym (3 razy ostatnie i 2 razy przedostatnie miejsce). Tylko dwukrotnie wyprzedzając szkołę w Kotowicach. Tabela wyraźnie wskazuje na dualizm w jakości kształcenia w szkołach naszej gminy. Mamy jedynie dwie dobre szkoły, o zbliżonych wynikach (w Żernikach Wrocławskich i Radwanicach), jedną szkołę aspirującą do ich osiągnięć (w Św. Katarzynie) oraz dwie bardzo słabe placówki (w Kotowicach i Siechnicach).

Konkluzja

Dotychczasowe wyniki kształcenia w szkole podstawowej w Siechnicach wskazują na potrzebę radykalnej kuracji. Jednostkowe działania typu zmiana dyrektora mogą się okazać niewystarczające. Dziwi to tym bardziej, iż wiele pracujących w tej placówce osób to dobrzy nauczyciele.

III. Średni wynik z Egzaminu Końcowego ucznia Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle szkół Wrocławia.

Obrazek

Średnio Szkoła Podstawowa w Siechnicach podstawówka, ze swoimi wynikami, zajmowałaby 74 na liście szkół we Wrocławiu.

Wnioski

Szczególnie niepokoi porównanie wyników SP Siechnice z wynikami szkół we Wrocławiu. Nasza szkoła ze swoim średnim wynikiem egzaminacyjnym wylądowałaby w przedostatniej dziesiątce szkół wrocławskich. Za nami są tylko szkoły specjalne (prawie wyłącznie). Nasze dzieci już na starcie edukacyjnym (szkoła podstawowa) tracą znaczący dystans do swoich rówieśników i trudno im później dystans ten zredukować. Praktycznie - tylko nieliczni, najbardziej pracowici, zdolni i zasobni finansowo (korepetycje) są w stanie konkurować na wyższych etapach kształcenia z młodzieżą wrocławską. Tych słabych wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej nie da się tłumaczyć stwierdzeniem - „taka jest młodzież w Siechnicach”. Przy znaczącym spadku wyników nauczania (spadek z 6 do 4 staniny), nie widać szans na przełom w jakości nauczania. Daleko nam do takich sukcesów jakie od lat są udziałem podstawówek, nauczycieli i rodziców w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich.

Konkluzje

• Od kilku lat kształcenie na poziomie podstawowym w Siechnicach tkwi w marazmie. Pomimo katastrofalnych wyników Szkoły Podstawowej z ul. Szkolnej 4, władze gminy nie wyciągnęły wniosków. nadal kieruje nią ta sama osoba. Jakkolwiek należy życzyć jej sukcesów, to trudno się ich spodziewać.
• Jedyną nadzieją na poprawę sytuacji w tej materii (jakości kształcenia na poziomie podstawowy w Siechnicach) jest tworzona na bazie likwidowanego Gimnazjum nowa, druga szkoła podstawowa. Oby im się udało!
• Jeśli im się nie powiedzie albo zainteresowana lepszym kształceniem rodzina nie będzie chciała ryzykować oddając dziecko do nowej placówki pozostaje jej jedno - aby zwiększyć szanse swego dziecka na dostanie się do „lepszej” szkoły ponadpodstawowej we Wrocławiu, jego kształcenie w którejś ze szkół we Wrocławiu, Radwanicach lub w Żernikach Wrocławskich.

GRoman
Ostatnio zmieniony piątek, 13 lipca 2018, 19:12 przez admin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zamiana tabel na obrazki ze względu na ograniczenia techniczne

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Znowu mi się rozsypało. Przepraszam za tabelki. Można je, choć z wysiłkiem odczytać. Jeśli by się Państwo nie chciali męczyć to można go znaleźć na forum Pana Korytki.
GRoman

[Tabele zostały zmienione na obrazki i już powinny wyświetlać się poprawnie - red.]

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Gimnazjum w Siechnicach – wyniki egzaminacyjne w 2018 roku!

Jak co rok, pozwoliłem sobie dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2017/2018 naszego gminnego gimnazjum w Siechnicach (Siechnice plus filia w Św. Katarzynie). Wyniki te prezentuję na tle wyników egzaminacyjnych w gimnazjach Powiatu Wrocławskiego, Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego. Analiza oparta została o sumę punktów otrzymanych na egzaminach przez poszczególnych uczniów. Zsumowałem punkty z języka polskiego, historii i WOS-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jednego z języków obcych (angielski w wersji podstawowej – najpopularniejszy na egzaminie).

TŁO OGÓLNE
Wyniki uczestników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych są w każdym wypadku lepsze od wyników ubiegłorocznych, choć wzrost średniej jest zróżnicowany. Największy przyrost
zanotował średni wynik absolwenta na Dolnym Śląsku – średnio każdy z nich poprawił wynik swego ubiegłorocznego kolegi aż o 10,9 pkt. Dobrze spisali się również absolwenci naszego siechnickiego gimnazjum – wzrost o 7, 9 pkt. (w ubiegłym roku zanotowali przyrost o 13,9 pkt.). Zbliżony wynik do naszej średniej osiągnęły gimnazja w Powiecie Wrocławskim. Gorzej wypadły w tym roku gimnazja we Wrocławiu – wzrost jedynie o 4,9 pkt. Pamiętać jednak należy, że przy ich dzisiejszym wyniku wzrost o każdy kolejny punkt to naprawdę duży wyczyn.

Średni wynik absolwenta gimnazjum:
1. Dolny Śląsk – w tym roku – 299,2 pkt. (w 2017 roku – 288,7 pkt., a w 2016 - 283,2 pkt.),
2. Powiat Wrocławski – w tym roku – 311,0 pkt. (w 2017 roku – 303,8, a w 2016 - 298,4),
3. Wrocław – w tym roku – 342,5 pkt. (w 2017 – 337,6, a w 2016 - 328,6),
4. Siechnice – w tym roku – 321,1 pkt. (w 2017 roku – 313,2, a w 2016 - 299,3).

W sumie absolwent naszego gminnego gimnazjum osiągnął wynik o ponad 2,5 % wyższy niż średni wynik w naszym gimnazjum w roku 2017. Kolejny rok zdecydowanie przewyższa on średni wynik w województwie - o 21,9 pkt. (w 2017 było to 23,9 pkt.). Również w stosunku do średniego wyniku w powiecie wrocławskim różnica wzrosła i wynosi już 11,1 pkt. na korzyść naszego ucznia (w roku 2017 było to 9,4 pkt.). Nadal jednak daleko naszym uczniom do wyników wrocławskich gimnazjalistów. W tym roku byli oni lepsi od naszych uczniów średnio o 21,4 pkt. Pozytywna jest natomiast tendencja, od kilku lat to różnica systematycznie się zmniejsz: w roku 2017 wynosiła ona 24,4 pkt., w roku 2016 - 29,3 pkt. a w roku 2015 aż 30,2 pkt.

SZCZEGÓŁY
Średnio z poszczególnych bloków egzaminacyjnych młodzież naszego gimnazjum osiągnęła następujące rezultaty (w skali 100 pkt.). W nawiasach wyniki z ubiegłorocznego egzaminu – 2017 roku:
1. Język polski – 69,6 pkt. (73,4 pkt.),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 67,1 pkt. (68,1); pow. wrocławskiego – 69,7 pkt. (72,8);
Wrocławia – 73,4 pkt. (75,3)
2. Historia i WOS – 60,7 pkt. (64,1),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 57,8 pkt. (55,0); pow. wrocławskiego – 60,7 pkt. (61,2); Wrocławia – 66,2 (66,9).
3. Matematyka – 56,8 pkt. (50,1),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 50,5 pkt. (47,0); pow. wrocławskiego – 53,3 pkt. (48,8); Wrocławia – 60,5 pkt. (58,8).
4. nauki przyrodnicze – 59,5 pkt. (53,9),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 55,1 pkt. (50,2); pow. wrocławskiego – 57,9 pkt. (53,1); Wrocławia – 63,3 pkt. (59,4),
5. język angielski podstawowy – 74,5 pkt. (71,7),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 68,7 pkt. (64,3); pow. wrocławskiego – 69,4 pkt. (67,9); Wrocławia – 79,1 pkt. (77,8).

Nasi gimnazjaliści osiągnęli lepsze wyniki w stosunku do ubiegłorocznych absolwentów naszego gimnazjum w trzech z pięciu bloków egzaminacyjnych. Spadek wyników dotyczył przedmiotów humanistycznych (język polski i historia z wosem). Cieszy zdecydowany wzrost wyników z matematyki i nauk przyrodniczych. Tych przedmiotów, które są preferowane w dzisiejszym systemie edukacyjnym i których wyniki decydują o przyjęciu do dobrej szkoły.
Nasi gimnazjaliści osiągnęli wyższe lub równe wyniki we wszystkich blokach egzaminacyjnych w stosunku do średniej w województwie i powiecie. Niestety w porównaniu z Wrocławiem we wszystkich blokach egzaminacyjnych nadal były to zdecydowanie niższe wyniki.

TŁO POWIATOWE
Na tle gimnazjów zlokalizowanych w powiecie wrocławskim nasze gimnazjum uplasowało się na 6 miejscu – na 18 szkół prowadzących klasy gimnazjalne (dwie placówki nie uczestniczą w rankingu – są to Ośrodki Wychowawcze gromadzące młodzież z poza gminy na terenie której się znajdują). W roku 2017 było to miejsce piąte.

Najlepsze 10 szkół prowadzących klasy gimnazjalne w naszym powiecie:
1. Bielany Wr. (G. Kobierzyce) – 369,4 pkt. (2017 rok 1 miejsce - 371,2 pkt.).
2. Kamieniec Wr. (G. Czernica) – 362,0 pkt. (2017 rok 2 miejsce - 365.5 pkt.).
3. Czernica (G. Czernica) – 342,2 pkt. (2017 rok 3 miejsce – 334,8 pkt.).
4. Wilczyce (Długołęka) – 326,1 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
5. Smolec (Kąty Wrocławskie) – 321,5 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
6. Siechnice (G. Siechnice) – 321,1 pkt. (2017 rok 5 miejsce – 313,2 pkt.).
7. Długołęka (G. Długołęka) – 309,4 pkt. (2017 rok miejsce 6 - 309,4 pkt.).
8. Chrząstawa (Czernica) – 310,3 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
9. Kobierzyce (Kobierzyce) – 309,6 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
10. Brzezia Łąka (Długołęka) – 309,3 pkt. (2017 rok miejsce 7 – 306,1 pkt.).

Tegoroczne wyniki egzaminu potwierdziły wieloletnia tendencję wśród gimnazjów powiatowych. Przybiera na sile proces ich różnicowania się. Te lepsze umacniają swoją pozycję. Stają się coraz lepsze. Fenomenem są placówki z gminy Czernica. Wszystkie trzy znalazły się w czołowej dziesiątce.
Nasze gimnazjum niestety nie poprawiło swojej pozycji wśród gimnazjów Powiatu Wrocławskiego. Jego wynik to jedynie dobra średnia. Do najlepszych absolwentów z gimnazjum w Bielanach brakuje naszym uczniom średnio aż 51,7 pkt.

SKALA STANINOWA
Analizując jakość kształcenia w poszczególnych placówkach w oparciu o skalę staninową dochodzi się do ciekawych wniosków. Pomimo wzrostu wyników jakość kształcenia nie uległa poprawie. Siedem najlepszych gimnazjów nie zanotowało wzrostu na skali staninowej. Nadal ich łączny wynik to 239 punktów.
Ostatnio sporo się dyskutuje nad tym, iż lepsze wyniki punktowe osiągane przez kolejne roczniki uczniów są nie tyle pochodną lepszego kształcenia, co obniżających się wymogów egzaminacyjnych.

Najlepsze szkoły Powiatu w skali staninowej:
1. Bielany Wr. (Kobierzyce) – suma stanin z pięciu egzaminów – 39 (spadek o 1 staninę).
2. Kamieniec Wr. (Czernica) – suma stanin – 38 (-1),
3. Czernica (Czernica) – suma stanin – 35 (bez zmian),
4. Wilczyce (Długołęka) – suma stanin – 33,
5. Smolec (Kąty Wr.) – suma stanin – 32,
6. Siechnice – suma stanin – 31 (bez zmian).
7. Długołęka (Długołęka) – suma stanin – 31 (+2),

Skala staninowa lepiej pokazuje drogę jaką musiałoby wykonać nasze gimnazjum aby dorównać do najlepszych.

RANKING GMIN
Porównując średnie wyniki gimnazjalistów w układzie całych gmin (my mamy jedno gimnazjum, niektóre gminy mają po kilka) nasza Gmina kolejny rok lekko poprawiła swoją pozycję, umacniając się na trzeciej pozycji.
Nadal pierwsze miejsce wśród gmin zajmuje Czernica. Jej przewaga nad kolejną gminą utrzymuje się na prawie nie zmienionym poziomie. Dziś jest to 18,8 pkt. (w roku 2017 było to 18,2 pkt., a w 2016 roku - 18,5 pkt.). Równie dobrą pracę widać w Gminie Kobierzyce. Cieszą postępy naszego gimnazjum, które zdecydowanie zbliżyło się do tej dwójki. Te drobne przetasowania nie mają jednak większego znaczenia. Ostatecznie jedynie absolwenci trzech szkół Powiatu (dwóch z Gminy Czernica i jednego z Gminy Kobierzyce) są w swej masie konkurować z absolwentami gimnazjów pobliskiego Wrocławia. U nas nadal są to pojedyncze osoby. Średnie wyniki poszczególnych gmin:

1. Gmina Czernica (średni wynik) – 346,5 pkt.
(w roku 2017 miejsce 1 – 344,8 pkt., w 2016 miejsce 1 - 332,9 pkt.).
2. Gmina Kobierzyce – 327,7 pkt
(w roku 2017 miejsce 2 – 326,6 pkt., w 2016 miejsce 4 – 300,5 pkt.).
3. Gmina Siechnice – 321,1 pkt.
(w roku 2017 miejsce ¾ - 313,2 pkt., w 2016 miejsce 5 – 299,3 pkt.).
4/5. Gmina Kąty Wrocławskie – 304,2 pkt.
(w roku 2017 miejsce ¾ - 313,2 pkt., w 2016 miejsce 2 – 306,5 pkt.).
4/5. Gmina Jordanów Śląski – 304,2 pkt.
(w roku 2017 miejsce 8 – 260,0 pkt., w 2016 miejsce 8 - 279,7 pkt.).
6. Gmina Długołęka – 303,2 pkt.
(w roku 2017 miejsce 6 – 290,2 pkt., w 2016 miejsce 3 - 301,7 pkt.).
7. Gmina Żórawina – 295,9 pkt.
(w roku 2017 miejsce 7 – 265,4 pkt., w 2016 miejsce 6 - 290,5 pkt.).
8. Gmina Sobótka – 288,1 pkt.
(w roku 2017 miejsce 5 – 301,8 pkt., w 2016 miejsce 7 - 288,3 pkt.).
9. Gmina Mietków – 260,3 pkt.
(w roku 2017 miejsce 9 – 256,3 pkt., w 2016 miejsce 9 - 274,3 pkt.).

TŁO WROCŁAWSKIE
Na koniec, jak każdego roku, proponuję porównanie średniego wyniku z egzaminu gimnazjalnego ucznia naszego gimnazjum ze średnimi wynikami uczniów podobnych szkół we Wrocławiu.
Na 68 wrocławskich szkół z klasami gimnazjalnymi (komunalne, prywatne, kościelne, społeczne, specjalne, itd) nasze gimnazjum ulokowało by się na 36 miejscu (w roku 2017 było to 32 miejsce, a w roku 2016 - 34). Pomimo poprawy średniego wyniku pozycja naszego gimnazjum się nie poprawiła. Oznacza to między innymi, że wśród wrocławskich szkół następuje wyraźne rozróżnienie na szkoły lepsze i szkoły gorsze. We Wrocławskich gimnazjach podobnie jak w naszym powiecie te najlepsze szkoły cały czas idą w górę. Te słabsze opadają w dół. Średniacy się nie liczą.
W tym nowo kształtującym się układzie nasze gimnazjum jest pośrodku. Powoli pnie się w górę, ale jego przyszły sukces (dołączenie do lepszej grupy szkół) nie jest przesądzony, tym bardziej, ze kończy się jego żywot. Jednak ten wieloletni wysiłek nie powinien zostać zaprzepaszczony.
Tym bardziej, że mamy jeszcze sporo do nadrobienia. W tym roku naszym absolwentom do absolwentów najlepszego wrocławskiego gimnazjum (przy Politechnice Wrocławskiej) zabrakło aż 131,1 pkt. (w roku 2017 było to -140,2 pkt). Jest to ponad 40 % punktów, które nasi absolwenci zdobyli.
Ciekawostką w tej informacji jest to, że Zespół Szkół Akademickich przy Politechnice Wrocławskiej, w którego skład wchodzi wspomniane gimnazjum zorganizowała od podstaw w ciągu czterech była vice dyrektor naszego siechnickiego gimnazjum.

WNIOSKI (do dyskusji):
1. Poziom kształcenia w naszym gimnazjum ustabilizował się i powoli pnie się w górę. Świadczą o tym wyniki w kolejnych latach (2015, 2016 i w 2017 roku). Tegoroczne wyniki potwierdzają tę prawidłowość.
2. Wśród gimnazjów funkcjonujących w Powiecie Wrocławskim zaczynamy się zaliczać do tych lepszych. Jednak te gimnazja, które oferują kształcenie na wyższym poziomie nadal wyraźnie od nas odstają.
3. Utrzymuje się dystans między naszym gimnazjum a dobrymi i najlepszymi gimnazjami we Wrocławiu. To porównanie (zwłaszcza z najlepszymi) wygląda tragicznie.
4. Oświata gimnazjalna we Wrocławiu wyraźnie się dzieli na dwie grupy.
Absolwenci czternastu wrocławski gimnazjów (w 2017 roku było ich 13, a w 2016 - 11) osiągnęło średni wynik poniżej 250 punktów (mniej niż 50 % punktów do zdobycia) .
Wśród najlepszych (tych które osiągnęły wynik powyżej 350 pkt. – tj. więcej niż 70 % punktów do zdobycia) znalazło się aż 25 gimnazjów (w 2017 było to 23 w 2016 było to 20 gimnazjów).
5. Poziom kształcenia w naszym gimnazjum nadal, pomimo poprawy, odbiega od oczekiwań mieszkańców.
6. W obowiązującym systemie rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych (duże znaczenie mają punkty egzaminacyjne) nasza młodzież ma bardzo ograniczone możliwości dostania się do dobrych szkół (np. do któregoś z najlepszych liceów – LO III, LO V, LO VII, LO VIII, LO IX, LO XII, LO XIV czy też do najlepszego w tym roku liceum przy Politechnice Wrocławskiej). Sukcesy pojedynczych uczniów nie powinny nam przesłaniać rzeczywistego obrazu.
7. Ze względu na słaby poziom kształcenia w szkole podstawowej w Siechnicach (w tym roku nie było sprawdzianu po szóstek klasie, ale nie ma żadnych przesłanek aby sytuacja uległa zdecydowanej poprawie) gimnazjum ma ograniczone możliwości nadrobienia powstałych wcześniej deficytów.
8. Gmina Siechnice finansuje nasze gimnazjum na wyższym poziomie niż finansuje swoje swoją oświatę (np. gimnazja) Wrocław (dane mogę udostępnić).
9. Potrzeba debaty publicznej nad zaistniałą sytuacją. Tym bardziej, ze gimnazja idą do likwidacji i oświata gminna będzie funkcjonować w oparciu o 8-letnie szkoły podstawowe. Potrzeba porządnie przygotowanego programu naprawczego obejmującego całość edukacji w Siechnicach (przedszkola, szkoły podstawowe) i konsekwencji w jego wdrażaniu. Kosmetyka już nie wystarczy.
10. Skala wdrażanych przez rząd zmian, działania władz naszej gminy (budowa nowej szkoły w Siechnicach) tym bardziej winny nas skłonić do poważnej dyskusji nad przyszłością edukacji naszych dzieci. Pełna odpowiedzialność za stan oświaty w każdej gminie spoczywa na barkach miejscowego Burmistrza i radnych Rady danej Gminy. Od tych osób należy oczekiwać publicznej refleksji nad zaistniała sytuacją. Osób kompetentnych w dziedzinie oświaty w naszym mieście jest sporo i nadal się osiedlają. Może warto aby miejscowe władze skorzystały z ich wiedzy.

G. Roman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Mieszkańcy Siechnic!

Zachęcam do wizyty na siechnickim cmentarzu. W ostatnich dniach zakończone zostały dwie poważne inwestycje na siechnickim cmentarzu: budowa sieci chodników oraz renowacja zabytkowej rzeźby - "Madonna z różami".
W bieżącym roku nasza parafia w dużej mierze zakończyła wieloletnie prace przy renowacji i modernizacji siechnickiego cmentarza. W minionych trzech latach m. in. dokonano pełnego remontu kaplicy, wymieniono ubikacje oraz wybudowanych zostało ponad 2 200 m2 chodników (tylko w bieżącym roku ponad 1 200 m2).
Ostatnim akordem było ustawienie krzyża na granicy starego i nowego cmentarza oraz renowacja rzeźby Madonny z Różami. Statua wykonana z piaskowca pochodzi z okresu międzywojennego. Prawdopodobnie została odkuta przez tego samego artystę, który był autorem krucyfiksu znajdującego się w położonej obok kaplicy cmentarnej. Jej renowacja była niezwykle utrudniona, w minionych latach została wielokrotnie pomalowana farbami olejnymi, które mocno wgryzły się w kamień.
Wspaniale odnowiona rzeźba będzie ozdobą naszego cmentarza. Będzie również doskonałym świadectwem naszego szacunku dla zastanego dziedzictwa kulturowego oraz o naszym smaku artystycznym.
Projekt:
budowa sieci chodników oraz renowacja rzeźby sepulkralnej" Madonna z różami". Cmentarz parafialny w Siechnicach.
Autorzy projektu: ks. Stanisław Stelmaszyk oraz Grzegorz Roman.
Wartość projektu: 174 tys. zł (150 tys. zł + 24 tys. złotych).
Finansowanie: Parafia Siechnice - 146 tys. zł, Rada Mieszkańców Siechnic - 28 tys. zł.

Wszystkim, którzy przyczynili się do udowy chodników i odnowy rzeźby - serdecznie Dziękujemy!!!
GRoman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Co dalej z naszą siechnicką wodą?

Minęło kilka dni od daty niedoszłego spotkania mieszkańców Siechnic z panem Burmistrzem na temat wody. Kolejnego spotkania, które zostało odwołane przez władze gminy (tak mnie poinformowano). Jestem trochę zdziwiony i mocno zaniepokojony faktem, iż sprawa na Fejsie budzi dość letnie uczucia. Moim zdaniem problem wody w Siechnicach to bardzo poważna sprawa. Ciągnie się ona od kilku lat. Naraża mieszkańców na spore koszty (zakup wody butelkowanej budowa prywatnych instalacji uzdatniających) oraz ma wpływ na ich zdrowie.

Wydaje się, że poważne kłopoty, które z nią ma nasza społeczność, poczynając od jej ilości, poprzez jej jakość, aż po cenę, to strategiczne wyzwanie dla miasta.

Przed kilku laty przewidując taki rozwój sytuacji, tj. poważny kryzys z dostawami wody w naszej gminie, zaproponowałem radykalne rozwiązanie. Zgłosiłem panu Burmistrzowi propozycję porozumienia się naszej Gminy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w sprawie dostaw wody i odbioru ścieków. Nasza gmina była wtedy tuż po wygraniu sporu o podatki z MPWiK, w wyniku którego wzrosły dochody o kilka milionów i otrzymaliśmy odszkodowanie; szykowała się do kolejnej sądowej batalii.

W szczegółach, w mojej propozycji wyglądało to tak, w wyniku umowy:

1. MPWiK we Wrocławiu przejmowało w całości ustawowe obowiązki gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków.

2. Cena dostarczanej wody i odbieranych ścieków miała być identyczna jak we Wrocławiu.

3. MPWiK miało również przejąć zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i ściekowej.

4. Władze naszej Gminy miały zlikwidować realizujący przekazywane zadania Zakład Gospodarki Komunalnej, a jego mienie (sieci, oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody, itd.) wnieść aportem do spółki MPWiK.

5. Gmina w wyniku wniesienia do MPWiK majątku gminnego ZGK miała stać się współwłaścicielem wodociągów wrocławskich.

6. Pozostała sporna kwota, o która zamierzały się sądzić z MPWiK władze naszej gminy, miała zostać poddana arbitrażowi.

7. Ustalone w wyniku arbitrażu odszkodowanie należne naszej gminie miało zostać przeznaczone na zakup dodatkowych akcji MPWiK.

W efekcie my mieszańcy mielibyśmy wodę tańszą, lepszą, w daleko większe ilości oraz tańsze ścieki. Z budżetu naszej gminy zniknęły by nakłady na rozbudowę sieci wodociągowych i sanitarnych, te wydatki przejęłoby MPWiK. Posiadane akcje w MPWiK stanowiły by majątek gminy oraz bardzo dobre zabezpieczenie bankowe lub w sprawach spornych z Wrocławiem.

Moja propozycja zgłoszona przed ostatnimi wyborami samorządowymi została jednak kategorycznie odrzucona. Jak zwykle z bardzo niewybrednymi komentarzami i stwierdzeniami.

Przypominam dziś o tej sprawie z dwóch powodów:

1. Ponieważ warto jest przypomnieć, iż były inne propozycje niż te które zostały zrealizowane.

2. Bo może po najbliższych wyborach samorządowych (we Wrocławiu na pewno będą nowe władze) ponownie pojawi się szansa na powrót do zgłoszonej przeze mnie propozycji.

Na dziesiątki lat rozwiązałaby ona problemy wodociągowo-ściekowe naszej społeczności.

Pamiętajmy - woda jest podstawą zdrowia nas i naszych dzieci!

Grzegorz Roman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Siechnice – 12 (a może 13) prac Herkulesa
(na najbliższe 5 lat i później)


Kocham Siechnice. To moje miasto. Czuję się za nie odpowiedzialny. Chcę tutaj żyć. Myślę, że to uczucie do Siechnic łączy wszystkich jego mieszkańców, wszystkich nas. Tych, którym podoba się miasto takie, jakim jest, ale też tych, którzy z miłości do Siechnic oczekują poprawek i zmiany.

Zbliżające się wybory samorządowe (listopad bieżącego roku) skłaniają do refleksji nad kondycją i przyszłością Siechnic. Miejscowości, która od kilkunastu lat znajduje się w czołówce najlepiej rozwijających się małych i średnich miast w Polsce. Określona w przyjętej przed ponad dwudziestu laty strategii Siechnic, swoista wizja miasta – satelity Wrocławia będącego jednak w pełni samodzielną miejscowością, której mieszkańcy korzystając z możliwości pobliskiej metropolii, toczą pełne satysfakcji życie, nie płacąc za nie wielkomiejskiej ceny, okazała się sukcesem.

Rozwój Siechnic oparty na balansie pomiędzy tworzonych miejscami pracy a realizowanym wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym, wsparty budową Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, w ciągu kilku lat doprowadził do podwojenia liczby mieszkańców. Ponad dwa tysiące młodych rodzin wybrało Siechnice jako miejsce realizacji swoich życiowych planów. I choć nadal większość z nich jest zadowolona z podjętej przed laty decyzji, to siechnicka codzienność powoli przestaje być kolorowa.

Miasto stanęło na rozdrożu. Dzisiejsze Siechnice są miastem relatywnie drogim, o stagnującej jakości życia. Wysiłki aktualnie rządzącej ekipy, w wielu punktach przynoszące mniej lub bardziej trwałe efekty, nie są w stanie zahamować negatywnych tendencji.

W Siechnicach zasada, że „ilość przechodzić w jakość (wyższą)” przestaje działać. Kolejne inwestycje, bez zdecydowanej poprawy funkcjonowania ulokowanych w nich instytucji, nie przyniosą trwałych efektów.
Siechnice potrzebują nowej perspektywy.

Dotychczasowa, oparta na szeroko rozumianych inwestycjach, powoli odchodzi w przeszłość. Nową, bardziej nakierowana na poprawę jakości życia, musimy dopiero wypracować. Zróbmy to wspólnie, odkładając na bok dotychczasowe animozje i podziały. Tylko jej powszechna akceptacja może zaowocować utrzymaniem dotychczasowych pozytywnych trendów.

Przedłożone poniżej propozycje są próbą odpowiedzi na nękające Siechnice problemy. Mam nadzieję, że skłonią do refleksji zarówno tych którzy władzę sprawują jak i tych, którzy startując w wyborach o tę władzę się ubiegają.

1. Edukacja.

Jakość wykształcenia rozstrzyga o perspektywach każdego młodego człowieka. Dbając o przyszłość naszych dzieci jesteśmy zobowiązani zadbać o wysoki poziom edukacji w naszym mieście. Myśląc o dzieciach nie powinniśmy zapominać o wymogu kształcenia permanentnego, którego potrzeba, niezależnie od wieku, dotyka każdego z nas.

Dlatego należy zdecydowane podnieść poziom kształcenia w placówkach oświatowych Miasta poprzez:
• Przyspieszenie i zakończenie procesów inwestycyjnych w siechnickiej oświacie:
 uruchomienie nowo budowanego obiektu oświatowego przy ul. Osiedlowej,
 modernizację ul. Osiedlowej i budowę przyszkolnego parkingu,
 budowę hali sportowej w placówce przy ul. Szkolnej.
• Utworzenie szkoły branżowej (docelowo z klasą licealną) i rozwój kształcenia dualnego.
• Przekształcenie Ogniska Muzycznego w Szkołę Muzyczną I Stopnia.
• Podniesienie nakładów na rozwój kadry nauczycielskiej (kształcenie, wyższe pensje, mieszkania dla nauczycieli, itd.).
• Zdecydowane powiększenie oferty edukacyjnej w placówkach m. in. poprzez:
 zwiększenie ilości zajęć dodatkowych (dodatkowe lekcje z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, historii, biologii i języków),
 bogatą ofertę kółek i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
 „obligatoryjne” zajęcia wyrównawcze,
 specjalny program zajęć dla dzieci bardzo zdolnych.
• Uruchomienie systemu zajęć i szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności osób dorosłych, na przykład w formie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Zdrowie.

Jakość opieki zdrowotnej jest jednym z podstawowych wyznaczników jakości życia danej społeczności. Ze względu na zbyt szczupłą powierzchnie i ubogą ofertę usług siechnicki ośrodek zdrowia nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Czynnikami ratującymi sytuacje zdrowotną Miasta są tworzące się gabinety prywatne oraz oferta pobliskiego Wrocławia. Nie jest to jednak sytuacja korzystana. Siechnice mają szansę stać się centrum usług zdrowotnych nie tylko dla naszej gminy ale i terenów ościennych (Gmina Czernica, część gmin: Żurawina i Oława, Wrocław-Księże).

Dlatego należy doprowadzić do:
• Powierzenia prowadzenia naszego Ośrodka Zdrowia wyspecjalizowanej firmie. Kilka ich funkcjonuje już we Wrocławiu, zarówno publicznych (Dolmed) jak i prywatnych (np. LUX MED, Medicover). Mając wiele szacunku i uznanie dla wysiłku pracowników naszego ośrodka zdrowia, to nie są oni w stanie zaoferować naszym mieszkańcom medycznego know-how na oczekiwanym przez nich poziomie.
• Budowy nowego obiektu dla siechnickiego Ośrodka Zdrowia, w którym znajdzie swoją siedzibę nie tylko gminny ZOZ, ale także lekarze i firmy prowadzące własną działalność medyczną. Koncentracja usług wpłynie korzystnie na sytuację pacjentów. Ograniczy ich koszty i oszczędzi czas. Umożliwi również poprawę wyposażenia ośrodka w sprzęt i urządzenia medyczne (efekt skali) oraz w nowe usługi (na przykład transportowe – Karetka).
• Pozyskania na rzecz obsługi mieszkańców miasta odpowiedniej kadry lekarzy specjalistów funkcjonujących częściowo na miejscu w Siechnicach, w części pod wskazanym wrocławskim adresem.
• Utworzenia przy ZOZ Siechnice Ośrodka Rehabilitacji.
• Wprowadzenie do szkół zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej:
 żywienie,
 higiena,
 zdrowy tryb życia,
 sport i rekreacja.

3. Bezpieczeństwo w mieście.

Na problem bezpieczeństwa w Siechnicach należy spojrzeć z dwóch perspektyw – kryminalnej i socjalnej. Specjaliści przestają zaliczać Siechnice do społeczności spokojnych. Poziom przestępczości kryminalnej jest jeszcze stosunkowo niski, a ich waga nie należy do najcięższych. Również kwestie socjalne nie obciążają jeszcze zbyt mocno naszej społeczności. Jednak dynamiczny rozwój miasta i masowy napływ nowych mieszkańców i gastarbaiterów powodują, iż problemy kryminalne i socjalne stanowią coraz większy fragment naszej rzeczywistości. Zarówno w odczuciu społecznym jak i w rzeczywistości stajemy się społecznością zagrożoną. Już dziś trzeba podjąć działania przygotowujące nas do trudniejszych czasów, które nadejdą.

Dlatego należy doprowadzić do:
• Przekazania na potrzeby Policji odpowiedniego obiektu na komisariat (budynku ZOZ-u przy ul. Kolejowej lub jednego z budynków likwidowanej elektrociepłowni).
• Przekształcenia istniejącego Posterunku w Siechnicach w całodobowy Komisariat Policji.
• Wypracowania programu stałej współpracy instytucji miejskich (np. przedszkola, szkoły, dom kultury) z Policją, mającej na celu ochronę dzieci i młodzieży przed oddziaływaniem środowisk przestępczych.
• Wdrożenia programów wsparcia dla rodzin zagrożonych.
• Likwidacji nieskutecznej Straży Miejskiej. Uzyskane oszczędności należy przekazać na potrzeby Policji (regularne zakupy sprzętu i wyposażenia).
• Pozyskania obiektu na nową remizę strażacką dla OSP Siechnice, na przykład poprzez adaptację remizy strażackiej na terenie likwidowanej elektrociepłowni.
• Powstania w Siechnicach Domu Opieki Społecznej, na przykład o charakterze prywatnym.
• Zorganizowania (może fundacja) Gminnego Domu Dziennego Pobytu, w którym m. in. osoby które nie powinny pozostawać bez opieki, będą mogły spędzić czas, gdy ich opiekunowi pracują.
• Konsekwentnego przestrzegania zasady, iż bezpieczeństwo ma priorytet w budowie i funkcjonowaniu infrastruktury publicznej:
 walka ze smrodem i gazami z oczyszczalni ścieków,
 priorytet pieszych na chodnikach - nawet kosztem zieleni przyulicznej,
 separacja ruchu rowerowego i samochodowego (budowa systemu ścieżek rowerowych),
 upłynnienie ruchu poprzez budowę rond na głównych skrzyżowaniach,
 odpowiedni system parkingowy.

4. Środowisko.


Żyjemy w czasach, w których doceniono wagę środowiska naturalnego. Siechnice, dzięki swojemu położeniu są w tej materii szczególnie uprzywilejowane. Właściwe wykorzystanie walorów przyrodniczych siechnickich lasów może dać miastu kolejny impuls rozwojowy.

Dlatego należy zadbać o:
• Siechnickie lasy czyste. Dzień Ziemi w Siechnicach winien być dniem powszechnego, organizowanego przez władze gminy, sprzątania naszych lasów, łąk i rzek.
• Siechnickie lasy dla rowerzystów i pieszych. Priorytetem zahamowanie dewastacji siechnickich lasów poprzez ograniczenie dostępu samochodami, kładami i motocyklami.
• Siechnickie lasy częścią Parku Krajobrazowego. Należy wrócić do projektu utworzenia pomiędzy Wrocławiem i Oławą (w międzyrzeczu Odry i Oławy) Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”.
• Zakończenie likwidacji hałdy popiołów po byłej hucie.
• Przeprowadzenie procesu likwidacji zamykanej EC „Czechnica” z poszanowaniem ekologicznych interesów mieszkańców Siechnic poprzez:
 zagospodarowania hałdy popiołów zalegającej przy elektrociepłowni „Czechnica”.
 skuteczne blokowanie wszelkich prób utrzymania w likwidowanej elektrociepłowni możliwości spalania - nawet frakcji pochodzenia biologicznego.
• Budowę nowych parków w mieście:
 park wzdłuż rzeczki Szaluna,
 park przy ul. Wiosennej,
 park na granicy z Groblicami (lasek przy ul. Opolskiej),
 zielone otoczenie nowej EC.
• Wspófinansowanie wysokiej jakości nasadzenia na posesjach wspólnotowych i prywatnych. Program Siechnice - miasto Ogród.
• Rozbudowę systemu małej retencji poprzez należyte utrzymanie istniejących i budowę nowych urządzeń melioracyjnych (kanałów, rowów i stawów).
• Skuteczne egzekwowanie na obszarze miasta norm i dobrych obyczajów w zakresie:
 czystości na posesjach,
 skażenia powietrza,
 uciążliwych zapachów,
 hałasu,
 prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach przewidzianych w planach przestrzennych do zamieszkiwania.

5. Urbanistyka i architektura


Jednym z najważniejszych źródeł sukcesu Siechnic ostatnich lat były odważne i konsekwentnie realizowane decyzje urbanistyczne i architektoniczne. Zastosowanie mechanizmu wzajemnego napędzania się budownictwa wielorodzinnego i budowy firm w siechnickiej strefie gospodarczej oraz wykreowanie centrum miasta (z rynkiem, ratuszem i układem zabudowy wielorodzinnej) stały się sukcesem na skalę kraju. Siechnice potrzebują kolejnych kroków zmierzających w podobnym kierunku.

Dlatego należy:
• Zorganizować konkurs na modernizację głównej osi komunikacyjnej miasta (ulice: Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa).
• Porządkować zabudowę tzw. „Osiedla” (teren na wschód od ul. Zacisze).
• Modernizować zabudowę tzw. „starych Siechnic” (obszar pomiędzy ulicami Opolską, Kolejową, Fabryczną i Piastów Śląskich):
 opracować precyzyjne plany zabudowy poszczególnych kwartałów ulic przy uwzględnieniu wysokich standardów zamieszkiwania zwłaszcza w zakresie zieleni i parkingów,
 doprowadzić do wyburzenia obiektów zdekapitalizowanych i powstania w ich miejsce nowych odpowiadających dzisiejszym standardom,
 zabudować tereny dziś nieaktywne.
• Przeprowadzić rewitalizację obiektów cennych historycznie i kulturowo (zabudowa byłego ZZD, stacja kolejowa, remiza strażacka, kaplica cmentarna, szachulcowe obiekty gospodarcze, wille i pojedyncze gospodarstwa rolne, itd.).
• Wypracować możliwą do finansowego udźwignięcia przez gminę (uzbrojenie), koncepcję zabudowy terenów na południe od rzeki Szaluny i powiązań tego obszaru z Centrum Siechnic.
• Zaproponować atrakcyjną dla sąsiadów Siechnic wizję zszywania się zabudowy poszczególnych miejscowości i utworzenia jednolitego obszaru miejskiego (Siechnice-Radwanice-Św. Katarzyna-Groblice).

6. Parkingi.

Szybki rozwój miasta i zagęszczenie jego zabudowy prowadzi do narastania problemów komunikacyjnych, w szczególności parkingowych. Te z kolei prowadzą do spadku atrakcyjności zamieszkiwania. Dlatego budowa nowoczesnego systemu parkingowego obejmującego całe Siechnice jest potrzebą chwili. Władze gminne muszą wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu przy wsparciu finansowym zainteresowanych grup mieszkańców i firm.

W tym celu należy doprowadzić do:
• Wypracowania i wdrożenia wieloletniego programu inwestycyjnego „Parkingi w Siechnicach”. Program ten winien:
 zawierać lokalizację wszystkich parkingów w mieście (istniejących i tych które mają powstać w przyszłości),
 ich parametry,
 właściciela,
 ustalać charakter każdego z parkingów,
 określać zasady korzystania z niego,
 wskazywać na zakres prac przewidywanych do wykonania,
 proponować źródła ich finansowania (deweloperzy, funkcjonujące na terenie miasta firmy i instytucje, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, indywidualni mieszkańcy, budżet gminy, środki wsparcia zewnętrznego).
• Wprowadzenia zasady, iż pod każdym nowym obiektem publicznym budowany jest parking podziemny.
• Wprowadzenia czasowej odpłatność, w wybranych obszarach miasta, w celu wymuszenia rotacji samochodów.

7. Budowa nowej elektrociepłowni.


Podjęcie decyzji o budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach jest wydarzeniem, które zdeterminuje rozwój naszego miasta w najbliższej dekadzie. Zmiana dotyczyć będzie nie tylko lokalizacji zakładu (teren po byłej Hucie „Siechnice”), ale również paliwa, które będzie tam używane (gaz). Musimy zmaksymalizować pozytywne skutki tej decyzji dla rozwoju miasta.

Dlatego należy:
• Wspierać procesy projektowania oraz budowy nowej EC, dbając o realizację interesów Miasta (m. in. zieleń, drogi i uzbrojenie komunalne).
• Zadbać o usunięcie hałdy popiołów poprodukcyjnych EC.
• Wziąć czynny udział w procesie nadania nowych funkcji wyłączanym z działalności obiektom funkcjonującej dziś EC „Czechnica”. Zdecydowanie artykułując potrzeby miasta w zakresie:
 likwidacji podziału na teren EC i miasto,
 włączenia infrastruktury EC (drogi i sieci) do infrastruktury miejskiej,
 przeznaczenia części obiektów na potrzeby publiczne takie na przykład jak: ośrodek zdrowia, dom kultury, biblioteka, komisariat, remiza strażacka, edukacja (szkoła branżowa, przedszkole), itd.,
 przeznaczenie części terenów i obiektów (lofty) na realizację funkcji mieszkaniowych,
 budowy nowych miejsc pracy,
 wykreowania miejsc dla start-upów.

8. Młodzież.


Od kilku lat w Siechnicach rocznie rodzi się powyżej 120 dzieci. Za 10 lat siechnicka młodzież (osoby liczące od 12 do 22 lat) będzie grupę liczącą co najmniej 2.000 osób. Wraz z młodzieżą z okolicznych miejscowości (kolejne 1000 osób) może stanowić dla naszej społeczności poważne wyzwanie. Jeśli się nią nie zajmiemy i nie stworzymy dla niej nowoczesnego i akceptowanego przez nią systemu spędzania czasu wolnego, nasza społeczność może mieć poważne problemy.

Dlatego należy w trybie pilnym:
• Wybudować lub pozyskać nowy obiekt dla siechnickiego Centrum Kultury (sala widowiskowo-koncertowa, biblioteka z mediateką, pracownie tematyczne – muzyka, plastyka, taniec, śpiew, multimedia, gry komputerowe i planszowe, itd.).
• Uruchomić tanią, prowadzoną przez samą młodzież klubokawiarnię.
• Bezpłatnie udostępnić młodzieży należące do Gminy obiekty sportu i kultury.
• Skłonić organizacje i instytucje działające na terenie miasta, aby w swojej ofercie programowej posiadały odpowiednie propozycje dla młodzieży.
• Uzależnić wysokość wsparcia z budżetu gminy (dla podmiotów zewnętrznych) od jakości i ilości propozycji dla młodzieży.
• Wprowadzić miejski kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, itp. respektujący interesy i gusta młodzieży.
• Podnieść jakość nauczania w szkołach.

9. Praca i czas wolny.

Lokalna oferta pracy oraz spędzania czasu wolnego w wielu wypadkach decyduje o decyzjach osiedleńczych. Tak jest równie w Siechnicach. Dobra lokalizacja na obrzeżu dużego kompleksu lasów porastających międzyrzecze Odry i Oławy, świetne obiekty sportowo-rekreacyjne, bliskość Wrocławia oraz dostępność miejsc pracy są magnesem przyciągającym do Siechnic. Te i podobne atuty miasta winny być dalej wzmacniane. Należy w dalszym ciągu rozwijać ofertę czasu wolnego zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym.

W tym celu należy doprowadzić do:
• Powstania nowych obiektów rekreacyjnych - przystanie wodne na Odrze w Utracie i Siechnicach (za śluzą nr 2).
• Przystosowania rzeki Oława (na całej długości) do spływów kajakowych (regularne czyszczenie koryta rzeki, miejsca do wyciągania i spuszczania kajaków, miejsca do nocnego biwakowania z ogniskiem).
• Wytyczenia i oznakowania szlaków turystycznych i spacerowych:
 hydrotechnicznego szlaku Odry,
 Europejskiego Szlaku Kulturowego (droga św. Jakuba),
 Żółtego Szlaku Turystycznego wokół Wrocławia,
 szlaków i ścieżek rowerowych,
 siechnickich ścieżek spacerowych (Atrakcji Turystycznych i Okólnej).
• Budowy kładek na rzece Oławie w celu skrócenia połączeń pieszych i rowerowych pomiędzy Siechnicami i Kotowicami (na przedłużeniach ul. Henryka III).
• Organizacji pól biwakowych (przy wieży widokowej w Utarcie i przy stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym w Siechnicach).
• Podwyższenia wieży widokowej w Utracie.
• Utworzenia miejsc wypoczynku i grilowania – Czarna Łacha, Junkers, przy Młynie, w okolicy Błękitnej Laguny,
• Budowy kompleksu Park Wodny „Siechnice” (otwarte kąpielisko i kryty basen).
• Rekreacyjnego zagospodarowania Błękitnej Laguny – ścieżki spacerowe, plaża, ławki, miejsce do grillowania, miejsce na ognisko, slip),
• Trwałego i hojnego (przy zachowaniu pełnej transparentność) dotowania z budżetu gminy inicjatyw i organizacji społecznych zajmujących się czasem wolnym mieszkańców.
• Pełnego udostępnienia mieszkańcom należących do gminy obiektów sportu, rekreacji i kultury.
• Dostosowania pracy instytucji gminnych (godziny otwarcia, kalendarz imprez, rodzaje wydarzeń) do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
• Uwzględnienia w rocznych planach wydarzeń kulturalny w mieście, organizowanych przez Gminne Centrum Kultury potrzeb i pasji mieszkańców (m. in. zajęcia i wydarzenia hobbystyczne).

10. Komunikacja i łączność

Dobre skomunikowanie (komunikacja i łączność) z otoczeniem jest kluczem do sukcesu każdej rozwijającej się społeczności. Dalszy rozwój Siechnic warunkuje jakość połączeń komunikacyjnych i łączności z pobliskim Wrocławiem. W tej materii miasto osiągnęło szereg sukcesów. To z Siechnic wyszła idea budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Jednak nadal sporo pozostało do zrobienia.

W dalszym ciągu należy:
• Zabiegać o poprawę połączeń drogowych z Wrocławiem poprzez:
 dokończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia,
 budowę mostu Wschodniego we Wrocławiu i jego połączenia z Siechnicami poprzez Trestno i Blizanowice,
 zmianę przebiegu drogi krajowej nr 94 na odcinku Siechnice – ul. Krakowska we Wrocławiu.
• Kontynuować prace przy poprawie komunikacji publicznej, w szczególności poprzez:
 zdecydowane zwiększenie liczby par pociągów na linii łączącej Siechnice ze stacją Wrocław Główny,
 zagęszczenie połączeń autobusowych z Wrocławiem poprzez uruchomienie linii łączącej Siechnice z Książem Małym (pętla tramwajowa),
 poprawę połączeń wewnątrz gminnych,
 zakończenie budowy centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej Siechnice.
• Opracować Masterplan Układu Drogowego Siechnic, w którym ostatecznie określimy przebiegi i parametry ulic i skrzyżowań w Mieście.
• Modernizować układ drogowy w oparciu o przyjęte założenia poprzez:
 poprawę parametrów istniejących ulic,
 budowę nowych dróg (przedłużenie ul. Ciepłowniczej do Prawocina, powiązanie nową ulicą ul. Piastów Śląskich z terenami za rzeczką Szaluna, połączenie ulic Henryka III i Polnej oraz ulic Polnej i Stawowej).
 poprawę bezpieczeństwa ruchu (ronda, światła, nowoczesny system oznakowania poziomego i pionowego),
 budowę systemu dróg rowerowych w mieści i na jego obrzeżach.
• Dostosowywać do rosnących potrzeb układ drogowy łączących Siechnice z miejscowościami ościennymi (Radwanice, Św. Katarzyna, Zębice Wrocławskie, Sulimów, Groblice).
• Wdrożyć program radykalnej poprawy łaczności w i z Siechnic poprzez:
 powszechny dostęp do szybkiego i bezpłatnego internetu na obszarze miasta (o szybkości ponad 100 Mb/s),
 pełne wdrożenie idei: E-administracja i Otwarty Urząd,
 podniesienie cyfrowych kompetencji mieszkańców miasta,
 wdrożenie idei smart city (zarządzanie ruchem, bezpieczeństwo, oświetlenie, powszechny dostęp do informacji publicznej, itd.).

11. Jakość usług.

Podstawowymi czynnikami warunkującym zdrowie jest jakość -spożywanej żywności oraz pitej wody. Sieć handlowa w Siechnicach jest jednym ze słabszych elementów układu gospodarczego miasta i opiera się na dwóch dyskontach firm: Biedronka i Dino. Zarówno gama oferowanych przez nie produktów jak i ich jakość nie należą do grupy towarowej z tzw. wyższej, a czasami i średniej półki. Z jeszcze trudniejszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku wody. Jej jakość jest zła i powszechnie krytykowana.

W tych warunkach należy:
• Sprzyjać firmom zamierzającym zainwestować w rozwój sieci handlowej Siechnic. Pozyskanie sklepu firmy Lidl winno być początkiem tego procesu. W dalszej kolejności należy zadbać o pojawienie się w mieście sklepów typu:
 „delikatesy”,
 „zdrowa żywność,
 kosmetyki i chemia,
 budownictwo i wyposażenie mieszkań.
• Wspierać rozwój usług gastronomicznych i hotelowych:
 kawiarnia,
 sala dla dużych imprez rodzinnych i okolicznościowych,
 dwu gwiazdkowy hotel.
• Zreorganizować targowisko. Trzeba wrócić do koncepcji sobotniego targu w rynku, opartego o stoiska w całości rozkładane i zwijane. Istniejący system stałych stoisk należy zlikwidować sprzedając je lub przenosząc w nowe miejsce, np. organizując plac targowy dla rolników w Żernikach Wrocławskich przy drodze wojewódzkiej nr 395.
• Sprzyjać osiedlaniu się firm świadczących usługi nowe na terenie Siechnic.
• Dostosowywać zapisy w planach przestrzennych oraz realizację inwestycji komunikacyjnych i infrastrukturalnych do potrzeb rozwijającej się sieci usługowej.
• Konsekwentnie działać na rzecz poprawy usług realizowanych przez instytucje i firmy nie należące do Gminy:
 komunikacja kolejowa,
 usługi pocztowe,
 dostawy mediów,
 jakość usług opiekuńczych, edukacyjnych i zdrowotnych.
• Dbać o wysoką jakość usług publicznych świadczonych przez firmy działające w imieniu lub na zlecenie gminy:
 w trybie pilnym należy podnieść jakość wody w siechnickich kranach. Musi ona posiadać „wrocławską jakość” oraz być dystrybuowana przy wrocławskiej cenie i w oczekiwanych przez odbiorcę ilościach. Jeśli gminny Zarząd Gospodarki Komunalnej nie jest w stanie sprostać tym wymogą, to należy zmienić dostawcę (na przykład na MPWiK Wrocław),
 doprowadzić do włączenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców i wszystkie działające na terenie miasta firmy,
 usprawnić system odbioru i utylizacji śmieci,
 wdrożyć programy: likwidacji smogu (ogrzewanie z elektrociepłowni, gaz, fotovoltaika, autobusy elektryczne), walki z hałasem oraz uciążliwościami zapachowymi.

12. Równy dostęp do mienia i usług publicznych.

Wszyscy członkowie naszej społeczności muszą mieć prawo do korzystania na jednakowych zasadach z mienia i usług publicznych. Należy konsekwentnie realizować zasadę równego do nich dostępu oraz tych samych zasad odpłatności. Gmina nie może konkurować z podmiotami prywatnymi działającymi na tym samym rynku, wykorzystując swoją pozycję.

Dlatego należy:
• Poprawić dostępność do usług, których organizacja leży w kompetencjach ustawowych Gminy (usługi publiczne).
• Wprowadzić jednolite zasady finansowania usług publicznych niezależnie od tego, czy świadczy je podmiot prywatny czy publiczny. Dość „konkursów”, w których w im gorszym świetle przedstawisz swoją rodzinę, tym masz większe szanse na tanie miejsce w gminnym żłobku.
• Ułatwić dostęp do usług realizowanych w Gminie punktowo (lekarz, biblioteka, edukacja, itp.).
• Dbać o właściwą relację pomiędzy ceną za usługę a jej rentownością.
• Konsekwentnie przestrzegać zasady równego dostępu do mienia gminnego. Mienie oddane do dyspozycji instytucji i organizacji społecznych musi być udostępniane na identycznych zasadach zarówno dla ich członków jak i osob do nich nie należących.
• Skutecznie zwalczać przypadki cwaniactwa i patologii w korzystaniu z usług publicznych (np. przy pobieraniu/wnoszeniu opłaty za bilety w autobusach).

13. Budżet Miasta.

Dziś nie znamy stanu finansów naszej gminy. Nawet szczegółowa analiza budżetu Miasta nie daje odpowiedzi na pytanie o stan zadłużenia Siechnic. Prócz znacznych kredytów zaciągniętych przez Gminę jest jeszcze poważne zadłużenie Siechnickiej Spółki Inwestycyjnej (SSI), której właścicielem jest Gmina. Nie wiemy, ile i które obiekty gminne zostały użyte jako zastaw pod te kredyty. O tym, że która według koncepcji Pana Burmistrza realizuje różne projekty. O tym, że sytuacja finansowa gminy nie jest najlepsza najlepiej świadczy tempo budowy nowej szkoły przy ul. Osiedlowej. Trzeba ograniczyć zbędne wydatki, rozbudowywać system dochodów miasta oraz wykorzystać możliwości inwestycyjne prywatnego biznesu. Szkoły czy domu kultury nikt nam nie wybuduje, ale dla wybudowania ośrodka zdrowia znajdziemy partnera w biznesie bez problemu. warunkuje jego pomyślność i rozwój.

Dlatego należy:
• Przeprowadzić audyt finansów gminy i jej jednostek (także spółek).
• Ograniczać zbędne koszty.
• Konsekwentnie zwiększać liczbę zadań gminnych realizowanych przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Dziś realizujemy w tym trybie zadania z zakresy usług cmentarnych, w części opiekuńczych (żłobki), edukacyjnych (przedszkola), komunalnych (odbiór i utylizacja śmieci, ciepłownictwo, komunikacja). Jutro możemy w podobnym trybie świadczyć np. usługi zdrowotne, opieki nad emerytami, itd.
• Rozwijać bazę podatkową, tj.:
o Wspierać wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe poprzez:
 odpowiednie planowanie przestrzenne,
 poprawę dostępu do mediów,
 budowę dróg,
 udostępnianie nowych terenów pod zabudowę,
 kreowanie nowych miejsc pracy,
 wysoką jakość życia mieszkańców pozytywnie wpływającą na decyzję o kupnie mieszkania w Siechnicach.
o Dążyć do dopełnienia istniejącej strefy gospodarczej oraz do wykreowania nowej, usytuowanej na miejscu likwidowanej hałdy popiołów po hucie „Siechnice” (ul. Kościuszki).
o sprzyjać budowie nowoczesnej gazowej elektrociepłowni na terenie po byłej hucie.
o Wspierać przeznaczenie część obiektów po likwidowanej EC „Czechnica” pod działalność gospodarczą, a część obiektów pozyskać na potrzeby Gminy.
o Wykreować modę na meldowanie się i płacenie podatku dochodowego w Siechnicach przez wszystkie osoby w nich mieszkające.
• Sprzyjać przejęciu na własność siechnickich ogródków działkowych przez uprawiających je mieszkańców miasta.
• Dbać o utrzymanie zagrożonej integralności terytorialnej gminy Siechnice.

Siechnice, 20. września 2018 roku
Grzegorz Roman
przy współpracy
Miłosz Roman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Gimnazjum w Siechnicach – wyniki egzaminacyjne w 2019 roku.

Jak co rok, pozwoliłem sobie dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2018/2019 naszego gminnego gimnazjum w Siechnicach (Siechnice plus filia w Św. Katarzynie). To już ostatni tego typu raport, gimnazja odchodzą do historii naszej edukacji.

Wyniki naszego gimnazjum prezentuję na tle wyników egzaminacyjnych w gimnazjach Powiatu Wrocławskiego, Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego. Analiza oparta została o sumę punktów otrzymanych na egzaminach przez poszczególnych uczniów. Łącznie uczeń mógł zdobyć 500 pkt. - po 100 pkt. z każdego przedmiotu. Zsumowałem punkty z języka polskiego, historii i WOS-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jednego z języków obcych (angielski w wersji podstawowej – zdecydowanie najpopularniejszy na egzaminie).

TŁO OGÓLNE

Wyniki uczestników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych są prawie w wypadku każdym wypadku gorsze od wyników ubiegłorocznych, choć spadek średnich w poszczególnych szkołach jest zróżnicowany. Wysoki spadek zanotował średni wynik absolwenta na Dolnym Śląsku – średnio tegoroczny absolwent gimnazjum osiągnął wynik o (- 20,8 pkt.) niższy od swego ubiegłorocznego kolegi. Jeszcze gorzej spisali się absolwenci siechnickiego gimnazjum – spadek wyniku aż o (- 21,8 pkt.). Wysokie spadki średniego wyniku absolwenta odnotowały również gimnazja wrocławskie – średnio o (- 18,4 pkt.) oraz gimnazja powiatu wrocławskiego (- 17,4 pkt.).
Decyzja o likwidacji gimnazjów podjęta przed trzema laty wyraźnie zaważyła na osiągnięciach egzaminacyjnych ostatniego rocznika ich absolwentów. Szkoda tylko, że spadek tych wyników tak dotkliwie uderzył w naszą młodzież. Spadek, aż o (- 4,4 pkt.) wyższy niż średni spadek w powiecie i o (- 3,4 pkt.) wyższy niż we Wrocławiu jeszcze bardziej pogorszy szanse naszych absolwentów na dobrą szkołę średnią.

ŚREDNI WYNIK EGZAMINACYJNY ABSOLWENTA GIMNAZJUM w 2019 roku:

Dolny Śląsk 299,2 pkt (2018 rok) 278,9 pkt (2019 rok)
Powiat Wrocławski 311,0 pkt (2018 rok) 293,6 pkt (2019 rok)
Wrocław 342,5 pkt (2018 rok) 324,1 pkt (2019 rok)
Siechnice 321,1 pkt (2018 rok) 299,3 pkt (2019 rok)

SZCZEGÓŁY

Średnio z poszczególnych bloków egzaminacyjnych młodzież naszego gimnazjum osiągnęła następujące rezultaty (w skali od O do 100 pkt z przedmiotu).
1. Język polski – 69,2 pkt. (69,6 pkt w 2018 roku),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 61,3 pkt. (67,1); pow. wrocławskiego – 66,3 pkt. (69,7);
Wrocławia – 68,7 pkt. (73,4)
2. Historia i WOS – 59,5 pkt. (60,7 w 2018 roku),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 58,0 pkt. (57,8); pow. wrocławskiego – 60,8 pkt. (60,7); Wrocławia – 65,8 (66,2).
3. Matematyka – 47,3 pkt. (56,8 w 2018 roku),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 41,2 pkt. (50,5); pow. wrocławskiego – 44,1 pkt. (53,3); Wrocławia – 53,1 pkt. (60,5).
4. nauki przyrodnicze – 52,0 pkt. (59,5 w 2018 roku),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 49,0 pkt. (55,1); pow. wrocławskiego – 51,2 pkt. (57,9); Wrocławia – 57,6 pkt. (63,3),
5. język angielski podstawowy – 71,2 pkt. (74,5 w 2018 roku),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 68,9 pkt. (68,7); pow. wrocławskiego – 71,2 pkt. (69,4); Wrocławia – 78,9 pkt. (79,1).

Nasi gimnazjaliści osiągnęli niższe wyniki w stosunku do ubiegłorocznych absolwentów naszego gimnazjum ze wszystkich pięciu bloków egzaminacyjnych. Szczególnie wysoki spadek wyników dotyczył matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Tych przedmiotów, które są preferowane w dzisiejszym systemie edukacyjnym i których wyniki decydują o przyjęciu do dobrej szkoły.
Jednocześnie nasi gimnazjaliści osiągnęli wyższe lub równe wyniki prawie we wszystkich blokach egzaminacyjnych w stosunku do średniej w województwie i powiecie. Niestety w porównaniu z Wrocławiem we wszystkich blokach egzaminacyjnych nadal były to zdecydowanie niższe wyniki.

TŁO POWIATOWE

Na tle gimnazjów zlokalizowanych w powiecie wrocławskim nasze gimnazjum uplasowało się na 7 miejscu – na 18 szkół prowadzących klasy gimnazjalne (dwie placówki nie uczestniczą w rankingu – są to Ośrodki Wychowawcze gromadzące młodzież z poza gminy na terenie której się znajdują). W roku 2017 było to miejsce szóste.

Najlepsze 10 szkół prowadzących klasy gimnazjalne w naszym powiecie:

1. Bielany Wr. (G. Kobierzyce) – 346,2 pkt. (2018 rok 1 miejsce - 369,4 pkt.).
2. Kamieniec Wr. (G. Czernica) – 333,3 pkt. (2018 rok 2 miejsce - 362.0 pkt.).
3. Czernica (G. Czernica) – 331,4 pkt. (2018 rok 3 miejsce – 342,2 pkt.).
4. Siedlec Trzebnicki (Długołęka) – 319,8 pkt. (2018 rok poza pierwszą dziesiątką).
5. Wilczyce (Długołęka) – 314,9 pkt. (2018 rok 4 miejsce 326,1 pkt.).
6. Smolec (Kąty Wrocławskie) – 308,6 pkt. (2018 rok 5 miejsce – 321,5 pkt.).
7. Siechnice (G. Siechnice) – 299,3 pkt. (2018 rok 6 miejsce – 321,1 pkt.).
8. Łozina (Długołęka) – 295,0 pkt. (2018 rok poza pierwszą dziesiątką).
9. Jordanów (G. Jordanów Śląski) – 292,7 pkt. (2018 rok poza pierwszą dziesiątką)
10. Długołęka (G. Długołęka) – 292,0 pkt. (2018 rok miejsce 7 - 309,4 pkt.).

Tegoroczne wyniki egzaminu potwierdziły wieloletnia tendencję wśród gimnazjów powiatowych. Te dobre mimo lekkich strat nadal pozostają najlepsze. Nasze gimnazjum nie poprawiło swojej pozycji wśród gimnazjów Powiatu Wrocławskiego. Jego wynik to jedynie powiatowa średnia.
Ostatecznie jedynie absolwenci trzech szkół Powiatu (dwóch z Gminy Czernica i jednego z Gminy Kobierzyce) są w swej masie w stanie konkurować z absolwentami gimnazjów pobliskiego Wrocławia. W Siechnicach są to nadal pojedyncze osoby.

RANKING GMIN

Porównując średnie wyniki gimnazjalistów w układzie całych gmin (my mamy jedno gimnazjum, niektóre gminy mają ich po kilka) pozycja naszej Gminy pozostała niezmienna. To III miejsce w naszej lokalnej lidze powiatowej.
Nadal pierwsze miejsce wśród gmin zajmuje Czernica. Jej przewaga nad kolejną gminą utrzymuje się na wysokim poziomie. Dziś jest to już 24,8 pkt. (w roku 2018 było to 18,2 pkt.). Równie dobrą pracę widać w Gminie Kobierzyce.

Średnie wyniki poszczególnych gmin:

1. Gmina Czernica (średni wynik) – 322,1 pkt. (w roku 2018 miejsce 1 – 346,5 pkt.).
2. Gmina Kobierzyce – 297,3 pkt (w roku 2018 miejsce 2 – 327,7 pkt.).
3. Gmina Siechnice – 299,3 pkt. (w roku 2018 miejsce 3 - 321,1 pkt.).
4. Gmina Długołęka – 297,7 pkt. (w roku 2018 miejsce 6 – 303,2 pkt.).
5. Gmina Jordanów Śląski -292,7 pkt. (w roku 2018 miejsce 4/5 -304,2).
6. Gmina Kąty Wrocławskie – 287,4 pkt. (w roku 2018 miejsce 4/5 - 304,2 pkt.).
7. Gmina Żórawina – 274,8 pkt. (w roku 2018 miejsce 7 – 295,9 pkt.).
8. Gmina Sobótka – 249,9 pkt. (w roku 2018 miejsce 8 – 288,1 pkt.).
9. Gmina Mietków – 238,2 pkt. (w roku 2018 miejsce 9 – 260,3 pkt.).

TŁO WROCŁAWSKIE

Na koniec, jak każdego roku, proponuję porównanie średniego wyniku z egzaminu gimnazjalnego ucznia naszego gimnazjum ze średnimi wynikami uczniów podobnych szkół we Wrocławiu.
Na 71 wrocławskich szkół z klasami gimnazjalnymi (komunalne, prywatne, kościelne, społeczne, specjalne, dla dorosłych, itd) nasze gimnazjum ulokowało by się na 36 miejscu (w roku 2018 było to również 36 miejsce). Mając na uwadze znaczne zwiększenie liczby szkół gimnazjalnych można by sądzić, że jest to sukces i poprawa pozycji. Jednak do najlepszego wrocławskiego gimnazjum (Gimnazjum w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej) dystans uległ znacznemu wydłużeniu. Dziś jest to już średnio 157,9 pkt. na ucznia (w 2018 roku było to 131,1 pkt.).
Bez zmian pozostaje konkluzja, że te najlepsze szkoły cały czas idą w górę, a te słabsze opadają w dół. Średniacy coraz mniej się liczą we współczesnej oświacie.

WNIOSKI (do dyskusji):

Tym razem trudno pokusić się o stawianie wniosków do ewentualnej dyskusji. Likwidacja gimnazjów zamyka ich historię (przynajmniej na jakiś czas).
Nasze gimnazjum, choć mieliśmy do niego wiele uwag i pretensji przyzwoicie spełniało swoją rolę. Wyrównywało szanse oraz stymulowało uczniów do większego wysiłku edukacyjnego. Ten poziom kształcenia był na pewno wyższy w Siechnicach niż poziom podstawowy.
Znikniecie gimnazjum, w kontekście słabych wyników kształcenia na poziomie podstawowym, tym mocniej stawia pytania o przyszłość edukacji naszych siechnickich dzieci.

G. Roman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

WYNIKI EGZAMINU KOŃCOWEGO W SIECHNICKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019

Na stronach internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ukazały się wyniki tegorocznego sprawdzianu dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych.
Jak co rok przedstawiam Państwu analizę wyników absolwentów szkół z Siechnic, w odniesieniu do podobnych szkół w Województwie Dolnośląskim, Powiecie Wrocławskim, Wrocławiu i naszej Gminie. W tym roku, po raz pierwszy mamy w Siechnicach dwie szkoły. W rankingu pokazuje ich wyniki oddzielnie oraz w tym roku wyjątkowo połączone (wspólny średni wynik absolwenta siechnickich szkół).

OŚWIATA NA POZIOMIE GMINY

W minionych trzech latach, w wyniku zmian w oświacie przeprowadzonych przez rządzącą Polską koalicją PIS-u nastąpiła dość znacząca reorganizacji systemu nauczania. Likwidacji uległy gimnazja a nauczanie w szkole podstawowej zostało wydłużone do 8 lat. System oświaty polskiej wrócił w ten sposób do modelu, który obowiązywał w Polsce w ostatnich latach rządów komunistycznej PZPR.
Innym skutkiem przeprowadzonej reorganizacji nauczania podstawowego w Polsce był brak egzaminów końcowych po szkole podstawowej w latach 2017 i 2018. Egzamin w bieżącym roku jest więc pierwszym po trzech latach sprawdzianem wiedzy i możliwości uczniów po szkole podstawowej.
Przeprowadzone przez Rząd zmiany wymusiły reorganizację oświaty na terenie naszej gminy. W tym roku znikło siechnickie gimnazjum. W to miejsce władze gminne utworzyły drugą szkołę podstawową. W uproszczeniu: w budynku przy ul. Szkolnej 4 działa „”stara podstawówka” dziś oznaczona jako „Szkoła Podstawowa nr 2”, a w budynku przy ul. Świerczewskiego 40/4 „nowa podstawówka” oznaczona jako „Szkoła Podstawowa nr 1”. Teoretycznie szkoła nr 1 została utworzona na bazie likwidowanego siechnickiego gimnazjum. Teoretycznie, gdyż w okresie przejściowym (przed podziałem), obie szkoły działały jako jedna placówka pod kierunkiem Dyrektor Podstawówki z ul. Szkolnej i to Pani Dyrektor miała decydujący wpływ na rozdział i organizację obu szkół.

WYNIKI EGZAMINU 2019 ROKU NA POZIOMIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIECHNICACH

Analiza oparta została o obliczenie sumy wyników egzaminacyjnych każdego ucznia szkoły podstawowej osiągniętych w poszczególnych obszarach sprawdzianu (język polski, matematyka, język angielski) oraz wyliczenie średniej dla danej szkoły. Maksymalnie uczeń mógł zdobyć 300 pkt. Wyniki obu siechnickich podstawówek (szkoły nr 1 i nr 2) w większości tabel zostały zsumowane. Zabieg ten został dokonane z dwóch powodów: merytorycznych wymogów tabel oraz z faktu, iż kończący je absolwenci są tak naprawdę uczniami jednej szkoły – „starej” szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 4 (dziś szkoła nr 2). Absolwenci nowej szkoły podstawowej (nr 1) uczęszczali do niej przez co najmniej 6 lat i tylko przez lata (w klasie 7 i 8) spędzili w nowej szkole.

Średnie wyniki Sprawdzian 2019 rok na poziomie jednostek samorządowych (dla porównania w nawiasie wynik z egzaminu 2016).

1. Średni wynik w szkołach Dolnego Śląska – 164,7 pkt. (2016 - 194,0 pkt.),
2. Średni wynik szkół w Siechnicach – 171,7 pkt. (2016 -183,2 pkt.),
3. Średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 184,9 pkt. (2016 - 205,5 pkt.),
4. Średni wynik w szkołach naszej Gminy – 185,5 pkt. (2016 - 209,8 pkt.),
5. Średni wynik w szkołach Wrocławia – 197,9 pkt. (2016 – 222,5 pkt).

Nasi absolwenci ze swoim średnim wynikiem 171,7 pkt. ulokowali się poniżej średniej w powiecie wrocławskim o (–13,2 pkt.). W stosunku do Wrocławia ta różnica rośnie i wynosi już (–26,2 pkt.).
Niepokojącym zjawiskiem jest również różnica punktowa pomiędzy średnim wynikiem absolwenta siechnickiej podstawówki a średnik wynikiem absolwentów wszystkich szkół naszej gminy. Jest ona również wysoka (– 13,8 pkt.).
Dane te są trudne do akceptacji. Ich analiza wskazuje na dwa groźne zjawiska, niski poziom nauczania w naszych siechnickich szkołach podstawowych oraz nikłe szanse naszych absolwentów na dostanie się do bardziej renomowanych szkół we Wrocławiu. W konfrontacji z wynikami uczniów na poziomie pozostałych jednostek samorządowych, poza nielicznymi wyjątkami, nasi uczniowie są bez szans, zwłaszcza przy tegorocznym, podwójnym roczniku.

Nasi uczniowie najwięcej punktów do swych rówieśników z innych szkół stracili podczas tegorocznych egzaminów z:

1. Język Polski:
a) średni wynik w szkołach Dolnego Śląska – 61,2 pkt.
b) średni wynik w szkołach w Siechnicach – 62,0 pkt.
c) średni wynik w szkołach naszej Gminy – 64,3 pkt.
d) średni wynik szkołach w Powiecie Wrocławskim – 66,5 pkt.
e) średni wynik w szkołach Wrocławia – 69,4 pkt.

2. Matematyka:
a) średni wynik w szkołach Dolnego Śląska – 43,5 pkt.
b) średni wynik w szkołach Siechnic – 45,9 pkt.
c) średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 51,3 pkt.
d) średni wynik w szkołach naszej Gminy – 52,0 pkt.
e) średni wynik w szkołach Wrocławia – 56,3 pkt.

3. Język angielski:
a) średni wynik w szkołach Dolnego Śląska – 60,0 pkt.
b) średni wynik w szkołach w Siechnicach – 63,9 pkt.
c) średni wynik w szkołach w Powiecie Wrocławskim – 67,1 pkt.
d) średni wynik w szkołach naszej Gminy – 69,2 pkt.
e) średni wynik w szkołach Wrocławia – 72,2 pkt.

Przedstawione powyżej wyniki wyraźnie wskazują, iż uczniowie naszych podstawówek osiągają słabe wyniki ze wszystkich obszarów (przedmiotów) egzaminacyjnych. A już szczególnie słabe w matematyce. Dobrze natomiast wypadają uczniowie z naszej Gminy i to pomimo fakty, iż wyniki uczniów z Siechnic wliczają się do ich średniej.

Wyniki szkół w gminie Siechnice

Średnie wyniki egzaminacyjne w poszczególnych szkołach gminy Siechnice:
1. Szkoła w Żernikach Wr. – 221,8 pkt.
2. Szkoła w Św. Katarzynie – 184,5 pkt.
3. Szkoła nr 1 w Siechnicach – 175,9 pkt.
4. Szkoła w Kotowicach – 171,7 pkt.
5. Szkoła w Radwanicach – 171,5 pkt.
6. Szkoła nr 2 w Siechnicach – 165,5 pkt.

Powyższe dane jeszcze mocniej uwypuklają słaby wynik siechnickich szkół podstawowych na tle średniej szkół naszej Gminy. Co prawda w tym roku nasza „lepsza” podstawówka zajęła 3 miejsce wśród gminnych szkół, ale już wyniki tej „słabszej” jest wyjątkowo zły..

NASZE GMINNE PODSTAWÓWKI NA TLE SZKÓŁ W POWIECIE WROCŁAWSKI

Porównując średnie wyniki szkół podstawowych w układzie całych gmin nasza Gmina lokuje się na słabym piątym miejscu wśród dziewięciu gmin powiatu wrocławskiego:

1. Gmina Czernica – 207,2 pkt. (2016 - 2 miejsce).
2. Gmina Kobierzyce – 193,1 pkt. (2016 - 1 miejsce).
3. Gmina Długołęka – 189,1 pkt. (2016 - 3 miejsce).
4. Gmina Kąty Wr. – 187,5 pkt. (2016 – 6 miejsce).
5. Gmina Siechnice – 185,5 pkt. (2016 – 4 miejsce).
6. Gmina Sobótka – 171,0 pkt. (2016 - 8 miejsce). 7. Gmina Żórawina – 153,1 pkt. (2016 - 5 miejsce).
8. Gmina Jordanów Śl. – 151,3 pkt. (2016 – 7 miejsce).
9. Gmina Mietków – 134,0 pkt. (2016 - 9 miejsce).

Tegoroczny słaby wynik sprawdzianu odbił się też na pozycji naszej podstawowej oświaty w Powiecie Wrocławskim. W ostatnich kilku latach zajmowaliśmy ¾ miejsce. W tym roku spadliśmy na piątą pozycję.
Jak co rok liderzy tego rankingu są ci sami - to Czernica i Kobierzyce. Szczególnie ciekawym zjawiskiem jest oświata w gminie Czernica. Zdecydowanie najlepsza w Powiecie Wrocławskim zarówno na poziomie podstawowym, jak i gimnazjalnym. Wytrzymująca konkurencję szkół wrocławskich.

Szkoły podstawowe w układzie Powiatu Wrocławskiego.

Najlepsze szkoły podstawowe w powiecie:
1. SP Kamieniec Wr. (G. Czernica) – 224,7 pkt.
2. SP Żerniki Wr. (G. Siechnice) – 221,8 pkt.
3. SP Bielany Wr. (G. Kobierzyce) – 218,7 pkt.
4. SP Kiełczów (G. Długołęka) – 216,0 pkt.
5. SP Tyniec Mały (G. Kobierzyce) – 214,1 pkt.
6. SP Ratowice (G. Czernica) – 212,1 pkt.
7. SP Wysoka (G. Kobierzyce) – 206,9 pkt.
8. SP Dobrzykowice (G. Czernica) – 205,0 pkt.
9. SP Smolec (G. Katy Wr.) – 204,2 pkt.
10. SP Kąty Wr. (Kąty Wr.) – 198,1 pkt.

Ranking najlepszych szkół w Powiecie Wrocławskim jeszcze mocniej obrazuje słabość naszej oświaty na poziomie podstawowym. Mamy w Gminie tylko jedną liczącą się szkołę – Szkołę Podstawową w Żernikach Wrocławskich. Jej absolwenci mogą śmiało konkurować na Wrocławskim rynku oświatowym o naukę w każdej nawet najlepsze szkole. Pozostałe placówki edukacyjne lokują się na odległych miejscach. Niestety na tym tle, nasze siechnickie podstawówki lokują się bardzo nisko – dopiero na 32 miejscu (na 46 szkoły w powiecie). W poprzednim roku było to miejsce 27.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIECHNNICH NA TLE SZKÓŁ WROCŁAWIA

Na koniec proponuję porównanie tegorocznego średniego wyniku egzaminacyjnego ucznia naszej szkoły podstawowej ze średnimi wynikami w podstawówkach we Wrocławiu.
Na 101 wrocławskich podstawówek (publicznych i prywatnych, specjalnych, dla dorosłych, itd.) nasza siechnicka edukacja podstawowa lokuje się z wynikiem (171,8 pkt.) na słabym 73 miejscu (w roku 2016 było ono identyczne). W rozbiciu na poszczególne siechnickie „podstawówki”: szkoła podstawowa nr 2 ze swoim wynikiem średnim (175,9) ulokowała się na 69, natomiast szkoła podstawowa nr 1 na 79 miejscu.

WNIOSKI:

1. Niepokoi porównanie wyników naszej podstawówki oraz wyników szkół podstawowych we Wrocławiu i w Powiecie Wrocławskim.
2. Nasze dzieci już na starcie edukacyjnym (szkoła podstawowa) tracą znaczący dystans do swoich rówieśników i trudno im później (w gimnazjum) dystans ten zredukować. Praktycznie - tylko nieliczni, najbardziej pracowici, zdolni i zasobni finansowo (korepetycje) są w stanie konkurować na wyższych etapach kształcenia z młodzieżą wrocławską.
3. Tych słabych wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej (wyniku edukacji w szkole podstawowej) nie da się tylko tłumaczyć stwierdzeniem - „taka jest młodzież w „Siechnicach”.
4. Rośnie luka pomiędzy nimi a ich rówieśnikami z innych podstawówek naszej Gminy.
5. Przy znaczącym spadku wyników nauczania, nie widać szans na przełom w jakości nauczania. Daleko nam do takich sukcesów jakie od lat ma szkoła podstawowa w Żernikach Wrocławskich.
6. Likwidacja siechnickiego gimnazjum pozbawiło naszą społeczność placówki oświatowej, która mogła skorygować braki uczniów po naszej podstawówce.
7. Dlaczego wyniki egzaminów w szkole podstawowej nr 2 (utworzonej na bazie gimnazjum) są niższe niż w szkole nr 1 (stara podstawówka).
8. Gmina Siechnice finansuje swoją oświatę na wyższym poziomie niż finansuje swoje szkoły Wrocław.
9. Co mają zamiar zrobić władze gminne aby wyniki egzaminów w naszych szkołach podstawowych były lepsze.

G. Roman
PS. Zapraszam do debaty nad opublikowanym materiałem.

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Szanowni Państwo!

Kilka dni temu, jeden z moich znajomych zwrócił się do mnie z pytaniem czy nie mógłbym wesprzeć leczenia pewnego dziecko w Siechnicach.

Uzmysłowiłem sobie, że to w ostatnich latach częsty przypadek. Koszty leczenia rosną, nowe technologie i techniki medyczne są coraz droższe, pojawiły się możliwości wyjazdu na leczenie za granicą.

Rodzice mają prawo, a wręcz obowiązek walki o swoje dzieci, o ich zdrowie i życie. Jeśli ktoś ma takie możliwości winien ich wspierać.

Pomyślałem sobie, że takie indywidualne dotacje to wielka sprawa, ale one nie rozwiązują problemu.

Może naszą siechnicką społeczność stać na coś więcej. Proponuję, powołajmy do życia -

SIECHNICKI FUNDUSZ OBYWATELSKI,

który tworzony byłby z dobrowolnych składek tych mieszkańców miasta, którzy płacą podatek PIT. Wystarczy żeby każdy z nas zadeklarował 1 % swojego podatku, który i tak zapłaci na konto wybranej organizacji pożytku publicznego (lub specjalnie przez nas utworzonej), abyśmy mieli pieniądze na wsparcie naszych bliźnich w potrzebie. Za da miesiące zacznie się okres płacenia podatków za rok 2018. Co Państwo o tym sądzicie?

Grzegorz Roman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Nowa szkoła w Siechnicach.

W minioną niedzielę, po lekturze zamieszczonego na stronie Forum … artykuły na temat budowy szkoły w Siechnicach wybrałem się na spacer i obejrzałem stan prac nad budową nowego obiektu edukacyjnego przy ul. Osiedlowej w Siechnicach.
Smutny to obraz. Niedokończona budowa, bez pewnej daty zakończenia, bez pomysłu na jej dokończenie. A przypomniałem sobie jak miało pięknie - zamiast jakiejś „śmiesznej rozbudowy” starej szkoły przy ul. Szkolnej 4, nowy, super – hiper obiekt. Najnowocześniejszy w gminie, a może w województwie – aż na 600 dzieciaków.
Przypomniał mi się spór jaki przetoczył się przez naszą miejscowość w 2011 roku. Tuż po objęciu władzy w naszej gminie przez Pan doktor Milana Usaka. Wówczas to Pan Usak jedną z pierwszych swoich decyzji unieważnił trwający przetarg na rozbudowę starej szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 4. Przetarg dobiegał końca, był na etapie podpisania umowy z firmą Vertex, która za kwotę 4,3 mln zł miała zrealizować I etap rozbudowy szkoły (dobudować wschodnie skrzydło do istniejącego budynku szkoły) oraz przebudować wszystkie zasilania szkoły (woda, energia, gaz, kanalizacja, CO) pod jej dalszą rozbudowę. Dziś w tym miejscu stoi budynek zrealizowany w tzw. technologii lekkiej.
Skierowana wówczas do realizacji koncepcja rozbudowy szkoły wypracowana została po dwuletniej współpracy władz gminy i reprezentantów społeczności Siechnic (Rada Mieszkańców). Zakładała ona, że szkoła będzie składać się z: 34 sal lekcyjnych, dwóch świetlic (dla dzieci 1/3 i 4/6), hali sportowej pozwalającej na jednoczesną realizację trzech lekcje w/f na raz, boiska typu ORLIK, auli oraz stołówki wydającej 200 obiadów na raz. Stosowny projekt wykonała pracownia architektoniczny MACKÓW (projektant m. in. siechnickiego gimnazjum, ratusza i rynku).
Przypomniałem sobie jak powoli dochodziliśmy do takiego decyzji – rozbudowa a nie budowa nowego obiektu. Jakie były argumenty za rozbudową a jakie przeciw oraz kto był zwolennikiem każdego z rozwiązań.
Po wielkiej powodzi 1997 roku Siechnice były miejscowością, o inwestowaniu w której, nikt nie chciał słyszeć. Mimo kilku propozycji, które zostały złożone wrocławskim deweloperom, wszyscy konsekwentnie odmawiali. Wszyscy wskazywali, na brak szans na sprzedaż mieszkań na terenie całkowicie zalanym. Twierdzili, że powódź jest zbyt świeża, a trauma po niej zbyt mocna. W 2004 roku udało się przełamać niechęć. Na inwestycję w Siechnicach zdecydowała się „policyjna” spółka POLSYSTEM, która uruchomiła budowę 160 mieszkań przy ul. Jarzębinowej (Osiedle BŁĘKITNE). Inwestycja okazała się komercyjnym sukcesem. Po POLSYSTEMIE przyszli inni. W 2007 roku Siechnice były już sporym placem budowy mieszkań na sprzedaż.
Niespodziewany bum mieszkaniowy natychmiast uświadomił władzom konieczność rozbudowy infrastruktury komunalnej miasta. W 2009 roku gmina otrzymała 5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Siechnicach (nie wykorzystała ich), przyśpieszono pracę nad projektem budowy rynku i ratusza (2007/2008), Kogeneracja dostała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sieci ciepłowniczej (2009), przystąpiono do wykonania projektu rozbudowy cmentarza (2009), rozpoczęto prace koncepcyjne nad rozwiązaniem problemu braku miejsc w szkołach (2008). Do prac koncepcyjnych zgłoszono dwa pomysły:
1. rodzice dzieci uczęszczających do szkoły plus dyrekcja szkoły - rozbudowa budynku szkolnego o 6/8 sal lekcyjnych,
2. Rada Mieszkańców Siechnic – etapowa rozbudowa szkoły, tak aby problem miejsc rozwiązać ostatecznie.
Przy współpracy z Pracownią MAĆKÓW wybrano ostatecznie drugie rozwiązanie - projekt docelowy. Przygotowana koncepcja zakładała dobudowę do istniejącego obiektu (od strony ul. Szkolnej) nowego budynku w kształcie litery „C”. Poprzez dodanie do istniejących budynków szkolnych kolejnego w kształcie litery „C”. Dobudowany budynek opierać się miał o stary ramionami w taki sposób, iż po dobudowie powstawało podwórko, które zostało przewidziane do zadaszenia (przyszła ogromna aula).
Przewidziano również budowę dwóch parkinówi: pierwszy przy ul. Szkolnej na wprost szkoły, na porzuconych działkach rekreacyjnych; drugi od strony ul Fabrycznej. Realizację rozbudowy planowano przeprowadzić w czterech etapach w latach 2010/2015, koszt całkowity 16/18 mln zł.
Przesłankami do podjęcia takiej decyzji były:
1. etapowanie prac było w miarę tanie (zakładano, iż każdy z etapów będzie się kosztował na poziomie około 4 mln zł za etap),
2. unikano budowy kolejnej placówki oświatowej (uciekano przed dodatkowymi, przyszłymi kosztami funkcjonowania – kolejna dyrekcja, sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka, itd.),
3. unikano przewymiarowania inwestycji – inwestycja rośnie wraz ze wzrostem liczby mieszkańców. 4. etapowanie zwiększało szanse na dotację – różne tytuły inwestycyjne (etapy budowy) do różnych źródeł finansowania.
Pan Usak był od początku przeciwnikiem rozbudowy istniejącego obiektu, chciał budowy nowej szkoły. Wydawało się, że pogodził się z wolą większości, tym bardziej iż wykonano na jego rzecz ukłon, zmniejszając ilość klas z 36 do 34 (dzięki temu unikano wycinki jednego przyszkolnego dęby. Władze gminy ogłosiły przetarg.
Okazało się jednak, iż po wygranych wyborach Pan Usak wrócił do swojej koncepcji – budowy nowej szkoły. Odrzucił wdrażaną koncepcję rozbudowy istniejącej szkoły, a ponieważ brakowało sal lekcyjnych - przy obiekcie oświatowym na ul. Szkolnej 4 wybudował jedynie lekki pawilon.
Po latach przystąpił do realizacji własnej koncepcji, której owocem ma być nowa szkołą przy ul Osiedlowej.
Dziś każdy może sam sobie odpowiedzieć na pytanie, która z dyskutowanych w latach 2008/2009 propozycji była właściwa?
Na koniec konkluzje.
Pierwsza jest prozaiczna, nasze dzieci pojawia się w nowobudowanym obiekcie najwcześniej we wrześniu 2021 roku, a mogły już od kilku lat uczyć się w bardzo dobrych warunkach (już od roku szkolnego 2006/2007).
Druga bolesna, poprawa warunków nauczania naszych dzieci nie będzie kosztować 18 mln zł, czy 20 jak twierdził Pan Usak reklamując swój projekt budowy nowej szkoły, tylko 35 do 40 mln.
Trzecia jeszcze nie uświadomiona!
Tto będzie trzeci budynek szkolny, wzrosną wiec koszty funkcjonowania oświaty w naszej Gminie. Jeśli do tego dodamy spadek wielkości dotacji rządowej na oświatę (rząd ogranicza wielkość dotacji budżetowej na utrzymanie szkół w bogatszych gminach) to będziemy mieli mniej pieniędzy nie tylko na cele oświatowe ale również na inne potrzebne cele (np. służbę zdrowia).
GRoman

GRoman
Posty: 97
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: GRoman »

Pomijam błędy stylistyczne popełnione w tekście, nie mają one większego wpływu na jego czytelność ale jeden merytoryczny muszę sprostować - w ostatnim akapicie jest błąd daty - jest "w roku szkolnym 2006/2007", a powinno być "2016/2017".
GRoman

VesaS
Posty: 2
Rejestracja: piątek, 5 czerwca 2020, 11:59

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: VesaS »

Osobiście mam wrażenie, że jakość prac zaowocuje kiepska jakością. Tzn. relatywnie szybko zacznie się coś sypać, to było widać jak fachowo idzie budowa naszej szkoły....

ODPOWIEDZ